Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 9 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1894, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM N 30. Munchmuseet
Notat. Datert 1894–1895
«Jalousi – en stor øde Strand –»
MM N 100. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1897
«Så gik»
MM N 104. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1897
«Han generte sig for de andre Nei ikke den og han la den fra sig –»
MM N 105. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1897
«Han hadde ikke været gla i hende som nu – { … }denne deilige kvinden som ‹vist› var ulykkelig h og så deilig – var gla i ham – og at det var mulig.»
MM N 176. Munchmuseet
Notat. Datert 1892–1894
«Akademierne er de store maler fabrikker – der puttes talenterne ind og kommer ud som maskinister malerautomater –»
MM N 602. Munchmuseet
Notat. Datert 1894
«Jeg mødte Fru L Kommentar i går – Jeg var sammen med med en    Vi talte med ham – jeg ser hende komme nedover gaden – så mærker jeg { … }benene skjælve under mig – jeg mærker min ven ser på mig – han ser jeg skjælver –»
MM N 3717. Munchmuseet
Notat. Datert 12.1894
«Bei Frau von Pawlowsky zu klingeln»
MM N 3727. Munchmuseet
Notat. Datert 3.1894
« Frida Fl.  Gubenerstr. 3»
MM T 127. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1890–1894
«Symbolismen»