Munchmuseet, MM K 4921

MM K 4921, Munchmuseet. Datert 08.08.1941. Brev fra Inger Munch.