Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 5 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1885, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM T 340. Munchmuseet
Notat. Datert 1885–1889
«»
MM T 2571. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1885–1886
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 862. I privat eie
Varia. Datert 6.4.1885
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 869. Ukjent
Varia. Datert 10.8.1885
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 870. Ukjent
Varia. Datert 1885
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]