Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 3 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1887, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM N 576. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Datert 1887
«Undertegnede tillader sig herved ærbødigst at ansøge det høie departement»
MM T 340. Munchmuseet
Notat. Datert 1885–1889
«»
MM T 1265. Munchmuseet
Notat. Datert 1887–1889
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]