Munchmuseet, MM K 4866

MM K 4866, Munchmuseet. Datert 01.02.1929. Brev fra Inger Munch.