Munchmuseet, MM K 4537

MM K 4537, Munchmuseet. Datert [??].[??].1896. Brev fra Karen Bjølstad.