Munchmuseet, MM K 4508

MM K 4508, Munchmuseet. Datert 24.09.1904. Brev fra Karen Bjølstad.