Munchmuseet, MM K 4416

MM K 4416, Munchmuseet. Datert 04.12.1892. Brev fra Karen Bjølstad.