Munchmuseet, MM K 5692

MM K 5692, Munchmuseet. Datert 14.04.1917. Brev fra Christiania Bank og Kreditkasse.