Emilie Sanvig

Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk. For øvrig uidentifisert.

Brev fra Emilie Sanvig til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1598.   Brev. Datert 14.12.1922. 
«Med en stor Undskyldning for denne min Dristighed, tillader jeg mig at henvende mig til Dem.»