Munchmuseet, MM K 5684

MM K 5684, Munchmuseet. Datert 13.12.1937. Brev fra Christiania Bank og Kreditkasse.