Munchmuseet, MM K 5126

MM K 5126, Munchmuseet. Datert 25.10.1942. Brev fra Inger Munch.