Munchs tekster i Nasjonalbiblioteket

Det digitale arkivet inneholder 211 Munch-tekster som er eid av Nasjonalbiblioteket. Tekstene er sortert på dato. Udaterte kommer øverst, deretter daterte i kronologisk rekkefølge med eldste først.

Brevs. 32 (PN 182). Nasjonalbiblioteket
Andreas Aubert . Datert 1901–1902
« Tak for Telegrammet! –»
Brevs. 32 (PN 183). Nasjonalbiblioteket
Andreas Aubert . Datert 1901–1902
«Jeg har netop læst at et af mine Billeder er ødelagt – det er vistnok det syge Barn – tilhørende Schou – Det er {s}jo leit – da han var svært glad i Billedet – men vil De kanske si ham snarest at { … }jeg er overbevist om at jeg skal kunne gjøre Kopien om – og den vil blive fuldt så god om ikke bedre –»
Brevs. 166 (PN 202). Nasjonalbiblioteket
Julius Elias . Datert 1910–1920
«Es thut mir sehr leid aber ich finde die Farben drucke sehr unkunstlerisch besonder wenn es um Oel- gemalden und in grozser Format sich handelt – { … }Ich verweigere es immer – Ich hoffe – lieber Hrr Doctor, Sie meine Grunde verstehen werden – Sonst hatte»
Brevs. 212 (PN 208). Nasjonalbiblioteket
Vilhelm Dybwad . Datert 1893–1894
«Deres ønske om at kom- me i besiddelse af Deres retmæssige eiendom finder jeg såre rimeligt og jeg ærgrer mig blot over at det har været mig umuligt tidligere at sende billedet – De ved ikke hvad kunst- handlere er for folk at – jeg har først efter en reise til Dresden og ved personlig at tale med»
Brevs. 212 (PN 212). Nasjonalbiblioteket
Vilhelm Dybwad . Datert 1893–1894
«Jeg har fået Deres brev hvori De spørger efter { … }Deres billede – jeg må bede Dem have taal en liden stund til – Billederne er udstillet fortiden i Magdeburg og kan jeg vanskelig erholde Deres billede før den udstillingens slutning – Jeg har  …  så meget at fare med i Berlin for tiden at De må bære»
Brevs. 247 (PN 213). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 1933–1939
«Jeg takker Dem mange gange for al udvist elskværdighed, idet {d}De så indgående havde tat sat Dem ind i denne vanskelige sag der kan spille om menneskeskjæbner.»
Brevs. 247 (PN 215). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 1933–1939
«Jeg takker Dem hjertelig for Deres brev og Deres deltagelse for mig og min slægt deroppe»
Brevs. 247 (PN 214). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 1933–1939
«Når jeg fortæller i mit sidste brev at jeg har 3 eiendommer så må jeg forklare at den ene blot er en en liten hytte der omtrent er faldefærdi og vel blot har en værdi af 600 kr –»
Brevs. 247 (PN 216). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 1933–1939
«Jeg sender Dem imorgen to hundrede kroner extra til min Niece – De får greie det velvilligst som De finner passende –»
Brevs. 247 (PN 218). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 1933–1939
«Jeg skrev vist noget om at De skulde komme ut    Det var igrunnen ubetænksomt Ligeså var det ubetænksomt af mig at nævne at min søster gjerne så Dem – De har naturligvis i de korte dage her så meget at tænke på –»
Brevs. 247 (PN 219). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 1933–1939
«Jeg angrede på at jeg ikke viste Dem alle mine Atelierer og ovenpå i annen etage lige i mit hus ligeledes i kjælderen Heraf vil De få et indblik i hvilket enormt arbeide jeg har havt –»
Brevs. 247 (PN 220). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 1933–1939
«Jeg sendte pr. post {}trods Deres raad 150 kr pr post til min niece til juletiden»
Brevs. 247 (PN 222). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 1933–1939
«Jeg takker Dem for Deres brev. Det gjør mig meget ondt at den ældste gut har været så syg men det glæder mig at han kommer sig – Den andre ser det ud til nu er bra –»
Brevs. 466 (PN 261). Nasjonalbiblioteket
Karl Vilhelm Hammer . Datert 1890–1900
« Det er forbasket kjedeligt – men netop nu har jeg ikke meget – derimod må det snart komme – Jeg sender altså først min Bemyndigelse til at underskrive mit Navn –»
Brevs. 518 (PN 271). Nasjonalbiblioteket
Julius Meier-Graefe . Datert 1920–1922
«Meinen herzlichsten Dank für Ihre liebenswurdig Sendung Ihres Artikel in Der Tag – whelche ich schon vorher mit groszer Freude gelesen habe –»
Brevs. 603 (PN 316). Nasjonalbiblioteket
Julie Holmboe . Datert 1935–1944
« »
Brevs. 603 (PN 327). Nasjonalbiblioteket
Thorolf Holmboe . Datert 1925–1934
«Hjerteli tak til Dig og Dine for alle de elskværdige hilsener jeg fik til min fødselsdag til jul – Jeg måtte i vinter pakke sammen og begive  …  mig på reiser omkring til kystbyerne og Aasgaardstrand – Jeg fik ‹i›kke nødvendi ro nær Oslo – Nu er jeg her for et par dage – Jeg har alle mine breve i en mappe og det ‹h›ar først nu været mig muli at takke de forskjellige hyggelig»
Brevs. 604 (PN 852). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 1905–1906
«Han gjorde nylig affære ved at sælge et Billedet med Løfte om at give mig Halvparten – der blir borte uden Hånsord»
Brevs. 604 (PN 853). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 1910–1915
«Jeg var innom Dig men traf Dig ikke. { …  }Jeg blir fredløs af alle udstillingerne nu reiser jeg atter nedover til Kysten jeg skulde bare udrettet noget – Jeg ser Du vil næste gang skrive om min Aasgaardstrandperiode og livsfrisen»
Brevs. 247 (PN 913). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 1933–1939
«Jeg må tilføie til vor samtale ute hos mig at når jeg nævnte en sum der mulig kunne tænkes vilde blive til disposition så er det ikke som et løfte –»
Ms fol. 3578 (PN 1114). Nasjonalbiblioteket
Thorolf Holmboe . Datert 1925–1934
«»
Brevs. 247 (PN 1269). Nasjonalbiblioteket
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Nach Ihrem Wunsche erlaube ich mich Ihnen mitzutheilen, was ich als Honorar für die Illustration des er- wähnten Heftes zu verlangen mussen glaube.»
Brevs. 889 (PN 1332). Nasjonalbiblioteket
Sigurd Bødtker . Datert 1906–1908
«»
Brevs. 518 (PN 303). Nasjonalbiblioteket
Olav Paulsen . Datert 14.12.1884
«Tak for Brevet Du ensomme deroppe – Hu hvor ensomt og koldt det må være deroppe. Jeg synes jeg hører vinden ruske i den store den bygning (Den må være stor) så det knager. Og så disse forbistrede timerne – Ja det skulde været mig Jeg forstår ikke hvordan jeg kunde jeg k have holdt det ud. Men det er jeg m jo meget som må gå når man er nødt dertil. Gid det nu må blive noget af med { … }salonlegatet ja det»
Brevs. 140 (PN 195). Nasjonalbiblioteket
Arne Garborg . Datert 6.8.1888
«Jeg takker for oplysningerne men jeg kan ikke reise didop hvor je gjerne jeg vilde. Jeg er i den grad blottet for mynt  …  at jeg ikke har nogen anelse om hvordan jeg skal kunne komme ned til min far der bor på Tjømø. Jeg håber foreløbig blot på at jeg træffer en kammerat»
Brevs. 247 (PN 211). Nasjonalbiblioteket
Edvard Diriks . Datert 21.11.1890
«Jeg har fåt dit brev sent og så kommer mit svar osså sent –»
Ms.fol. 2071:5:20 (PN 771). Nasjonalbiblioteket
Edvard Diriks . Datert 12.12.1890
«Jeg har ingen udsigt til at komme herfra på en 14 dage – Gigten huserer endnu i mine lemmer – åsså hjertehistorier – Doctoren kommanderer fremdeles – Friction og holde sig inde – Så Du får nok sende pengene hid – Tak skal»
Brevs. 466 (PN 260). Nasjonalbiblioteket
Karl Vilhelm Hammer . Datert 1891
«Vil De være så snil at sende mig Verdens Gang hid til Nice, poste restante.»
Ms.fol. 2071:5:20 (PN 772). Nasjonalbiblioteket
Edvard Diriks . Datert 26.1.1891
« M Edvard Diriks  peintre artiste  Lyder Sagens gade 10  Kristiania  Norwege»
Brevs. 100 (PN 795). Nasjonalbiblioteket
Verdens Gang . Datert 24.11.1891
« «Verdens Gangs» Expedition  Kristiania»
PN 1240. Nasjonalbiblioteket
Bjørnstjerne Bjørnson, Dagbladet . Datert 1.1892
«Følgende svar til Bjørnson i anledning hans artikkel, om «Kunstnerstipendierne Kommentar på afveie» bedes indtat snarest muligt –»
Ms.fol. 3578 (PN 774). Nasjonalbiblioteket
Bernt Grønvold . Datert 9.7.1892
«Jeg har modtat Deres brev og 200 kroner som De er så snil at låne mig – Jeg takker Dem hjertelig for dette – Jeg kan nu se at komme til Bergen og arangere udstillingen – hvortil der er gjort alle forberedelser i B{ … }ergen – og man blot venter på billederne og mig selv – Uden { … }denne Deres hjælp aner jeg ikke hvordan jeg skulde kommet afsted – Jeg har grund til { … }at håpe på pecuniært udbytte»
Brevs. 466 (PN 263). Nasjonalbiblioteket
Karl Vilhelm Hammer . Datert 13.9.1892
« Hr. Forretningsfører Hammer  Verdens Gangs Expedition»
Brevs. 466 (PN 264). Nasjonalbiblioteket
Karl Vilhelm Hammer . Datert 11.11.1892
«Tillad mig hr. redaktør at vise Dem et nobelt træk hos Aftenposten»
Brevs. 466 (PN 265). Nasjonalbiblioteket
Karl Vilhelm Hammer . Datert 16.11.1892
«Jeg vilde gjerne ha vedlagte artikkel in i «Verdens Gang» så snart som muligt og sender jeg dem {en}siden \en/ lid artikkel der gir dem en ide om den situation som min udstilling har skabt hernede – Jeg venter jo ikke annet end at bladene»
Brevs. 166 (PN 203). Nasjonalbiblioteket
Julius Elias . Datert 1893
« Tiden nærmer sig da jeg skulde drage til Paris – Jeg må få {l}Lov at forespørge mig om hvilket Resultat De har havt med Hensyn til at skaffe mig Penge. Jeg beder Dem være så elskværdig at oplyse mig om hvor meget jeg kan gjøre Regning på. Som De erindrer troede De at kunne skaffe til veie en 6 a 800 Mk eller mer. – Jeg skulde altså ville erstatte enhver med Malerier og Raderinger.»
PN 779. Nasjonalbiblioteket
Thuesens & Christensens forlagsforretning . Datert 1895
«Jeg har modtaget Deres ærede Brev – Jeg skal i den Anledning bemærke at Raderingerne utkommer på D det nydannede store Kunstblad Pan’s Forlag om kort Tid. For øieblikket har jeg ikke Anledning til at sende Raderinger til Eftersyn – da de fleste avant la lettre Bladerne er omtrent bortsolgt –»
Brevs. 518 (PN 297). Nasjonalbiblioteket
Harry Kessler . Datert 14.5.1895
« Ich habe Ihnen heute einige Drucke zugeschieckt Das Papier, whelches Sie mir geschieckt haben finde ich passt famos. – Ich glaube der letzte Zeichnung ist viel besser wie der erste – Meier-Graefe fand auch die { … }Profielzeichnung sehr gut und ich habe es vorlaufig stehen lassen. – Haben Sie nächstens Zeit werde ich die Lithografie ein colorieren.»
Brevs. 94 (PN 193). Nasjonalbiblioteket
Karl Konow . Datert 15.7.1895
« {Frøken}Hrr Kar{en}l {B}Konow  Østre Gausdal»
Brevs. 234 (PN 209). Nasjonalbiblioteket
Elling Holst . Datert 1896
«Jeg forstår ikke hvorfor De undlader at besvare mine breve – Jeg lod Dem i høst få billedet Madonna for en latterlig liden pris – Jeg har for lang tid siden ophørt med at sælge så billigt – dette gjorde jeg fordi jeg ved skulde reise ud – og vidste jeg vilde få brug for pengene i løbet af vinteren – Jeg kund må bede Dem være»
Brevs. 112 (PN 1241). Nasjonalbiblioteket
Erik Lie . Datert 1896
« Jeg takker meget for indbydelsen og håber sikkert at kunne komme –»
Brevs. 234 (PN 210). Nasjonalbiblioteket
Elling Holst . Datert 31.3.1896
« M Dr. Elling Holst  Den tekniske Skole  KristianiaHøvik St.  Norwege»
Brevs. 466 (PN 266). Nasjonalbiblioteket
Karl Vilhelm Hammer . Datert 29.6.1896
«Jeg må bede Dem gjøre mig den tjeneste at sende mig resten af de 200 Kroner* jeg skulde have for et billede – { … }Jeg blev enig med Deres frue om at { … }De skulde få dameportrættet {f}Fru Beckström istedet for mit selvportræt – *Jeg tror jeg har fået 50 eller 60 Kroner»
Brevs. 466 (PN 267). Nasjonalbiblioteket
Karl Vilhelm Hammer . Datert 25.7.1896
«Mange tak for pengene som redder mig ud fra den helvedes varme som nu er i Paris – Jeg reiser ud på landet om et par dage – Billedet sendes { … }ble ikke sendt da jeg fik høre at De  …  ikke var hjemme – Det pakkes nu ind { … }og sendes strax –»
Brevs. 466 (PN 268). Nasjonalbiblioteket
Karl Vilhelm Hammer . Datert 7.8.1896
« M Redactør Hammer  Verdens Gang’s  { … }Redaktion  Pilestrædet  Kristiania  Norwege»
Brevs. 112 (PN 909). Nasjonalbiblioteket
Erik Lie . Datert 12.1896
«Jeg vilde bare ønske Dere en glædeli jul – osså må Du endeli bringe Din far min hjertelige tak fordi han har husket på mig under min sygdom – Generalkon‹s›ulen har været mig til stor nydte og hygge»
Ms.fol. 2071:1:24 (PN 765). Nasjonalbiblioteket
Edvard Diriks . Datert 1897
«Kom  …  ko et Øieblik hid? –»
Brevs. 32 (PN 188). Nasjonalbiblioteket
Andreas Aubert . Datert 1901
«Jeg vil gjerne få Greie på om Schou er villig til at erklære «Skrig» for værd 600 Kr. eller at han i Tilfælde af Auktion vil tage det for denne Pris – Dette blir jo selvfølgeligt ikke Tale om nogen Auktion men denne Erklæring vil kunne skaffe mig  …  nogle Penger, jeg høilig tiltrænger.»
Brevs. 265 (PN 248). Nasjonalbiblioteket
Frederik Olsen . Datert 24.4.1901
« Hr. Amanuensis  F. Olsen»
Brevs. 265 (PN 249). Nasjonalbiblioteket
Fred. Olsen . Datert 26.4.1901
«{Jeg}Vil Du si mig om Brevet er kommen afgaarde – Jeg hører Du er sygmeldt – hvordan står det sig? – Jeg drak 5 halve øl i går aftes – blandet med kogt vand så jeg svedet ud meget – men er liderlig slap i dag –»
Brevs. 571 (PN 317). Nasjonalbiblioteket
Albert Kjær . Datert 22.9.1901
« Hr Underbibliothekar   …  A. Kjær  Universitetet
Brevs. 32 (PN 184). Nasjonalbiblioteket
Andreas Aubert . Datert 12.1901
«De kan jo foreslå Olaf Schou efter eget Tykke hvad angår Billedet «Skrig»»
Brevs. 32 (PN 185). Nasjonalbiblioteket
Andreas Aubert . Datert 20.12.1901
«Tak for Brevet! Jeg ser heraf at det ikke er den syge Pige men det annet Schou tilhørende der er ødelagt – Jeg havde heller seet det var det første Billede – da dette var jeg hvis på at kunne få malt om igjen – medens dette er tabt – og  …  Med sine Mangler anså jeg det for noget af det bedste»
Brevs. 48 (PN 190). Nasjonalbiblioteket
Fridtjof Nansen . Datert 1902
«Jeg telefonerer til Dem idag i Anledning af en Sag jeg her kortelig fremsætter – Mine samtlige Billeder står hos Wang pantsat for 1200 Kroner – For at få udtaget til en Udstilling i Berlin en Samling Billeder vilde jeg bede Dem»
Brevs. 32 (PN 186). Nasjonalbiblioteket
Andreas Aubert . Datert 7.2.1902
«Menzel sidder foran mig og Maleren jeg kan ikke undlade at notere det da når han jeg skriver til en Kunsthistoriker. Jeg { … }han skal netop betale Opvarteren –»
Brevs. 32 (PN 187). Nasjonalbiblioteket
Andreas Aubert . Datert 18.3.1902
«Da De er «indviklet» i Sagen må jeg be Dem om at telefonere til Brandt at «Skrig» overlades Aas’s Transportkompagni
Brevs. 48 (PN 191). Nasjonalbiblioteket
Fridtjof Nansen . Datert 18.7.1902
«Jeg har for en 10 Dage siden tilskrevet Dem – med venligst Anmodning om at give Deres Indvilligelse i det formelle Arangement at Deres Erklæring ligeoverfor Wangs Auktionsforretning (at 25 Billeder i Tilfælde af Auktion har Værdi af ca. 1200 Kr.) gjælder også for Folkebankens Låneindretning – Det bliver da formodentlig»
Ms.fol. 2071:1:24 (PN 767). Nasjonalbiblioteket
Edvard Diriks . Datert 1903
«Tak for Brevet jeg har fået det sent på Grund af mine Reiser – Som Du ser er jeg i Aasgaard- strand – og lever fredeligt på mit Gods – Forøvrigt hadde jeg helst blit i Lübeck – Tak for»
Brevs. 48 (PN 910). Nasjonalbiblioteket
Fridtjof Nansen . Datert 1903
«De var så elskværdig ifjor at garantere for mine hos Vang pantsatte Billeders Værdi. Det har ikke lykkedes mig trods Berlineropholdet at få indfrie Beløbet og nu får jeg pludselig med kort Varsel fra Vang Fordring på Indfrielse af Summen – i modsat Fald retslig Forfølgelse og Auktion –»
Ms.fol. 2071:1:24 (PN 766). Nasjonalbiblioteket
Edvard Diriks . Datert 1903
«Jeg glemte at si Dig at jeg har talt med Cassirer i Din Anledning – Cassirer er umulig – han talte noget om Tschudi i  …  Anledningen – {{Jeg} … }Han var forøvrigt distrait og vistnok optaget med Hestevæddeløb og forøvrigt med de dyre Billeder af franske Malere han h allerede har givet en Formue for – Jeg får ikke Svar»
Brevs. 604 (PN 706). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 12.1.1904
«Tak for Bogen! Jeg havde allerede bestilt den og læst den – Jeg syns meget godt om den – når jeg til Våren kommer tilbake vil jeg nærmere si { … }hvad jeg videre mener – Jeg syns om at du har forladt den tradisionelle Bohemstil og Bogen gir fremforalt Indtryk af at du vil kunne skrive mer»
Brevs. 518 (PN 904). Nasjonalbiblioteket
Uidentifisert mann . Datert 18.9.1904
«Ich habe Ihnen schon mitgetheilt dasz Hr. Paul Cassirer in Besitz eine Preis- verzeichnisz meiner Gravuren ist – Bitte so freundlich sein mir eine Copi davon zu geben.»
Brevs. 518 (PN 289). Nasjonalbiblioteket
Bruno Cassirer Kunstverlag . Datert 29.9.1904
«Hiermit schiecke ich die Preisverzeichnisz. Bitte Diese Preisverzeichnisz ist nur vorlaufig – Später muszen wir die Sache uberlegen und naher bestimmen. Aber jetzt haben wir nicht Zeit – Bitte mir sofort eine Copi zu schiecken (Titel und Preisverzeichnisz)  …  dasz ich die Liste vollst{ … }ändich machen kann (Ich habe bei mir ein ‹a›ngefach zwei Collectionen) und noch verschiedene Drucke was nicht in Ihre Liste aufgenommen sind»
Brevs. 466 (PN 262). Nasjonalbiblioteket
Karl Vilhelm Hammer . Datert 1905
«Jeg sender her Papiret og skal sende Morgen 83 Kr til Dem – Jeg forstod det som dette var den udlagte Sum –»
Brevs. 518 (PN 282). Nasjonalbiblioteket
Carl Moll . Datert 1905
«Ich habe mit Freude gesehen dasz Sie Jury- Mitglied  …  des Deutschen Künstlerverbund sind – Vie { … }Ich werde ‹Ihnen› ‹denn› vielleicht in Berlin die Freude haben Ihre Hand zu drucken –»
Brevs. 518 (PN 300). Nasjonalbiblioteket
Johannes Lynneberg . Datert 1905
« Tak for Brevet – {Jeg}Det er vist og sandt De fik nok svært meget af Billeder hin Aften –»
Brevs. 32 (PN 189). Nasjonalbiblioteket
Andreas Aubert . Datert 2.12.1905
«Jeg har havt i de sidste Aar så bevægede Dage – og har heller ikke været ganske frisk – derfor har jeg forsømt at ta{ … }kke Dem for  …  { … }Bogen om Dahl som De var så elskværdig at sende mig – Hermed altså min Tak – jeg har endnu tilgode at læse den helt igjennem – { … }og glæder mig hertil – Her i Thüringerwald»
Brevs. 466 (PN 269). Nasjonalbiblioteket
Karl Vilhelm Hammer . Datert 19.3.1906
«Det er kjedeligt at De har så mege{n}t Bryderi med Papiret – Det må snarest ud af Verden – I næste Måned får jeg Penger – mind mig om Papiret da er De snil –»
Brevs. 889 (PN 1333). Nasjonalbiblioteket
Sigurd Bødtker . Datert 22.3.1906
« Hr Journalist S. Bødtker –  (Kan sees ved alle Førsteopførelser) ved The{t}\a/teret)  Kristiania  Verdens Gang  En Avis i Kristiania»
Brevs. 604 (PN 707). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 23.12.1906
«Den blodige Haand»
Brevs. 775 (PN 761). Nasjonalbiblioteket
Magnus Synnestvedt . Datert 5.1907
« Je vous aves envoyé un livre ave{ … }c des Reproductions – Peutere Kommentar vous pouves lasser Kommentar repro- duire  …  apres les Reproductions de { … }cette livre – Le meilleurs Tableaux je trouve le Portrait noire d’une Femme – Je vous aves»
Brevs. 603 (PN 328). Nasjonalbiblioteket
Thorolf Holmboe . Datert 1908
«Tak for Brevet – Jeg vil gjerne udstille i Budapest – men helst \en/ {en}hel Collection Gravurer –»
Brevs. 604 (PN 708). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 22.1.1908
«Tak for Brevet Jeg havde nok skrevet – hvis jeg ikke når jeg er i Forbindelse med Nordmænd f …  tænker på Ting som får indre Saar til at bløde – Jeg tror overhodet at ingen hjemme forstår hvor grusom den Leg var de to Slyngler af makrotyper S B og G H fik spilt med mig – forat erhverve Guld og annet sådan jeg – Jeg har ingen begreber»
Brevsaml. 518 (PN 1318). Nasjonalbiblioteket
Piper & Co. . Datert 23.3.1908
«Das Buch der Hrr \(Stadelmann)/ dankend erhalten –»
Brevs. 485: f (PN 270). Nasjonalbiblioteket
Emanuel Goldstein . Datert 24.3.1908
« Hrn Schriftsteller  Emanuel Goldstein  Groszerer Goldstein Niels Ju{ … }els gd 3  Kopenhagen»
Brevs. 889 (PN 1334). Nasjonalbiblioteket
Sigurd Bødtker . Datert 2.5.1908
«Har De skaffet Dem og Deres en ny «Dame» til at betale Deres Pjolter og Drøbaksregninger? – og som kan hjælpe Dem til en Pariser- reise? – og lidt af P. A. (M) L’s Munkelikør? (Professor P. A M?)»
Brevs. 889 (PN 1335). Nasjonalbiblioteket
Sigurd Bødtker . Datert 2.5.1908
«Efter at De blev sparket ud som Digter (efter at have villet for{ … }\føre/ en der aldrig har vært forført –  …  reiste De til Tydskland og lavet Dem tydske Barter a la Commis – Tag nu B{or}\ar/terne ned – Det er ikke længer Mode»
Brevs. 889 (PN 1336). Nasjonalbiblioteket
Sigurd Bødtker . Datert 8.5.1908
« Hr S Bødtker  Theaterkritiker og Digterformand  Kristiania  Verdens Gang»
Brevs. 889 (PN 1337). Nasjonalbiblioteket
Sigurd Bødtker . Datert 8.5.1908
« Hrr Sigurd Bødtker  Verdens Gang  Kristiania»
Brevs. 604 (PN 709). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 17.10.1908
«Tusind Tak for Dit Brev. – { … }Jeg er gla kan du skjønne over { … }de venner jeg virkelig har jeg som har så mange virkelige og osså indbildte Fiender.»
Brevs. 604 (PN 710). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 27.10.1908
«Du har vistnok Ret i hva Du sier – men det går os begge ligedan – Jeg har jo heletiden osså holdt mig månedsvis fra Brændevin men en vakker Dag kommer en Leilighed – så dumper man ned dybere end ellers –»
Ms.fol. 3578 (PN 776). Nasjonalbiblioteket
Thorolf Holmboe . Datert 27.10.1908
« Maleren  Kristiania»
Ms.fol. 3578 (PN 745). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 8.11.1908
« Til Forfatteren Jappe Nilss Kommentaren  Maleren Hr Thorolf Holmboe  Kristiania  Norge»
Brevs. 604 (PN 711). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 12.11.1908
« Jeg vinder stadi i Kræfter og har været ude at kjøre to ganger med Sygepleierske – en underlig Følelse at vende tilbage til d{ … }en støiende Verden – jeg har halvt forsonet mig med den klosteragtige Tilværelse på mit værelse – Det har osså sin Charme – at have Verden på Afstand – Det synes som om jeg er i Besiddelse af en egen Seighed – for jeg synes at greie de værste Angreb som den sorte ‹Død› gjør mod mig –»
Ms.fol. 3578 (PN 746). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 19.11.1908
« {Hrr}Forfatteren  Jappe Nilss Kommentaren  Adr. Maleren Thor‹o›lf Holmboe  Kristiania»
Ms.fol. 3578 (PN 747). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 24.11.1908
« Forfatteren  Jappe Nilss Kommentaren  Olaf Kyrresgade 2  Kristiania»
Ms.fol. 3578 (PN 748). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 15.12.1908
«  Adr. Maleren Thorolf Holmboe  Kristiania»
Brevs. 604 (PN 712). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 28.12.1908
« Tak for Dit Brev – Jeg havde sådan Lyst til at snakke længer med Dig – hvilket jeg ikke netop nu har Ro til – så { … }sender jeg dig bare et { … }par Ord {–}nu»
Brevs. 334 (PN 252). Nasjonalbiblioteket
Jens Thiis . Datert 1909
« Jeg sender osså indlagte – det vil intressere Dig at læse som Ophængningsmand – Det ‹fin› vilde osså være vistnok være nyttig for Kristiania Publikum at læse»
Brevs. 334 (PN 254). Nasjonalbiblioteket
Jens Thiis . Datert 1909
« Vil Du være så snil at la et uddrag af medsendte Nor avisudklip komme i et Blad – helst Morgenbladet – – Jeg må gjøre noget forat få Alfa og Omega  …  solgt – den har kostet mig 3000 Kr. – Du ser atter må Tyskland til forat hjælpe på Forstaaelsen af mine Sager – D …  vil «Alfa og Omega» vil vel gå sin Seiersgang i Tydskland men i Kristiania blir det ikke begrebet – Du ser den gjør Opsigt – På Scecssionen har jeg blot udstillet «Alfa og Omega» og Succeen bør konstateres i Kristiania –»
Brevs. 518 (PN 304). Nasjonalbiblioteket
Sachse & Heinzelmann G.m.b.H. . Datert 1909
« Hrrn Sachse & Heinemann  Kunst und Buchhandlung  Georgstrasse 22  Hannover»
Brevs. 604 (PN 753). Nasjonalbiblioteket
Harald Nørregaard . Datert 1909
«{Jeg}Tak for Dit hyggelige Brev – Ja jeg fik jo Glæde af Udstillingen om end Krig lå i Luften –»
Brevs. 604 (PN 1238). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 1909
« jeg skal se om jeg kan sende «Jomsvikingerne» Badebilledet – Det er forøvrigt Midtbilledet til e{n}t stor Dekorativt Billede på 8 Meter i Længde – Nu må Du tale fornuftigt med Nørregaard om Gravurerne – At lade være at udstille alle Gravurer hvis der findes Mænd med langt Skjæg fordi Krohg har det – eller fordi der { … }finnes end på Wampyrer eller Kvinden med Skjøgesmil eller store Hatte det er jo ikke»
Brevs. 604 (PN 713). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 13.1.1909
«I al korthed Tak for Brevet – Jeg er enig i at skal jeg ikke miste Norge  …  som Fædreland må jeg engang tvinge mig til at se Kristiania i Øinene – Men det blir vel ikke ennu – Derimod kunde jeg ta et Besøg hos Nørregaard og det vilde vist være bra at»
Brevs. 604 (PN 714). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 22.1.1909
«er mig ofte en Gaade – Men det skyldes vel hans Sygdom –»
Brevs. 604 (PN 715). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 2.2.1909
«Jeg skriver vil forsøge i flere Breve at forklare Dig mit Forhold til mine Landsmænd og hvordan jeg i en Række af År er bleven forf{ … }ulgt på det gemeneste – Det er vel bare jeg som ka har Greie på det – Jeg vil gjerne ialfald noen skal vide det i Norge hvor jeg dog engang må komme da at Naturen der vistnok er vigtig for min Kunst»
Brevs. 604 (PN 716). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 4.2.1909
«at jeg så reiste med brukken arm»
Brevs. 604 (PN 717). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 15.2.1909
«Jeg sender dig atter et flygtigt Udkast – jeg kommer senere til at sætte sammen en Opstilling af disse 10 års Forfølgelser { … }Forfra af { … }Aviserne og bagfra af de såkaldte Venner i Kristiania –»
Brevs. 604 (PN 718). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 17.2.1909
« Tak for Brevet – Et par Ord vil jeg i al Hast si til Dit Brev – Jeg vil senere komme tilbage til Begivenhederne – der nu bare smerter og ophidser mig  …  ved Tanken – Jeg må jo osså engang { … }vise Damehistorien i sine Hovedtræk – de{t}n gav mig naturligvis Dødsstødet – eller  …  sat { … }Hul i «Skuden» Men så virket jo de gjentagne {o}Overhalninger af Braadsø{ … }er desto kraftigere – siden – Om der ikke er en»
Brevs. 604 (PN 719). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 18.2.1909
« Jeg har nu fra Kjøbenhavn og Bremen afsendt de forskjellige Sendinger Gravurer og Malerier – Det blir vel Malerier nok til at vælge ud – – Hvad mener Du om ikke Udstillingen skulde ordnes slig: Meningen var jo først Grafisk Udstilling af en ca 170 Gravurer – Det er jo rigtig – Men burde ikke Blomqvists»
Brevs. 604 (PN 720). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 27.2.1909
« Nu skal da Udstillingen gå løs – Jeg skal altså se at sende det store Badebillede og et Portræt – Har Du tænkt på at lade allerede første Ophængning enkelte Malerier ophænges på { … }Fondvæggen? – – Der er jo stort Udvalg og den Væggen er jo den bedste for Malerier – Jeg skal imorgen se at få sammen Prisfortegnelse – Skulde den komme for sent får jeg efter eget lade Dig efter eget Skjøn sætte Priserne { … }på Gravurerne»
Ms.fol. 3578 (PN 749). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 5.3.1909
« Tak for Brevet – I Hast – Jeg sender nu Badebilledet og nogle Ting til – { … }Vil Du lægge Mærke til at Badebilledet egentlig tilhører et et stort dekorativt Billede – Dette er Midtbilledet med «Manddommen» – Der kommer på hver {s}Side – yngre og ældre Gruppefigurer – Medsendt har jeg en ung Mand – Denne bør skaffes en lignende Ramme som den til det store Billede medsendte – De øvrige Billleder bør skaffes i Hast ganske billige primitive smale Listrammer – uden Snirkler – Vil Du indstændig pålægge { … }Vasteson at han passer på at de forskjelige Sendinger Malerier bliver holdt for sig selv og at de samme Billeder kommer i de samme Kasser { … }efter Udstillingen det er vigtigt for Ordenens Skyld – Har Du seet den Samling Kritiker jeg har sendt Nørregaard – og bedt ham give { … }VastesonD …  Disse må jeg have igjen – og pålæg Vasteson at han ikke mister dem –»
Brevs. 604 (PN 721). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 9.3.1909
« Det er jo udmærket som det går – det kan jo ikke nægtes det er med en hvis Vemod alligevel når jeg tænker på disse Blomster der lægges på min Grav – At Bødtker ikke kan føle sig stort er vel muligt – Det undrer mig blot han har den Frækhed at gå ind på Udstillingen – Jeg har oprigtig talt – siden den Historie som han og de andre lavet været så ophidset at ingen har fået fuld Beskrivelse af den hele Nederdrægtighed»
Ms.fol. 3578 (PN 750). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 9.3.1909
« Forfatteren Jappe Nilss Kommentaren  Olaf Kyrresgd 11  Kristiania»
Brevs. 604 (PN 722). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 12.3.1909
« Jeg sender indlagte brev til Vasteson – – Efter Kontrakten har jeg blot forpligtet mig til at udstille den Udstilling jeg havde i Kjøbenhavn – Der var blot 35 Malerier hvoraf høiest 5 var nye – Muligt Han har vel indbildet sig jeg havde udstillet alt det nye der men Kontrakt er Kontrakt og det er et Pus som mod en slig ækel Fyr bør kunne»
Brevs. 604 (PN 723). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 13.3.1909
« Forfatteren Jappe Nilssen  Kristiania»
Brevs. 604 (PN 754). Nasjonalbiblioteket
Walfrid Wasteson . Datert 13.3.1909
« Jeg { … }overlader H‹errene› Jappe Nilss Kommentaren, Thiis og Ravensberg at hænge mine Billeder op – da jeg selv ikke kan være tilstede – Det er osså mit Ønske at ældre Billeder udstilles hvilket jeg meddelte Dem ‹under› Underhandlingerne –»
Brevs. 604 (PN 724). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 24.3.1909
«ham og jeg lar mig heller ikke prygle af en fuld Mand – Dette gik den gamle Kjærring om og løi på mig – altså på samme Maade som med Haukland»
Brevs. 604 (PN 725). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 27.3.1909
« Som jeg { … }har sagt – Fienden er nok – af – og mig vil De kunne skade – { … }For det første har jeg været i mine senere Aars overophidsede Tilstand været yderst uforsigti og dernæst vil jeg vanskeli i min nuværende Svaghedstilstand kunne forsvare mig – – Og jeg tror dem færdi til alt – Om ikke annet»
Brevs. 604 (PN 726). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 5.4.1909
«Du mindet mig om «Pigen» og Følgen var naturligvis at jeg skrev og skrev sålænge til jeg pakket Brevet sammen og lagde det til «de øvrige» –»
Brevs. 604 (PN 727). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 8.4.1909
«Jeg spekulerer nesten på om det skulde lønne sig at holde en hel Udstilling igjen til Høsten – i October – – Det var at tænke på – Jeg har jo endnu mange Tropper der ikke har vært i Ilden – Jeg antar en 30 {s}Billeder der ikke er udstillede i Kristiania – og foresten er  …  over 100 { … }Billeder»
Brevs. 604 (PN 728). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 12.4.1909
« Jeg lå tilsengs da jeg fik Dit Brev – og da jeg så {s}Skriften holdt jeg følgende Tale til mig selv – Du berørte den Historie sidst i Dit Brev og Jappe vil svare – men jeg ved at jeg uden at læse Brevet kan svare ham – og her nedskriver jeg hva jeg bestemte mig på Forhaand at svare – det mens jeg lå i Sengen med Brevet i Hånden – Jeg sa: atter har Du  …  og skrevet og beklaget Dig – og det er»
Brevs. 604 (PN 729). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 12.4.1909
«Vil Du forklare Vasteson indlagte Brev Du forstår Meningen – i Tilfælde {u}Ugreie i Bergen får Bergen blot 25 Billeder – Bergen- sere er nogle væmmelie Sildehoder –»
Brevs. 604 (PN 755). Nasjonalbiblioteket
Walfrid Wasteson . Datert 12.4.1909
«Vil De nu indpa{g}kke samtlige Billeder – og tage nøiagtig Fortegnelse med Titler over de forskjellige Billederne de forskjellige Kasser –»
Brevs. 604 (PN 730). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 20.4.1909
«Fik Du mit Brev – Historien var nok ingen Episode – { … }Om jeg end efter Kuren og efter at jeg ingen Alkohol nyder kan tale om den uden at komme i Extase som før –»
Brevs. 604 (PN 731). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 24.10.1909
« Forfatteren Jappe Nilss Kommentaren  Maleren T. Holmboe  Kristiania»
Brevs. 604 (PN 732). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 21.1.1910
« Jeg sendte 200 Kr idag – Jeg er gla for at jeg kan hjælpe Dig med ‹D›em – – Rigtignok er jeg ikke så beslaaet som mange tror – Du kan tænke Dig med når der mindst er 30 forskjellige Poster at betale ud til – Og slige Poster som – Min fattige Familie – som længe har ‹Strid› for Udkommet en 7000 kr –»
Brevs. 604 (PN 733). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 1.2.1910
«Jeg sender nogle Kritikker til Avisen – Det er utroli hvor Aften posten og Nyhedsbladets gemene Nedrakninger er trængt ind blandt Folk – Det er og blir bare en mindre Del af Kristiania publikumet som har noen Respekt for mig –»
Brevs. 604 (PN 734). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 21.3.1910
«Jeg har havt Influenza og fuldstændig ligget under for {S}Blækskræk – så har jeg ikke fået takket og svart på Dine elskværdige Breve –»
Brevs. 569 (PN 314). Nasjonalbiblioteket
Lars Swanström . Datert 12.9.1910
«Herved min Tilladelse til at reprodusere de nævnte Portrætter»
Brevs. 171 (PN 205). Nasjonalbiblioteket
Johan Anker . Datert 1911
«Tak for Brevene med de udmærkede Nyheder – Jeg synes det gaar svært godt. Jeg har nu Historien på Veggen i mit Friluftsatelier – og jeg har Skitser af forskjellige Smaagutter der skal forat finde en»
Brevs. 518 (PN 299). Nasjonalbiblioteket
Max Linde . Datert 10.1.1911
«Es hat mich sehr weh gethan { … }zu horen das es bei Ihnen so schlecht steht – Sie und Ihre Frau Gemahlin beide kranke! Und besonders scheint Sie lieben Hr Doctor. sehr { … } …  leiden { … }gehabt haben»
Ms. fol. 4255 (PN 1242). Nasjonalbiblioteket
Cally Monrad . Datert 21.1.1911
« Fru Cally Monrad  Ullevålsveien { … }54 Holmenkollen  Kristiania»
Brevs. 334 (PN 250). Nasjonalbiblioteket
Juryen for Aula-konkurransen . Datert 1.8.1911
«Thiis»
Brevs. 171 (PN 206). Nasjonalbiblioteket
Johan Anker . Datert 23.9.1911
«Jeg takker Dem – om end noget sent – for Deres venlige Brev fra Jotunheimen – Jeg tænkte De var på Hjemturen og så har jeg en sygelig Vanskelighed for Brevskriving»
Brevs. 48 (PN 192). Nasjonalbiblioteket
Fridtjof Nansen . Datert 1912
«Jeg er indbu{ … }dt til a{ … }t deltage med en {S}større Sa{ … }mling Malerier i en Udstilling der arangeres i C{ … }öln til Sommeren – – Udstillingen er international og skal give Oversigt over de …  seneste Kunstretninger – Udstillingen er meget»
Ms.fol. 1603 (PN 763). Nasjonalbiblioteket
Kinka Nyhuus . Datert 1912
« Jeg er netop kommen tilbage fra Udlandet –»
Brevs. (PN 850). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 1912
« »
Brevs. 604 (PN 735). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 9.1.1912
«Godt Nytaar og tak for kortet og det gamle Aar –»
Ms.fol. 3578 (PN 777). Nasjonalbiblioteket
Thorolf Holmboe . Datert 20.4.1912
« Maleren  Thorolf Holmboe  Kristiania»
Ms.fol. 3578 (PN 751). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 25.4.1912
«Vilde Du være så snil at få Tag i på Universitets- biblioteket min Rader Mappe på 8 Raderinger (I grønt Omslag udgivet af Meier-Graefe
Ms.fol. 3578 (PN 752). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 23.5.1912
«Jeg har havt Glæde af Reisen som jeg tror skal nytte mig –»
Brevs. 604 (PN 737). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 2.6.1912
«Hilsen fra Byernes By – Den er og blir den skjønneste – Reiser nu over Köln tilbage –»
Ms.fol. 3578 (PN 778). Nasjonalbiblioteket
Thorolf Holmboe . Datert 24.7.1912
« Maleren Th. Holmboe  Hersted  Haugastøl st»
Brevs. 518 (PN 1257). Nasjonalbiblioteket
Hermann Struck . Datert 1.12.1912
«Entschuldigen Sie mir bitte dasz ich Ihm so spat antworten Sie kennen aber mein grosze Schwierigkeit zu schreiben – und denn bin ich jetzt immer auf Reise zwischen Kristiania, Hvitsten und Goteborg wo ich ein grosze Ausstellung habe – gewesen –»
Brevs. 518 (PN 306). Nasjonalbiblioteket
Hermann Struck . Datert 2.1.1913
«Es thut mir leid Ihnen so spat antworten zu konnen – Meine Litho- grafie «Die Affe» kann das Blatt gern reproducieren – Bitte mir anstatt Honorar dafur ein Expl. Ihr Buch uber Radierkunst zu geben –»
Brevs. 189 (PN 207). Nasjonalbiblioteket
Hans Kinck . Datert 27.12.1913
« Forfatteren Hans E Kinck  Mesnalien  Aschehougs Boghandel  Karl Johansgd  Hersteds  Kristiania  Bestum»
Brevs. 334 (PN 251). Nasjonalbiblioteket
Levinson . Datert 1914
«Besten Danke fur Ihre freundliche Briefes – Leider ware es mir nicht vorher moglich gewesen Ihnen zu antworten – Ich bin verreist – denn ware es mich nicht moglich daruber uber die Gelegenheit zu entscheiden alz ich bis jetzt und leider auch noch nicht bestimmt sagen kann – ob ich Gemalden frei haben werde Gewizs! einige»
Ms.fol. 1908:1:130 (PN 764). Nasjonalbiblioteket
Christen Sandberg . Datert 1915
« Jeg kan for øiebl{l}ikket ikke si noget med Hensyn til en Anbringelse af «mit og Dit Billede af mig» – Jeg skal nærmere tænke over det –»
Brevs. 374 (PN 258). Nasjonalbiblioteket
Fredrik Stang . Datert 14.7.1915
«Jeg takker Dem meget (om noget noget sent) for det behagelige Samvær sidst – samt for den tilsendte Kantate – De var intressant at læse den –»
Brevs. 98 (PN 194). Nasjonalbiblioteket
Erik Werenskiold . Datert 18.3.1916
«Tak for Brevet! Ja jeg synes nok Betingelserne var haarde – men jeg får se om jeg kan få læmpet på dem – og kanske i den Retning De antyder – – Nu et svare Mas blir det vel – Vigeland har vistnok set mest på gamle Fotografier af gammel Kunst – Hans Udkast var nu»
Brevs. 569 (PN 315). Nasjonalbiblioteket
Lars Swanström . Datert 1918
«Jeg har lagt mærke i bogen og sat blaa blyantkryds på de 3 artikler jeg ønsker indtat i heftet –»
Brevs. 569 (PN 313). Nasjonalbiblioteket
Lars Swanström . Datert 28.3.1919
«Vil De være så venlig at huske på at lægge 100 «Livsfrisen» tilside for min regning – Det var best at { … }sende mig dem til Skøien – Foruden de tidligere»
Brevs. 603 (PN 329). Nasjonalbiblioteket
Thorolf Holmboe . Datert 2.1.1921
«De bedste nytaars- ønsker til alle –»
Brevs. 604 (PN 738). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 3.5.1921
«Her ser Du tre indtullete Vinterfrakke og Pelse –»
Brevs. 604 (PN 739). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 1922
«Jeg sidder i et af 5 bedste hoteller i Europa – i Bad Nauheim ført af skjæbnens uransagelige veie og af min utrolige dumhed der skulde have lært af de utallige helt misl{ … }ykkede forsøg på finde varme sydover – det er jo bare et mærkligt fata morgana som er lavet for os hjemme –»
Ms.fol. 2071:1:24 (PN 768). Nasjonalbiblioteket
Edvard Diriks . Datert 13.3.1925
«Jeg har hørt at Du er syg og jeg har tænkt mig at noget mynt kunde komme til nytte Jeg lar Banken sende Dig 1000 kr –»
Ms.fol. 2071:1:24 (PN 769). Nasjonalbiblioteket
Edvard Diriks . Datert 25.4.1925
« Tak for brevet – Jeg har været syk af Bronchit som viser sig nu hvert år – Der følger feber med så jeg er umuli til alt –»
Brevs. 603 (PN 330). Nasjonalbiblioteket
Thorolf Holmboe . Datert 1926
«60 års {h}Hylden»
Brevs. 604 (PN 741). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 3.6.1926
« Hilsen fra Venedig – { … }det må vel være verdens rareste by – og kanskje på en måte den maleriskeste – Kanaler 2 meter brede gader – Kirker overalt – Kunstværker overalt – – noget af et Karneval – men det fineste – Ansigtet er vendt til Østen – man lugter – {o}Orienten – {g}Grækenland Tyrkiet – og Jerusalem – Håber alt står vel til –»
Brevs. 604 (PN 742). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 13.6.1926
«Jeg er nue i byen! – De{n}r er nu ikke andre byer som den – Nu er den grå – ingen vår – ligner mest en sur octoberdag – men aligevel{–}! Der kryr af liv og morsomme ting overalt –»
Brevs. 518 (PN 305). Nasjonalbiblioteket
Friedrich Schreiber-Weigand . Datert 18.8.1926
«Entschuldigen Sie mir meine später Antwort –»
Ms.fol. 2071:1:24 (PN 770). Nasjonalbiblioteket
Edvard Diriks . Datert 14.10.1926
« Hilsen fra Dit vakre billede i Chemnitz Museum»
Brevs. 604 (PN 743). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 17.10.1926
«Jeg kommer lige fra fort Vaux – Det hele er mærkeligt og krigen blir atter levende – Du skulde se  …  de indre rum i fortet Vaux! – at folk her i årevis har kunnet leve og kjæmpe er utroligt –»
Brevs. 604 (PN 744). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 1.11.1926
«Min naboerske hopper ut af taget på Grand»
Brevs. 603 (PN 331). Nasjonalbiblioteket
Thorolf Holmboe . Datert 31.12.1926
«Mange gode nytaarsønsker til alle – og tak for gamleåret –»
Brevs. 365: B (PN 257). Nasjonalbiblioteket
Nordahl Grieg . Datert 1927
«Hjerteli tak for tilsendelsen af Deres værk. {d}Det har glædet mig overordentlig»
Brevs. 782 (PN 762). Nasjonalbiblioteket
Barbra Ring . Datert 1927
«Må jeg hjerteli få takke Dem for boken De sendte mig –»
Brevs. 518 (PN 1134). Nasjonalbiblioteket
Frankfurter Kunstverein . Datert 18.1.1927
«Besten Danke fur Ihr freundliche Einladung zu Ausstellung – Vorlaufig ist es leider nicht moglich – Ich habe in mein Heimat in 5 Jahre nicht ausgestellt – und musz jedenfalls jetzt erst in Oslo ausstellen – – Ich habe noch in Erinnerung der ‹gastfreue› Aufnahme in Frankfurter Kunstverein und freue mich uber die Interesse man mich in Frankfurt gezeigt»
Brevs. 518 (PN 283). Nasjonalbiblioteket
Uidentifisert mann . Datert 2.6.1927
«Ich hatte gedacht Ihnen ein Bild von hier zu schiecken oder zwei – Sollte es mir nicht moglich sein glaube ich mein Freund Hudtwalcker sein Portrait fur die Ausstellung geben werden – Haben Sie diesmal mit mir Geduld ich bin ‹halb›»
Brevs. 518 (PN 298). Nasjonalbiblioteket
Harry Kessler . Datert 22.12.1927
«Es hat mich erfreut von Ihnen Brief zu bekommen –»
Brevs. 518 (PN 1239). Nasjonalbiblioteket
Ola Abrahamsson . Datert 1928
«Jeg lovet Dem en Gravur – Her er noen små trykt på statens trykkeri – De kunne kanske komme til nytte –»
Brevs. 334 (PN 253). Nasjonalbiblioteket
Jens Thiis . Datert 1930
«Tak for de festlige stunder i Dit hjem Det er sjelden man kan bli så beværtet som igår hvor jeg fik hele min families saga fortalt { … }og så morsomt fortalt»
Ms.fol. 3578 (PN 773). Nasjonalbiblioteket
Berentz (Frk.) . Datert 1930
«Frøken Berentz har i kort tid vikarieret for mig som husholderske»
Brevs. 603 (PN 332). Nasjonalbiblioteket
Thorolf Holmboe . Datert 23.12.1930
«Tusind tak for blomster og alle hilsener på min fødselsdag –»
Brevs. 603 (PN 318). Nasjonalbiblioteket
Julie Holmboe . Datert 15.5.1931
«De har havt meget at kjempe med den senere tid men Jappes død ved jeg er særlig ondt»
Brevs. 603 (PN 333). Nasjonalbiblioteket
Thorolf Holmboe . Datert 23.12.1931
«Jeg sender Dig og Dine mine hjerteligste ønsker om go{ … }d jul og godt nyår –»
Brevs. 518 (PN 6). Nasjonalbiblioteket
Johannes Roede . Datert 9.9.1932
«Det { … }har været vanskeligt at træffe Dem så jeg skriver – Det er i anlening skat af malerier – Da De jo har meget med malere at gjøre vilde jeg høre Deres mening – Ligeledes hva i alminnelighed maleres mening er – Så vidt jeg ved er jeg den eneste maler i verden der i nogle år har betalt skat af mine billeder»
Brevs. 707 (PN 758). Nasjonalbiblioteket
Harry Fett . Datert 1933
«Tusind takk for flere sendinger Jeg skal skrive nærmere.»
Brevs. 707 (PN 759). Nasjonalbiblioteket
Harry Fett . Datert 1933
«Jeg fik ikke udført mit ærende hos Dem. Jeg vilde nemlig bedt Dem forklare Deres frue at jeg nok har tænkt på engang at vise mine vægge herute frem. Men jeg kan ikke se til hvilke formål jeg vil la den svimlende intækt gå – Nu er det umuligt da jeg som bekjendt er i frivillig isolation. Så vilde jeg De skulde forklaret hende at det er mig så vanskelig at skrive brev og ha med forretninger at gjøre, at jeg i sin tid fore- tog en reise til Berlin for at undgå at skrive brev – Nu går jeg med mine erholdte breve i en mappe i håb om engang at kun- ne besvare dem – Med min bedste vilje kan jeg ikke tilstå annet end at det var ganske naturlig at jeg trodde det var Dem der havde tilskrevet mig – Er det ikke så at I har samme fornavne, skriver på samme papir med samme håndskrift? Eller tar jeg feil? – Drømmer jeg?»
Brevs. 247 (PN 247). Nasjonalbiblioteket
Martin Sibbern Møller . Datert [??].12.1933
«Jeg takker Dem hjertelig for Deres lykønskning til min  …  70 års dag»
Brevs. 707 (PN 760). Nasjonalbiblioteket
Harry Fett . Datert 12.1933
«Hjertelig takk for før og nu og gode ønsker om godt nytår til Dem og Deres»
Brevs. 610 (PN 756). Nasjonalbiblioteket
Olaf Gulbransson . Datert 20.12.1933
«Hjertelig takk for «skaalene» og hilsnene til min 70 års dag.»
Brevs. 247 (PN 223). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 28.12.1933
«Min hjertelige tak for gratula- tionen og de bedste ønsker om godt nytaar for Dem og Fru Kaarbø»
Brevs. 518 (PN 293). Nasjonalbiblioteket
Ernst Harms . Datert 2.1.1934
«Ich schiecke einligend ein Kopi eines Briefes an meine Niece bei. Sie werden davon die Sache verstehen –»
Brevs. 428 (PN 259). Nasjonalbiblioteket
Jacob Worm-Müller . Datert 13.1.1934
«Må jeg få takke Dem hjertelig for Deres gode ønsker og ord i anledning min 70 års dag»
Brevs. 247 (PN 224). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 20.5.1934
«Jeg takker Dem hjertelig for at De kom ut og gav mig foruten gode nyht nyheter osså nyttige vink – Det kan sandelig osså trænges for mig { … }der lever isoleret og helt optat med mit arbeide. Det vilde nok være af stor vigtighed om De kunde afse tid til at komme ud når {d}De atter er i Oslo – I virkeligheten er sagen oplagt klar –  …  Man må finde sig i at jeg må rette mig efter tiderne – Det vilde være en nokså grei beskjed jeg»
Brevs. 247 (PN 911). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 12.1934
«Jeg sender idag 150 kroner til min { … }niece til jul så De vet hvordan De skal forholde Dem med pengene»
Brevs. 247 (PN 230). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 12.1934
«Jeg sendte telegrafisk 300 kr og skal nok udover vinteren af og til sende noget som jeg ber Dem være så god at sende videre i passende rationer»
Brevs. 247 (PN 217). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 10.12.1934
«Det gjør mig ondt at De er kommet op i så meget bryderi for mig og min slægts skyld – Takk skal De ih{ … }vertfald ha»
Brevs. 247 (PN 228). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 10.12.1934
«BREV AFSENDT IDAG VAR TIL OVERVEIELSE AF MIDDEL TIL ANDREAS HJÆLP IKKE DIREKTE FORSLAG»
Brevs. 247 (PN 229). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 10.12.1934
«I tilknytning til mit brev af idag skal jeg udtale»
Brevs. 247 (PN 231). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 24.12.1934
«Jeg sendte idag 200 kr telegrafisk til husholdningen i Sigerfjord –»
Brevs. 247 (PN 236). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 1935
«Jeg håber De når det skulde knibe i Sigerfjord at De hjælper med de 300 kr efter  …  behovet – Jeg skal skrive når jeg får lidt tid»
Brevs. 247 (PN 232). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 4.1.1935
«Som tidligere antydet har jeg tenkt på en ordning, der kunde bli til stötte til fru Andrea Ellingsen og familie. Jeg vil helst ha forholdet til fru Andrea Ellingsen ordnet på den måte at jeg innbetaler til Dem kr. 100.– pr. måned i 1935, og at De anvender belöpet efter beste skjönn til familiens under- hold. Som De sikkert har forstått er det mig meget om å gjöre å få den ro og hvilde jeg i höi grad trenger av hensyn til mitt arbeide og min helse.»
Brevs. 247 (PN 233). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 10.1.1935
«Jeg sendte Dem for et par dage siden 100 kr og fortsætter at sende 100 kr i et år til Deres forvaltning for Sigerfjord, hvad De var så elskværdig at love. Altså for 19{ … }35.»
Brevs. 247 (PN 235). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 15.1.1935
«Takk for modtaget brev – Skriver snarest»
Brevs. 247 (PN 237). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 2.1935
«Det er vel bedst at De nu fortæller min Niece hvorfor pengene er kommet og at jeg fremdeles sender penger pr måned»
Brevs. 247 (PN 238). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 18.2.1935
«Jeg takker for modtagelsen av { … }flere eller to breve. De må undskylde min vanskelighet for { … }brev og forretninger Jeg sendte pr. postanvisning nylig 100 kr til besørgelse. Jeg håber det er ankommet Da fisket ikke er rart sender jeg for Marts 200 kr istedetfor 100 kr»
Brevs. 247 (PN 239). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 17.3.1935
«Jeg takker meget for brevene både fra Dem og fra min niece    Af disse ser jeg at det går bedre deroppe og det er jeg gla for –»
Brevs. 247 (PN 240). Nasjonalbiblioteket
Otto Kaarbø . Datert 28.8.1935
«Jeg takker for Deres brev. Det glæder mig at det går nokså bra for min slægt deroppe – Jeg sender først næste måned 200 kr extra så det blir 400 kr ialt dennegang –»
Brevs. 603 (PN 319). Nasjonalbiblioteket
Julie Holmboe . Datert 26.12.1935
«Tusind takk for den deilige blomst og hilsener på min fødselsdag – Jeg ønsker Dem og Deres datter alt godt på det nye år»
Brevs. 247 (PN 241). Nasjonalbiblioteket
Otto Kaarbø . Datert 28.4.1936
«Jeg takker Dem for Deres venlige brev og for Deres omhu { … }for Andrea – Ligeledes ber jeg Dem, når det passer, at hilse Andrea venlig fra mig – Hun vet jeg står i meget og har  …  besvær med breve – Jeg bor nu i Hvidsten og det bringer mig mer aflastning for uro»
Brevs. 247 (PN 242). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 15.5.1936
« »
Brevs. 247 (PN 243). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 2.8.1936
«Jeg tænker iår som ifjor at sende min niece 4000 kr. Jeg har de sidste år tjent nokså godt og håber osså næste år at kunne sende lignende beløb»
Brevs. 247 (PN 221). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert [??].09.1926
«Jeg har talt med rektor i Eidsvold og han har forklaret mig forholdet der –»
Brevs. 247 (PN 244). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 19.9.1936
«Jeg står midt oppe i to store utstillinger til London og Amsterdam – London skal åbne om 8 dage. Det var ikke så let for mig at komme in på de mange vanskeligheter nordpå men det har været nyttigt alligevel»
Brevs. 247 (PN 245). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 7.10.1936
«Jeg ber Dem indstændig om ikke at vise Andrea brevet De fik idag. Hun er sangvinsk og kan lægge mer i det end der står – Jeg håber osså næste år at kunne sende hende noen hundre som iår, men jeg vet jo ikke h …  hvad jeg senere kan sælge for –»
Brevs. 603 (PN 320). Nasjonalbiblioteket
Julie Holmboe . Datert 23.12.1936
«  Oslo»
Brevs. 518 (PN 1237). Nasjonalbiblioteket
Kurt Wais . Datert 10.6.1937
«Ich habe ein lithografi Mallarmés gemacht – Ich habe ‹nur› ein Paar davon und ich muzste Ihn ‹denn› ein Fotografi davon schiecken im Fall ich nicht anneren Exemplaren finden konnte – Ich konnte Ihn vieleicht spater Zeit bekomme und ein Paar Zielen schreiben – Ich habe damals Mallarmé in seine sehr einfache Empfang- abr …  besucht – Sonst verkehrte ich in Café Lilas Monparnasse wo { … }ich mit junge Freunde Mallarmé’s zu sammen war – Es waren auch Freund von Paul Gaugin damals auf Thaiti und Freunde der verstorbenen Verlaine und van Gogh –»
Brevs. 518 (PN 307). Nasjonalbiblioteket
Gösta Svenæus . Datert 3.12.1937
«Det intresserer mig at høre at De er beskjæftiget med et arbeide om mine Aula billeder Kommentar – Man vil jo i mange krese lagt på hylden –»
Brevs. 603 (PN 321). Nasjonalbiblioteket
Julie Holmboe . Datert 21.12.1937
«Tusind tak for Deres og frøken Ernas hilsener og tusind tak for den deilige blomst»
Brevs. 334 (PN 256). Nasjonalbiblioteket
Jens Thiis . Datert 11.4.1938
«Efter Deres anmodning tillater jeg mig herved å op- lyse, at jeg har kjent Kapt. O.H. Paulsen fra ungdommen av. Han er helt igjennem en kunstnersjel og har bestandig været optatt av meditationer over spörsmål, som hadde med kunst og videnskap å gjöre. I endel år opholdt han sig mest i Bergen og Trondheim og jeg kunde da selvfölgelig ikke fölge ham til stadighet, men da vi var gamle venner, vedblev jeg også senere i livet å interes- sere mig for ham. Han har på malerkunstens område gjort frem- ragende, talentfulle arbeider. På min vegg har jeg hengende et ypperlig selvportræt av ham, som jeg setter pris på. Allerede som ung gikk han sterkt inn for den nyere kunst. Han betegnet Arne Kavli som sin lærer.»
Brevs. 247 (PN 246). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 1.5.1939
«Jeg kondolerer Dem med Deres smertefulde tab i vinter. Det er tungt at miste en af sine kjære –»
Brevs. 603 (PN 322). Nasjonalbiblioteket
Julie Holmboe . Datert 22.12.1939
«»
Brevs. 603 (PN 323). Nasjonalbiblioteket
Julie Holmboe . Datert 21.12.1940
«Hjertelig takk for fødselsdags- hilsener fra Dem og fru Erna –»
Brevs. 603 (PN 324). Nasjonalbiblioteket
Julie Holmboe . Datert 23.12.1941
«Hjertelige ønsker til Dem og Deres datter om god jul og godt nytaar»
Brevs. 518 (PN 309). Nasjonalbiblioteket
Vedutvalget for Oslo og Aker . Datert 30.11.1942
«Søknad om brændsel til mine Arbeidsrum»
Brevs. 518 (PN 310). Nasjonalbiblioteket
Vedutvalget for Oslo og Aker . Datert 7.12.1942
«To erklæringer fra muratelierets arkitekt og fra min kunsthandler vedlegges»
Brevs. 603 (PN 325). Nasjonalbiblioteket
Julie Holmboe . Datert 17.12.1942
«Hjertelig takk for gratulatio- nerne – Jeg ønsker Dem og { … }frk. Erna af hjertet en riktig god jul og godt nytår»
Brevs. 603 (PN 326). Nasjonalbiblioteket
Julie Holmboe . Datert 10.6.1943
«Det er såmange venner borte Jeg er glad at noen er tilbage»