Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 3 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1875, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM N 3687. Munchmuseet
Notat. Datert 1873–1879
«                  E Munch»
MM T 17. Munchmuseet
Notat. Datert 1875-1876
«Spørg ei hvad er Klokken? Nej Og i det gryr en Dag»
MM T 2843. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1874–1877
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]