Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 4 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1875, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM N 717. Munchmuseet
Brev til Christian Munch. Datert 2.8.1875
«Vi er friske og morrero os godt heroppe da vi gik af i Hammar var der en Mand paa Bryggen som sagde at han kjendte dig han ba{ … }d os til sig og der fick fik vi Jordbær og Mælk. Da vi kom paa Statiesjonen var Thingstad der og han fulgte vi paa Trenne til Engel- hau. Vi faar h{ … }oppe i Høet saameget vi vil og vi  …  fisker Aakjyter her i  …  Elven der er næsten saa store som Smaasild og vi kaafaar omkring en 30 afdem for hver Gang vi gaar ned ‹og fisker. Alle Kjørerne er paa Sæteren og der er bare 3 kjøer gjemme. Vi ligger› i samme  …  Værelse som Karl Laa‹fso›, og ox Vi faar om Morgenen Melk med Kage til. Idag er det Tordenvær her, det erD meget B …  her omkring men forresten har der været pent Vær  … Veir»
MM N 3687. Munchmuseet
Notat. Datert 1873–1879
«                  E Munch»
MM T 17. Munchmuseet
Notat. Datert 1875-1876
«Spørg ei hvad er Klokken? Nej Og i det gryr en Dag»
MM T 2843. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1874–1877
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]