Munchmuseet, MM N 2295

MM N 2295, Munchmuseet. Datert 1906–1907. Brevutkast til Albert Kollmann.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2295, s. 1
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2295, s. 2
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2295, s. 3
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2295, s. 4