Kreativ skriving

Skriv en fortelling med utgangspunkt i et maleri av Munch.

M 52. Det syke barn (1927)

Det syke barn (1927)

M 268. Mord i alléen (1919)

Mord i alléen (1919)

M 292. Vampyr (1893)

Vampyr (1893)

M 317. Barn i skogen (1901–02)

Barn i skogen (1901–02)

M 503. Rød villvin (1898–1900)

Rød villvin (1898–1900)

M 626. Mørk granskog (1899)

Mørk granskog (1899)

M 793. Morderen (1910)

Morderen (1910)

M 963. Solen (1910–11)

Solen (1910–11)

M 351. Marats død

Marats død