Selvportretter

Studér og sammenlign de ulike selvportrettene av Munch. Hva slags inntrykk får du av kunstneren på disse bildene, og hva tror du han selv ønsket å formidle med dem?

Lag ditt eget selvportrett. Framstill deg selv på ulike måter i ulike selvportretter.

M 229. Selvportrett under kvinnemasken (1893)

M 229. Selvportrett under kvinnemasken (1893)

M 446. Selvportrett ved vinduet (ca. 1940)

M 446. Selvportrett ved vinduet (ca. 1940)

M 23. Selvportrett. Mellom klokken og sengen (1940–43)

M 23. Selvportrett. Mellom klokken og sengen (1940–43)

M 543. Selvportrett ved vinen (1906)

M 543. Selvportrett ved vinen (1906)