Munchmuseet, MM K 4389

MM K 4389, Munchmuseet. Datert [??].12.1890. Brev fra Karen Bjølstad.