Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 2 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1886, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM T 340. Munchmuseet
Notat. Datert 1885–1889
«»
MM T 2571. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1885–1886
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]