Eiulf Schie

Eiulf Gudmundsson Schie (1869-1953)
Norsk. Innehaver av Schies Transportkompagnie.

Tilknyttet

  Les mer

  Eiulf Schie er omtalt i følgende tekster

  Munchmuseet, MM N 202.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1902. Se bl. 1r
  «Med Hensyn til Schie – som jeg hører siger jeg var ubestemt i mine {Beskjed}Beskjed så er det Vrøvl – Jeg fik det sidste Svar af vedkommende Indpakker at han { … }havde fået fuld Beskjed – og vidste hvilke Billeder skulde sendes –»
  Munchmuseet, MM N 1913.   Brevutkast fra Edvard Munch til Aase Nørregaard. Datert 1902. Se s. 2
  «Schie ikke gad sende mig men udenvidere sendte med nogle andre Malerier til Aasgaardstrand (De ved jeg sendte et Brev og bad Dem la Schie sende alle de Kasser der stod i Stor- things gaden –) hid) Dette havde jeg også personlig sagt ham – Nu har jeg da atter ladet Schie sende alt tilbage til Kristiania hvad han sendte til Åsgaardstrand og deri\blant/ skulde jo den tilspigrede Kasse (hvori mine Træskjæringer lå) { … }være Af de få Blandt de Træsnit der er hidkommet findes»
  Munchmuseet, MM N 1913.   Brevutkast fra Edvard Munch til Aase Nørregaard. Datert 1902. Se s. 2
  «Schie ikke gad sende mig men udenvidere sendte med nogle andre Malerier til Aasgaardstrand (De ved jeg sendte et Brev og bad Dem la Schie sende alle de Kasser der stod i Stor- things gaden –) hid) Dette havde jeg også personlig sagt ham – Nu har jeg da atter ladet Schie sende alt tilbage til Kristiania hvad han sendte til Åsgaardstrand og deri\blant/ skulde jo den tilspigrede Kasse (hvori mine Træskjæringer lå) { … }være Af de få Blandt de Træsnit der er hidkommet findes»
  Munchmuseet, MM N 1913.   Brevutkast fra Edvard Munch til Aase Nørregaard. Datert 1902. Se s. 4
  «Jeg skal senere snakke om hvordan det overhovedet kunde forekomme at Schie udenvidere tar 1 Kasse af 3 Kasser og sender mig og af { … }efter for Godtbefindende sender mig nogle Billeder til Berlin og nogle til Aasgaardstrand – Jeg gav tydelig Besked –»
  Munchmuseet, MM N 1916.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1902. Se bl. 1r
  «Den eneste mulighed – men som jeg anser efter alt dømme for en absolut Umulighed – ({ … }At dømme efter Schies egne Breve – og efter de Træplader der er ankomne og hvoraf flere må have ligget  …  i den  …  tilspigrede Kasse) er at {s}Schie, trods si{n}t Udsagn, er {og}at den tilspigrede Kasse eller den ene af de 3 i Storthingsgd. opbevarede Kasser ikke er afhentet – Men det er et Halmstrå – I hvertfald må du være så snil at undersøge det –»
  Munchmuseet, MM N 1916.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1902. Se bl. 1r
  «Den eneste mulighed – men som jeg anser efter alt dømme for en absolut Umulighed – ({ … }At dømme efter Schies egne Breve – og efter de Træplader der er ankomne og hvoraf flere må have ligget  …  i den  …  tilspigrede Kasse) er at {s}Schie, trods si{n}t Udsagn, er {og}at den tilspigrede Kasse eller den ene af de 3 i Storthingsgd. opbevarede Kasser ikke er afhentet – Men det er et Halmstrå – I hvertfald må du være så snil at undersøge det –»
  Munchmuseet, MM N 3281.   Brev fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 3.2.1902. Se bl. 1r
  «Derefter fik han Bud om sende de øvrige 2 der altså skulde være sendt til Åsgårdstrand. – SchS. fortæller at Indholdet af de to Kasser er blandt «Halmen i Møbelkassen». (mine Ord) Du ser det er et lidet Håb. Som sagt alt tyder»
  Munchmuseet, MM N 3283.   Brev fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 3.2.1902. Se bl. 1r
  «Jeg må specielt pointere S.’ Frækhed at på egen Hånd at ta mine Sager ud af de små udmærkede til disse skjøre Sagers Opbevaring beregnede Kasser og og så hive det hele hulter i bulter uden nogensomhelst Indpakning løst i en åben Kasse mellem Halm; Malerier og Kobberplader og med en Åbning eller Spræk så bred som en Hånd –»
  Munchmuseet, MM N 3287.   Brev fra Edvard Munch til Aase Nørregaard. Datert 10.2.1902. Se bl. 1r
  « S. må selvfølgelig selv betale Fragten, (Hvis han ikke er villig  …  …  Transport  …  det sendt) Ligeledes må han ud med de 2 udmærkede Kasser, {s}hvori mine Træplader og Gravurer var indpakket – De Mot åbne Møbel Kasser han har givet mig (og som jeg vistnok har måttet betale for) { … }er kassable. Til h{sit}hans Synderegister kommer også at han har uden min Opfordring bryd Dr Grimsgaard i Aasgaardstrand med en Masse Commisioner (i et Brev fortæller han mig at { … }han vil sende en Mand ned)»