Munchmuseet, MM K 4368

MM K 4368, Munchmuseet. Datert [??].[??].1889. Brev fra Karen Bjølstad.