Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 7 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1895, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM N 30. Munchmuseet
Notat. Datert 1894–1895
«Jalousi – en stor øde Strand –»
MM N 100. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1897
«Så gik»
MM N 104. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1897
«Han generte sig for de andre Nei ikke den og han la den fra sig –»
MM N 105. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1897
«Han hadde ikke været gla i hende som nu – { … }denne deilige kvinden som ‹vist› var ulykkelig h og så deilig – var gla i ham – og at det var mulig.»
MM T 131. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1895
«Espedalsvann 95»
MM UT 2. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 1895
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 992. Staatsgalerie Stuttgart
Notat. Datert 1895
«Jeg gik bortover Veien med to Venner      Solen gik ned – Himmelen blev blodig rød – og jeg følte et pust af Vemod – Jeg stod stille tret til Døden – over den blåsorte Fjord og Stad lå blod og Ildstunger      Mine Venner gik videre – jeg bl{ … }ev tilbage – skjelvende af Angest – Jeg følte det store Skrig i Naturen.»