Munchmuseet, MM K 5471

MM K 5471, Munchmuseet. Datert 24.05.1941. Brev fra Christiania Bank og Kreditkasse.