Selvportretter

Vår tid: bloggens tidsalder?

Fra skissebok T 128

Fra skissebok T 128

Fra skissebok T 128

Fra skissebok T 128

Fra skissebok T 128

Fra skissebok T 128

Fra skissebok T 128

Fra skissebok T 128

Fra skissebok T 128

Fra skissebok T 128

Fra skissebok T 128

Fra skissebok T 128

Fra skissebok T 129

Fra skissebok T 129

Se Munchs selvframstilling i forhold til dagens blogg/twitter/facebook etc.

Kan Munchs måte å framstille seg selv på sammenlignes med dagens selvframstilling, spesielt blant ungdom, for eksempel gjennom blogger?

Tenk deg at Munch levde i vår tid, og lag bloggen hans. Tenk på at en liten skissebok som fikk plass i lomma, kunne ha noe av den samme funksjonen som dagens digital- og mobilkameraer. Bruk Munchs egne skisser (se nedenfor) i bloggen.

Drøft ulike måter (og medier) å framstille seg selv på. Sier behovet for selvframstilling noe om vår tid?

John Perry Barlow var i sin tid sentral i et av verdens første nettsamfunn, The Well. Han har uttalt følgende: «Internett er minst 50 prosent forfengelighet». Drøft påstanden. Gå evt. inn på http://www.dagbladet.no/2009/05/26/kultur/tekno/twitter/6218657/ og bruk synspunkter fra artikkelen. Husk å oppgi kilde

Nettmediene skaper et miljø der makten til å ytre seg fordeles til folk flest. Den amerikanske nettskeptikeren Andrew Keen hevder at dette ikke tjener demokratiet i vesentlig grad, fordi det har skapt et samfunn der man er langt mer opptatt av å framheve seg selv enn av å lytte til andres ytringer. Har ytringsfriheten nådd et nytt nivå med de nye mediene, som styrker demokratiet? Drøft og se spørsmålet i sammenheng med Edvard Munchs tid. Gå evt. inn på http://www.dagbladet.no/2009/05/19/kultur/tekno/delingskultur/internett/nettsamfunn/6234185/ og bruk synspunkter fra artikkelen. Husk å oppgi kilde

Fra skissebok T 129

Fra skissebok T 129

Fra skissebok T 128

Fra skissebok T 128