Munchmuseet, MM K 5683

MM K 5683, Munchmuseet. Datert 01.12.1937. Brev fra Christiania Bank og Kreditkasse.