Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 16 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1907, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM G 745. Munchmuseet
Varia. Datert 1906–1907
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 746. Munchmuseet
Varia. Datert 1906–1907
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 755. Munchmuseet
Varia. Datert 1906–1907
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 764. Munchmuseet
Varia. Datert 1906–1907
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 773. Munchmuseet
Varia. Datert 1907–1908
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 791. Munchmuseet
Varia. Datert 1906–1907
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 34. Munchmuseet
Notat. Datert 1904–1918
«Billedserien regner jeg for et af de vigtigste om ikke det vigtigste af mine værker –»
MM N 170. Munchmuseet
Notat. Datert 1907–1908
«Kun»
MM N 172. Munchmuseet
Notat. Datert 1907–1908
«Når Normænd skriver om mine Udstillinger i Udlandet er det selvfølgelig forat rakke ned – og med lumpne Midler (Jeg skal bruge det milde Udtryk at omgaa Sandheden) Jeg har tilladt mig at udstille nogle Gravurer i Hamburg Der var ingen»
MM N 205. Munchmuseet
Notat. Datert 1905–1910
«En af de mærkelige Fort Foreteelser er at at jeg i 20 Aar ustanselig går tilbage – jeg går altså fremover bagover  … det er væsentlig Werenskjold som nu finder det sig jeg malte så godt dengang han syntes det syge Barn var Humbug og – Følgen er at man kjøber de gamle Billeder»
MM N 3713. Munchmuseet
. Datert 1.1907
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3714. Munchmuseet
Notat. Datert 1.1907
«‹Gramand›»
MM N 3721. Munchmuseet
Notat. Datert 11.1907
«{1900}\1899/ Pigen Galleriet Italien Paris 2 Måneder Sommeren – Høsten Gudbrandsdalen ‹Våren› 1900 Pigen Italien {‹Paris›}\Sommeren/ ‹hjemme› ‹Våren› Vinter Nordstrand Aasgårdstrand Sommer Udstilling – Berlin Høsten 1901 Berlin Vinteren 1900 Pigen Italien Aasgårdstran Paris 1901 Gudbrandsdalen Italien ‹Våren›  …  {Aasgårdstrand}\Nordstrand/ 1902 {Udstilling}\‹Våren› Nordstrand/ sommeren 〃 〃»
MM T 451. Munchmuseet
Notat. Datert 1903–1908
«Vi havde Champagne og rørte den vist»
MM T 2568. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1906–1910
« L. Boldt  Münchener Str 49III  (Victoria Louise Platz)»
MM T 2704. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1903–1908
«Skrivebog for Edvard Munch »