Munchmuseet, MM K 4579

MM K 4579, Munchmuseet. Datert 10.02.1914 . Brev fra Karen Bjølstad.