Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 2 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1944, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM N 218. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1944
«Det var dengang Delius fik roden spiren til sin sygdom –»
MM N 232. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1944
«Jeg medgiver at hvis Forholdene havde været anderledes – hvis jeg selv ikke i høi Grad trængte Opmuntring og Hjælp paa Grund af min svære Svækkelse – og {e}ikke havde haft så svære Arbeider under Haanden havde jeg jo vistnok med fundet en taget det hele lettere og personlig hurtigere faaet overbevist Eder om Eders Feilsyn – ved personligt at overbevise Eder om Eders Feilsyn»