Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 2 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1886, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM T 340. Munchmuseet
Notat. Datert 1885–1889
« …   …  sen  … ‹mmen›  …  aldri aldri komme igen  …  mer aldri aldri –  … tover landeveien  …   …  og hænderne  …  lomme …   … de  … er – ‹så kan hun›  … godt  …  var ydmyget – Han ble hed  …  tanke på det som var hændt  … g  … ‹endene› i ‹ørene› på ham  … tter gik han igjennem i tankerne  … sseret –  …   …  s …   …  dem latterlig –  …  – ‹Å› han hadde indbildt  … »
MM T 2571. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1885–1886
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]