Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 2 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1883, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM N 611. Munchmuseet
Varia. Datert 1883
«1883»
MM T 124. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1883
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]