Aase Nørregaard

(1869–1908)
Norwegian painter. Munch’s close friend throughout many years. Married to Harald Nørregaard. Had her portrait painted by Munch.

Related persons

Letters and letter drafts (not translated) from Edvard Munch to Aase Nørregaard

There are 13 letters and letter drafts for this recipient in the digital archive.

Munchmuseet, MM N 1912.    Dated 22.4.1922. «Jeg har i Kjøbenhavn vært oppe i Goldsteins leilighed – hvor alt var nogenlunde det samme – blot sad nu der en tiltalende 30 års dame fr. Sandvig – og hendes gamle mor – det var jo underli – »
Munchmuseet, MM N 1913.    Dated 1902. « For nu endelig at få Slut på denne {h}Historie med Forsendelsen af mine Kasser , der har skaffet mig så mange Omkost- ninger og { … }som det ser ud til Tabet af 5 af et halvt Års arbeide: mine Træskjæringer til Træsnit må jeg nu ta op den hele Sag –»
Munchmuseet, MM N 1914.    Dated 1902. «Mine Kasser er ankomne men til min Smerte ser jeg at to af de tre Kasser der var o{ … }ppe i Udstillingslokalet ikke er med. Der var nemlig der tre Kasser som skulde sendes. – Jeg er nervøs da især den ene Kasse er vigtig da den indeholder mine Træsnit, det vil sige de ud- skaarne Træplader. I den anden var der fl{ … }ere Mapper Gravurer –»
Munchmuseet, MM N 1921.    Dated 1889. «Jeg må vel få lov til at si kjære?. Jeg sidder her i stuen og har intet at bestille og så ved jeg ikke hvorfor jeg \ikke/ ligeså godt kan skrive til Dem. Om ikke for»
Munchmuseet, MM N 1922.    Dated 1890. «Tak for deres brevkort – det var så morsomt at høre fra dem – Her i min ensom- hed sætter jeg dobbelt pris på at det er noen som husker på mig – Jeg har hat \det/ nokså ensomt i vinter ser de – Jeg likte mig slet ikke i Paris – det var ikke andet end at sidde ved kaminen hele eftermiddagen – efter at ha tegnet noen kjedelige akter på akademiet –  …  om formiddagen»
Munchmuseet, MM N 1923.    Not dated. «Jeg trodde ikke mine egne øine da jeg fik Hammers brev og så dere hadde sendt mig penger – er dere blit millionærer eller hvordan? – eller er det af eders surt fortjente penger I sender mig – Ja godt kom det til kan De tro – ingen som ikke har prøvet det vet hvor vondt det er at være uten penger i udlandet – og tusind tak skal dere ha De og {d}Deres mand»
Munchmuseet, MM N 1924.    Not dated. «Jeg skriver til Dem { … }fra e{t}n historisk Kjælder i Berlin – der hvor vi – altså {d}De, der i { … }Nitti-3–4–5 årene var her – havde vor Stamkneipe sån ved 6 Tiden om Morgenen – Schwanzer – Friedrich- strass Kommentare – Tak for Brevet»
Munchmuseet, MM N 1925.    Dated 1895–1896. « Kan De si mig Lugné Poe’s Adresse i Paris. Han har skrevet en længer artikel om mine Bilder i en fransk Avis – så Jeg vilde gjerne sende ham et Par Ord –»
Munchmuseet, MM N 1944.    Dated 1906. «Jeg skulde give Tegning til et Theater – af Gjengangere»
Munchmuseet, MM N 1952.    Dated 1905. «Jeg reiser muligvis meget snart til Tydskland og sandsynligvis for længere Tid – Jeg har en Række Portraitbestillinger og mine Venner i Weimar{ … }med Fru { … }Förster-Nietzche og flere vil h{ … }ave mig did tilb{ … }age – – Af forskjellige Grunde vil jeg gjerne have atter en»
Munchmuseet, MM N 1967.    Dated 1905. «Jeg reiser { … }vel s{ … }nart for lang Tid væk – Af Grunde, for mig vigtige Grunde, – hvilket ikke er Reklamens – vilde jeg, så u{ … }behagelig s{ … }ånt er selv at foreslå {at}lade sætte ind i Verdens Gang helst at jeg reiser til Chemnitz og Weimar forat udføre en Række»
Munchmuseet, MM N 3287.    Dated 10.2.1902. « S. må selvfølgelig selv betale Fragten, (Hvis han ikke er villig  …  …  Transport  …  det sendt) Ligeledes må han ud med de 2 udmærkede Kasser, {s}hvori mine Træplader og Gravurer var indpakket – De Mot åbne Møbel Kasser han har givet mig (og som jeg vistnok har måttet betale for) { … }er kassable. Til h{sit}hans Synderegister kommer også at han har uden min Opfordring bryd Dr Grimsgaard i Aasgaardstrand med en Masse Commisioner (i et Brev fortæller han mig at { … }han vil sende en Mand ned)»
Munchmuseet, MM N 3678.    Dated 1889. «Jeg har ventet meget på at få høre fra dem og på fotografiet    de har naturligvis levet i en { … }stadig rus så de ikke har { … }havt en tanke tilovers for deres gamle venner. Tak skal de ha fordi jeg fik det nu da    Fotografiet syns jeg ikke er så godt som det de viste mig hvor de er»