Harald Nørregaard

(1864–1938)
Norwegian barrister. Married to Aasta Carlsen, subsequently to Marit Liv Tillier. Through his wife Aasta (later Aase) Harald Nørregaard came in contact with Norwegian artists. He admired Munch's art in particular and acquired several of his best paintings. He led and won a lawsuit representing Munch against the lawyer Ludvig Meyer. Continued as Munch's barrister and supported him as a friend during difficult crises, among other things visited him in Copenhagen in 1909.

Related persons

Letters and letter drafts (not translated) from Edvard Munch to Harald Nørregaard

There are 64 letters and letter drafts for this recipient in the digital archive.

Munchmuseet, MM N 202.    Dated 1902. «Med Hensyn til Schie – som jeg hører siger jeg var ubestemt i mine {Beskjed}Beskjed så er det Vrøvl – Jeg fik det sidste Svar af vedkommende Indpakker at han { … }havde fået fuld Beskjed – og vidste hvilke Billeder skulde sendes –»
Munchmuseet, MM N 263.    Not dated. «Hvorfor i alverden skulde gutterne sendes den lange vel hidned langt fra h familien når de kunde få samme undervisning i nærheden af sig hvor de kunde være under opsyn»
Munchmuseet, MM N 492.    Dated 1909. « Jeg sender dette Brev til Olaf {S}Schou Dig til Gjennemsyn – Det ser lidt uordentlig ud men jeg har ondt for at skrive – Synes det går an – (Og Udtalelserne om Krohgs?)»
Munchmuseet, MM N 617.    Dated 1905. « Jeg er meget spændt på hvad der nu bliver {–}i Norge    for nu er det jo egentlig at Kagen skal bages – Betingelserne { … }kunde fra Sverriges{ … }Side kunde jo blive en ny liden Ørefiken for os men osså bare et Plaster på de Sår som de Siamesiske Tvillinger fik da de blevet revet fra hverandre»
Munchmuseet, MM N 1471.    Dated 1935–1940. «Det er vistnok ikke meget godt med fr fisket nordpå efter hva jeg læser aviserne – Forsåvidt stemmer det med det Andrea fortæller i sit sidste brev, hvor hun fortæller at hun forat spare stel har opsagt piken og selv steller hele huset med Ku og gris. – Jeg tror nu ikke så ganske på alt hva hun sier da jeg har erfaring for at hun ikke er så nøie med sandheten – Det mærket jeg da hun fortæller fortalte mig at Du havde skrevet til hende at jeg var villig til at betale for guttene –»
Munchmuseet, MM N 1915.    Dated 1902. « Jeg har fra Schie fået et meget hoverende Brevkort hvor han fortæller at 23 Træplader er funnet i Aasgårdstrand – hvis dette blandt disse de savnede Træplader finnes er det jo udmærket – men det forandrer jo forandrer jo ikke hans Sagen – Kassen var derfor lige skandaløst indpakket og det forandrer jo ikke det at jeg i 3 Måneder er opholdt og forsinket og at han omtren udførte omtrent hver af mig givet ordre forkjært – At jeg for en Uge siden får et lidet Maleri sendt (som han altså»
Munchmuseet, MM N 1916.    Dated 1902. «Den eneste mulighed – men som jeg anser efter alt dømme for en absolut Umulighed – ({ … }At dømme efter Schies egne Breve – og efter de Træplader der er ankomne og hvoraf flere må have ligget  …  i den  …  tilspigrede Kasse) er at {s}Schie, trods si{n}t Udsagn, er {og}at den tilspigrede Kasse eller den ene af de 3 i Storthingsgd. opbevarede Kasser ikke er afhentet – Men det er et Halmstrå – I hvertfald må du være så snil at undersøge det –»
Munchmuseet, MM N 1917.    Dated 1902. « Fremdeles nogle Bemærkninger. Pas dog på at sende mig senere alt tilbage – da jeg vil lave en større avisartikkel – Den er så uforsvarlig uforskammet den hele Historie at det må offentliggjøres –»
Munchmuseet, MM N 1918.    Dated 1902. «Jeg kan være med på at Du synes Sagen er upraktisk at tage fat på – og jeg kan forstå at Du indser at jeg intet vinder derved – men at det skulde «ikke være pent af mig» at berøve denne Svindler sit Arbeide forstår jeg ikke – En stakkels Tigger får Straf en fattig dævel der tar et Stykke Brød får Straf – idet hele taget»
Munchmuseet, MM N 1919.    Dated 1902. « At du kan finde at sagen er skulde blive dyr for mig er vel – efter norske love altså – som {er}det synes tænkeligt – det står nu for mig uhø{ … }rligt – men at du kan tale med medfølelse om denne Sludsk – at han skulde tabe sit Livsmod – { … }forstår jeg ikke – Han har ikke gjort annet end ved si{ … }t frække Sludskeri at ødelægge mig – og har desforuden tat sig betalt for sit Sludskeri – Han har til det sidste været på de{ … }t frækkeste»
Munchmuseet, MM N 1920.    Dated 1902. « Dette får vel være det sidste Led i den sidste puniske Krig – Fordøi osså dette og så send mig hele Sulamitten tilbage og si så nogenlunde i et Par Ord hva Du mener – Jeg for min Part vil eller kommer til at gjøre noget – enten i Retning af Sag – Avisartikkel eller som an{ … }klaget –»
Munchmuseet, MM N 1926.    Not dated. «Om jeg end helst burde afholde mig fra al Befatning med Norske Anlig- gender – vil jeg dog da det er min Mening»
Munchmuseet, MM N 1927.    Not dated. «{D}Jeg tror Du faar skrive til Rasmus Meyer at 1500 Kroner selvfølgelig er for lidet for det store Billede – Det har hele Tiden været frembudt for 5000 Kroner – Her var det nær bleven solgt for 5000 Kroner til Galleriet – { … }Man valgte {forresten}tilslut Aftenpassiar for { … }5,500 Kroner. Det er blit en Vane eller nærmest Uvane at i Norge at»
Munchmuseet, MM N 1928.    Dated 1907–1908. «Jeg sender nu 100 Kroner hvilke er at dele mellem Dig og Hammer –»
Munchmuseet, MM N 1929.    Not dated. «Du vil ikke være så snil at forhøre Dig i Folkebanken om det er i Orden med mine { … }Malerier der (Torvgadens Låneindretning
Munchmuseet, MM N 1930.    Not dated. «Det er jo rigtignok længe siden og det var jo vigtigere ting at tænke på Men aligevel synes jeg venne det måtte kommet mine venner for øret – Det var jo bare mit blod som flød i den krig og det var jeg som måtte gå med min atter kvæstede venstre arm i bandage»
Munchmuseet, MM N 1931.    Dated 1908. «Jeg befinner mig nu som Du ser her – Jeg vilde ønske at Du vilde ordne med med Sager i Warnemünde Da mange Sager står der i fuld Uorden –»
Munchmuseet, MM N 1932.    Dated 1907–1908. «Du vil ikke være så snil at forhøre Dig i Torvgadens Låneindretning om { … }alt er i Orden med mine Malerier. – Jeg har nu snart fuld Greie Pige pøbelhistorien …  fra først til sidst – Allerede i Paris – { … }efter to Maaneders Bekjendtskab – mens jeg ligger syg i Florents har hun fuldt Forhold i Gang med Gunnar HeibergDette er nesten alle foruden mig bekjendt Dette Svin tar altså ikke i Betænkning at bryde ind i et Forhold som er i sin Begyndelse og som han selv tror er i fuld Orden –»
Munchmuseet, MM N 1933.    Not dated. «Min niece nævner til i et brev at hun havde været hos Dig og spurt efter mig –»
Munchmuseet, MM N 1934.    Not dated. «Da Andrea fortæller Du har sendt hende til mig sender jeg dette – Min status er følgende (–Taler Du med Andrea kan Du jo forklare hende det  … )»
Munchmuseet, MM N 1935.    Not dated. «Jeg mener jo at sagen er kommet ind i et roligere tempo – De{ … }n hidsige strøm fik jeg ledet in i en bagevje i høst – Jeg mener derfor nok at jeg får meget at draes med – I dag ringte min søster op meget nervøs { … }over det hele og især da over den beskjed hun havde fåt fra Andrea at den ene gut muli var dårli i brystet – Sli Ja slig vilde vi få det fremover værre og værre – Det var fortvilet at jeg  …  hun ikke kunde høre hva jeg havde at si stakker»
Munchmuseet, MM N 1936.    Dated 17.07.1933. « Tak for brevet!»
Munchmuseet, MM N 1937.    Not dated. «Jeg har fåt brev fra Inger der fortæller at hun har fåt brev fra Kaarbøs (Gamle fru Kaarbø) Hun fortæller at der er al{ … }t vel på Sigefjord og { … }godt fiske – I sandhed er det hele mærkeligt. Hvortil al den for mig og vel Inger ødelæggende staahei i Høst?»
Munchmuseet, MM N 1938.    Not dated. «Dit brev greb mig stærkt – Jeg havde nok gjerne kommet  …  op til Dig og takket Dig for alt bra vi har havt sammen i denne «grausame, schönes welt» som en tydsk ven skriver til mig.»
Munchmuseet, MM N 1939.    Dated 1934–1936. «Jeg holder på at skrive mine erindringer og behandler nu tiden omkring 1905. Jeg vilde be Dig skrive til mig lidt der belyser forskjellige mærkelige hændelser jeg havde i 1905»
Munchmuseet, MM N 1940.    Dated 1934–1937. «Kan De bevise at Munch er milionær –»
Munchmuseet, MM N 1941.    Dated 1908. «For alle Tilfælders Skyld – fortæller jeg Dig – at den Mand jeg boede hos i Warnemünde – { … }eller rettere sagt bor hos fremdeles er en ilde anseet Kaptein Foss – der { … }pludselig har erhvervet sig Formue på nogle Reiser i Kina – Man»
Munchmuseet, MM N 1942.    Dated 1906. « Jeg er for fjernt fra Forholdene til at kunne befatte mig med de forskjellige Forhold – Jeg må be Dig sende de Billeder Werenskiold har udtaget og det er for mig tjenligt –»
Munchmuseet, MM N 1943.    Dated 1906. «Hammer med Papiret ligger tungt på min Samvittighed – Jeg havde tænkt af de tilsendte Penger at Hammer skulde have en 50 kr. – Send ham det så er { … }Du snil –»
Munchmuseet, MM N 1945.    Dated 1906. «Jeg har været et {p}Par {d}Dage Influenza syg så jeg ikke nærmere har kunnet skrive om Werenskiold affæren – Jeg er jo naturligvis en { … }Werenskiold opponent – men hvorfor jeg har måttet trække mig tilbage fra alt i Norge ved Du selv Grunden til – Det er ikke forresten ikke mindst de {u}Unge eller yngste der strax»
Munchmuseet, MM N 1946.    Dated 25.8.1905. « Det er vigtige Dage i Norge nu og underlig må det være for de der nu skal raade for Sch Skjæbnen hjemme – det er forunderligt hvordan det går op og ned i denne Sag og ofte ser man ikke klart – for bare Træer – I alle Tilfælde er det jo godt at have Folk som Stang – Jeg»
Munchmuseet, MM N 1947.    Dated 1908. «Jeg opholder mig i Fiendens By der for mig er den sikreste – for tiden –»
Munchmuseet, MM N 1948.    Dated 1910–1913. « Hr. Advokat Harald Nørregaard Kirkegaden Kristiania»
Munchmuseet, MM N 1949.    Dated 1895. « {Vil}Der {Du}kom- ker ud en Mappe Raderinger af mig { … }om en fjorten Dage – Kan Du arbeide lidt for Salget af disse – Det vilde være udmærket da jeg har været forfærdelig uheldig med mine Kreditorer dennegang – De har samtidig kom overfaldt mig { … }med { … }Næb og Kløir så jeg nær {m}havde mistet alle mine Malerier – Nu kommer osså Thor Lütken og vil fordre igjen for et Papir han står på som er»
Munchmuseet, MM N 1950.    Dated 1934. «Jeg fik for en tid siden vist i vinter et br søt brev fra Din datter i Amerika Hun syns folk havde været ikke riktige mod Dig i anledning det «syge Barn»»
Munchmuseet, MM N 1951.    Dated 1908. «Jeg sidder og brænder mine Nerver af på Wisky – ved en  …  – Strandbred ved Øresund – udhalende det modbydelige halve Selvmord at melde mig som Sanatorie- medlem i Hornebæk –, { … }hvilket jeg føler vel er min Pligt – da jeg enten må det eller brænde helt ud Nerve- spidserne – af –»
Munchmuseet, MM N 1953.    Not dated. «Tak for brevet. Det glæder mig at høre I har det godt – Det var sandeli en ordentlig knaldbombe jeg fik af min hjerte Niece – Og det efter alt hva jeg har forklaret hende om mine forhold hvilket jeg osså så udførligt som muligt var har forklaret Dig –»
Munchmuseet, MM N 1954.    Not dated. « Tak for brevet»
Munchmuseet, MM N 1955.    Not dated. «Andrea fortalte min husholderske at Du havde fortalt hende at jeg nok var hjemme – og hun havde altså talt med Dig.»
Munchmuseet, MM N 1956.    Not dated. «Jeg har læst Andreas’s brev Jeg begynner at kjenne hendes breve – Hun er flink til at bilægge sine ord – «Svært ondt for dem dette afslaget» – Altså et s{ … }tort  …  minus for mig og et stort plus for hende – Jeg tror nok det er noen som har lært hende op – Blandt annet en svigermor der var slig en svigermor skal være forat få litrat{ … }uren i sving – Ben i næsen – Skade jeg forholdene har gjort at jeg ikke har lært Andrea at kjenne – Hun gjør et indtagende intryk og ligner min { … }bror meget – Han var et prægtigt»
Munchmuseet, MM N 1957.    Not dated. «tid, men jeg tog med så liden bagage at jeg må reise nu – Jeg reiser vel tilbage igjen da jeg liker mig godt her.»
Munchmuseet, MM N 1958.    Not dated. «Jeg føler mer og mer trang eller rettere nødvendighed af helt at trække mig tilbage fra mennesker og aktivt liv –»
Munchmuseet, MM N 1959.    Not dated. «Jeg holder på at ordne mine papirer Da jeg aldrig har havt tid til at ordne Dem, { … }på mit omflakkende liv pakket jeg alt i kufferter –»
Munchmuseet, MM N 1960.    Not dated. «Mit uhr har gjort mig strg streger i det sidste. Tiltrods for at det havde været hos uhrmageren dagen i forveien så havde det trukket sig tilbage 5 kvarter da jeg ringte til Dig – Nu smider jeg det – Min brave overretssagfører skræmte mig med den tapte leiekontrakt så det var godt jeg fik trøst af Dig»
Munchmuseet, MM N 1961.    Not dated. «Jeg roter nu omkring i min kjælder for at finde de 3 stene hvorpå Du og Din hustru er fordelt – Det er et vældigt arbeide at finde dem frem mellem de vældige og tunge stene –»
Munchmuseet, MM N 1962.    Dated 1909. «Jeg tænker nu det er bedst at drage til Norge – og først til Løiten eller Kongsvinger – hvor jeg da strax vil begynde at male – – Kanske { … }helst først i Nærheden af Wefring – Det må forhindres at man der indbilder sig at jeg er gal – fordi»
Munchmuseet, MM N 1963.    Dated 1934–1937. «Du nævner at jeg behøver ikke at ængste mig for min alderdom –»
Munchmuseet, MM N 1964.    Not dated. «Tak for brevet – Vil Du skrive til hendeAndrea hva jeg skriver i indlagte brev – Ikke send mit brev da jeg ikke vil tale med hende om foretninger –»
Munchmuseet, MM N 1965.    Not dated. « Sten Drewsen sier han har temmelig sikker en Kjøber til Billede Dagen derpå – Vær så snil telegrafisk at { … }la mig få vide hvor høit Nielsen vil gå –»
Munchmuseet, MM N 1966.    Dated 1908–1909. «Det vilde glæde mig meget at se Dig her og få tale med Dig – Jeg havde jo gjerne ønsket helt skriftlig helt ud at have forklaret Dig alt så d …  Situationen stod klart for Dig når Du kom ind – Forhaabentlig har Du fået et Indtryk – Det er jo 3 Faktorer – Jeg, den {a}Angjældende, – Doctoren og Publikum – { … }hvortil Du som {de}min nærmeste Ven dog på en Maade p må regnes – { … }Du blir altså»
Munchmuseet, MM N 1968.    Dated 1900 –1901. « Jeg skal snarest sende obligationen og pengene – Jeg havde jo li mangen gang lyst til at snakke om mine affærer men da det er så indviklet og så meget – har jeg ikke havt mod at begynde derpå –»
Munchmuseet, MM N 1969.    Dated 1909. «Foreløbig blot et Par Ord af Praktisk Betydning – så skal  …  vi siden tale om mangt og meget»
Munchmuseet, MM N 3278.    Not dated. « Tak for brevet. Vil Du være så snil strax at sende indlagte brev til Andrea uten andre kommentarer end at Du hilser hende og sier Du har fåt dette brev – Jeg skjønner nok at alle mine forklaringer om mine forhold er blit ganske upågtet upåagtet af hende og at hun vil tro det hun vil: at jeg er en rik mand der m herute maler banknoter til 10,000 kroner – i flæng – Jeg har jo osså for et år siden indgående forklart Dig at jeg nu passe godt på for at ikke jeg og mit arbeide skal ‹ramle› mine atelierer rømmes og billederne sælges til spotpris Da v Det er nok osså heldigst for min Niece at dette ikke sker for da kan jeg nok ikke som hidentil stikke mindre blot til hende – Den baaten går nok konkurs som alle andre foretagender hans»
Munchmuseet, MM N 3279.    Dated 3.2.1902. «Jeg sender Noticer eftersom de kommer mig i Hode. Vær så snil at sende mig disse tilbage    Sagen er vigtig – det gjælder hele min Mappe jeg har arbeidet på i 7 År. Jeg har idag fået Beskjed om at Schie har fundet en Træplade – Sagen er jo Kl{ … }ar da samtlige 11 Træplader er drysset væk hos ham eller på Reisen – Jeg forstår ikke annet end at en Fordring på flere tusin{t}d Kroner p må kunne gjøres og må kunne gjennemføres.»
Munchmuseet, MM N 3280.    Dated 3.2.1902. «                  opbevares»
Munchmuseet, MM N 3281.    Dated 3.2.1902. «1) For at {D}det ikke skal forvirre Dig når jeg taler om 3 Kasser i Storthingsgd. – Må jeg bemærke atter:»
Munchmuseet, MM N 3282.    Dated 3.2.1902. «            Opbevares»
Munchmuseet, MM N 3283.    Dated 3.2.1902. «      Opbevares»
Munchmuseet, MM N 3284.    Dated 3.2.1902. « Fra{d}Den herværende Kunsthandler vil give omtrent følgende Erklæring: Efter hans Mening var Træpladernes  …  falden ud af Kassen en uundgålighed – Den store åbning mellem Bordene er ikke fremkommen under Reisen men har været fra først af. En ødelæggelse af Kunstværkerne var næsten absolut nødvendig: Træpladerne stak ud løse ud af Kassen –»
Munchmuseet, MM N 3285.    Dated 8.2.1902. « Til Dit Brev idag, skal jeg bemærke igjen: det kan bevises at Kassen var slig fra Kristiania af, at Tab af dets Indhold var uundgålig. – Det har været en Møbelkasse – med ham 2 Tomme tykke Mellemrum mellem Bordene. – De  …  circa 30 mindre og større Træplader måtte jo falde – ud da de var und uden Indpakning løst henlagt i Halmen –»
Munchmuseet, MM N 3286.    Dated 10.2.1902. « { … }Som Suplement til et Brevkort idag. Med Schie vil jeg selvfølgelig ikke intet have at gjøre – i Tilfælde Træpladerne er de rette vil jeg overlade Aas’s Transport at sende dem og så kr{ … }æve ind Fragten hos Schie.»
Munchmuseet, MM N 3671.    Dated 1908. «Du ved jeg ved hva Du har tabt – Du syns Du har tabt alt Foraar og Sommer – Og { … }intet Ord kan trøste – Du ved osså at jeg har tabt meget min bedste Veninde og mange andre har tabt meget – Det var et Tab den Nor{ … }ske Kunst –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 753).    Dated 1909. «{Jeg}Tak for Dit hyggelige Brev – Ja jeg fik jo Glæde af Udstillingen om end Krig lå i Luften –»
Statsarkivet i Oslo, PN 1308.    Dated 31.1.1895. « … »