Uidentifisert mann

Det finnes en rekke brev hvis mottaker ikke er identifisert. Vi har opprettet tre uidentifiserte mottakere, uidentifisert kvinne, mann og person. Vi har sett på brevets innhold for å knytte det til en av de tre. Uidentifisert person benyttes når det ikke kan avgjøres om brevet er stilet til en kvinne eller en mann. Forhåpentligvis vil vi med tiden identifisere mottaker for mange av disse brevene. Vi tar gjerne imot tips til hvem mottaker kan være, kontakt oss gjennom tilbakemeldingsskjemaet vårt.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til uidentifisert mann

I det digitale arkivet finnes det 284 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 91.    Brevutkast. Datert 1934–1940.
«Du sa til mig for 8 dage siden at gravurene {er}var solgte og da jeg trængte penger til kjøb af et papir bad jeg om dem. Jeg havde osså samlet noen arbeider til salgs –»
Munchmuseet, MM N 139.    Brevutkast. Datert [??].3.1909.
«Jeg har modtaget Deres ærede brev – Det forholder sig ikke således at jeg har ladet Dagen derpå sælge for den halve Sum jeg forlange{r}t af Dem – Der gives naturligvis Grunde som gjør at jeg lar et Billede gå billigere til et Galleri end et annet – Selvfølgeli Dagen derpå har jeg»
Munchmuseet, MM N 156.    Brevutkast. Datert 1909.
«1909»
Munchmuseet, MM N 190.    Brevutkast. Datert 1918–1929.
« …  …  Hr Professor!»
Munchmuseet, MM N 196.    Brevutkast. Ikke datert.
«Desværre viste fru Moe sig at være utrolig naiv og umulig tiltrods for hendes alvorsfulde Stilling – – Hun {s}taler om at Inger havde Ret til at give mig advarsler da { … }Ludvig havde Feil – Inger må være så snil at oplyse hende om Sandheden – at jeg i Årevis taalmodig hørte på hendes Advarsler – { … }og fortalte at jeg kjendte»
Munchmuseet, MM N 201.    Brevutkast. Ikke datert.
«måde løiet og benægtet – så jeg forstår ikke at medliden{ … }følelse skal kunne virke her fra min {s}Side – Hvis Norsk Lov ikke beskytter Folk fra på denne Måde at ruineres eller ødelegges for årelangt arbeid – har slige frække Herrer som Schie ‹&› Co. et godt Lig at arbeide under men jeg syns»
Munchmuseet, MM N 208.    Brevutkast. Ikke datert.
«Da jeg fra Dem og fra annet Hold hører at det nu er mine refererede Udtalelser til Laura der er så galt – {s}må jeg i Korthed idag sige et Par Ord – (Jeg må osså i den Anledning nok {k}give sige noget mer senere –) – Det gjør mig { … }ondt at jeg derved min Tante har følt sig pint herved»
Munchmuseet, MM N 211.    Brevutkast. Ikke datert.
«Der hver Gang hunde p»
Munchmuseet, MM N 221.    Brevutkast. Datert 1932–1935.
«{Jeg}Jeg fik disse anfald oftere til de i Hamburgipå et hotel blev så stærke i 3 nætter efter hverandre at jeg måtte pludseli reise fra Hamburg forat undgå forskjellige følger af disse – (Jeg skal ved leilighed fortælle herom) Jeg skulle jo da ha absolut ro men så kom jeg hjem midt i U unionskampene»
Munchmuseet, MM N 439.    Brevutkast. Ikke datert.
«Da det viser sig at stedet stadi vil koste mig over 2000 kr om året og da jeg så spilder er der så ser jeg mig nødsaget {at}til at ordne mig på en annen måde – enten ved salg eller ved at la huset ligge som tidligere brak – og»
Munchmuseet, MM N 449.    Brevutkast. Ikke datert.
«Det vilde være det reneste barbari at skjære bort de { … }præktige skovens konger som står på min eiendom næsten en meter fra grændsen. – De burde være gla så længe {d}De så det deilige grønne –»
Munchmuseet, MM N 527.    Brevutkast. Ikke datert.
«kjedeligt at skulle ud u{ … }d med det lille portrettet – Vil han ikke tage et kopi{ … }? Pengene skal {D}dere have ialfald, der det eneste kunde være at du sendte mig 30 kroner som lån –»
Munchmuseet, MM N 530.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg medgiver at De nu har { … }betalt  …  – men det forandrer jo ikke hovedsagen (At jeg i løbet af et  …  Jeg henviser til mit foregående Brev – Jeg fik efter et år til syvende og sids ikke de 400 Kr (som jeg sikkert kunde forøvrigt) til Paris men jeg fik altså 200 K. –»
Munchmuseet, MM N 561.    Brevutkast. Datert 5.9.1934.
«Jeg finner osså at der burde fradrages driftsomkostninger ved de kostbare atelierer jeg har bygget. Træatelierene har kostet circa 25,000 kr og { … }muratelieret circa 50,000 kr – Disse bygninger jo ubr nærmest at betragte som ubrugelige for andre – Jeg mener driftsomkostningerne burde sættes til 3000 kr – pr år»
Munchmuseet, MM N 569.    Brevutkast. Datert 1912.
« Jeg er nu snart pengeløs og»
Munchmuseet, MM N 671.    Brevutkast. Ikke datert.
«Som aftalt vil jeg gjøre Dem et Forslag med Hensyn til lasten – – Kan De afse dertil 2000 Kr. – Jeg vil da gj i Tilfælde gjøre min Kunsthandler et Forslag {at}om lettere Betingelser for mig –»
Munchmuseet, MM N 683.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg er og har været helt i beskatningens tegn og har nok ikke kunnet tænke på at male et portræt af Dem hva nok kunde været intresant engang at gjøre –»
Munchmuseet, MM N 684.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg er nok formeget optat med skatten til at kunne male Dem hva det nok kunde være morsomt engang – Jeg reiste nytaarsnat om- kring i bil i Hvidsten og Vestby men kunde ikke nå frem til huset –»
Munchmuseet, MM N 685.    Brevutkast. Datert 18.6.1904.
«Jeg { … }beder Dem at optage medsendte  …  kortfattede Fremstilling af Optrinnet i Studenterlunden Nat til Tirsdag.»
Munchmuseet, MM N 686.    Brevutkast. Ikke datert.
«Da De har bragt en Fremstilling i Anledning det natlige Optrin Nat til Tirsdag i Studenterlunden der er fulstændig falsk ‹og› for mig høist skadelig anmodes De om at indtage følgendemedsændte Redegjørelse»
Munchmuseet, MM N 688.    Brevutkast. Datert [??].01.1933.
«Jeg har modtaget Deres brev med forespørgsel om utlån af gravurer til en udstilling i Samlerens udstillingslokaler.»
Munchmuseet, MM N 689.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg må tilføie lidt til vor telefonsamtale. Det er sandt at Flechtheim er min ven f men jeg har jo ikke nærmere kjendskab til ham annet end at han altid har været hyggeli mot mig og har intreseret mig sig stærkt for min Kunst – Han er jo osså den ‹fremste› kunsthandler i Tyskland – Men i kortspil og foretninger må man alligevel passe på – Han har i dette tilfælde været meget nonchalant – Det er en ikke anvendelig undskyldning»
Munchmuseet, MM N 692.    Brevutkast. Ikke datert.
«Kaarbø skal værsgo hjælpe sin protege og bruge sine glimrende ævner til at agitere på slægten deroppe og på sig selv –»
Munchmuseet, MM N 695.    Ikke datert.
«Man påstår man må behandle alle like – »
Munchmuseet, MM N 701.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg er altså i princippet enig og finder det storartet tænkt –»
Munchmuseet, MM N 702.    Brevutkast. Datert 1912.
«Må jeg gjennem Dem få takke Manes hjertelig først for {den}det kunstnerisk skjønne Arangement af min Udstilling – og så for den storartede Gjæstfrihed og Elskværdig»
Munchmuseet, MM N 703.    Brevutkast. Datert 12.1933.
«Fips hilser osså –»
Munchmuseet, MM N 705.    Brevutkast. Ikke datert.
«Når jeg sier at jeg har vanskeli at  …  la  … raadhuset …  livsfrisen og { … }de såkaldte raadhusdekorationer da jeg er bange træt og frygter for de mange krangler jeg vil få så vil jeg si»
Munchmuseet, MM N 706.    Brevutkast. Ikke datert.
«Tak for brevet»
Munchmuseet, MM N 707.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg kan ikke  …  …  …  …  og Det er nødvendi at Du og kunstnerne tar ‹Dig› af saken strax – Den sidste instans er efter påskeugen – Bugge kommer en dag Det er sympatisk kjæk kar –»
Munchmuseet, MM N 709.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg skal til at spænde op og ‹grundere› det store lærred tiltænkt Alma mater –»
Munchmuseet, MM N 710.    Brevutkast. Ikke datert.
«Faar Anmoder Legationen i Kristiania (8{ … }de) at anmode Konsulatet i Berlin at assistere med Forsendelse af Pladerne – – Omkring 12te anmoder jeg Legationen i Kristiania {at}og samtidig at benytte Carl Lassen i Berlin – Samtidig opfordrer jeg Filialen her at anmode Carl Lassen at sørge for Sagernes Forsendelse – Samtidig sender jeg min Hj …  med skriftlig Forklarin af mine Ønsker til Carl Lassen»
Munchmuseet, MM N 712.    Brev. Datert 1905.
«ElgersburgVictoria Hotel Deres Frue må få Denne Gratulation et Par Dage senere –»
Munchmuseet, MM N 713.    Brevutkast. Ikke datert.
«–»
Munchmuseet, MM N 1622.    Brevutkast. Ikke datert.
«Som jeg oftere har skrevet til Dig og som Inger osså har skrevet til Dig har jeg været meget syg og doctoren pålægger mig og alle mine kjendte at passe på at jeg er i ro først og fremst for forretninger»
Munchmuseet, MM N 1632.    Brevutkast. Ikke datert.
«Imidlertid er Andreaden ene af og Inger nu de to nærmeste af familien og min bror var mig kjær – Jeg vilde jo gjerne stå Andrea bi (hva jeg osså har gjort) hvis det er absolut nødvendi –»
Munchmuseet, MM N 1634.    Brevutkast. Ikke datert.
«nok: Jeg vil yde den pengehjælp der er mig muligt og ellers må andre være til raad og daad Det er jo vox{ … }ne folk, min N niece og mand; ja i sine bedste år – Der er fuldt op af formående og velstående nære slægtninger i Lofoten»
Munchmuseet, MM N 1635.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ved min brors s båre efter 2 år efter min fars død og min tante og søster stod hjælpeløse og pengeløse – blev jeg næsekastet at jeg ikke malte salgsbilleder til min families (og til min brordatters) hj hjælp. Jeg havde da malt vår og sygt barn og alle af de fleste billeder i mussæet – Disse havde jeg forgjæves byd frem til 2 100 kr –»
Munchmuseet, MM N 1636.    Brevutkast. Ikke datert.
«Hvis man lar mig i ro og ikke kræver mine midler til»
Munchmuseet, MM N 1637.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg har sendt Dem denne beskjed om de{n}t b standpunkt jeg efter moden overveielse siden ihøst har måttet tage –»
Munchmuseet, MM N 1638.    Brevutkast. Ikke datert.
«Kan Arne Ellingsen intet eller litet gjøre for sin families underhold må da virkelig farslægten gjøre no for familien. – Der er mange velstående folk af den nære slaegt og det er jo en selvfølge at de må hjælpe – Min bror havde osså mange venner deroppe hvor han døde i sit kald –»
Munchmuseet, MM N 1639.    Brevutkast. Ikke datert.
«bekymringer og ansvar med hensyn til børnene. Det bli må bli udelukkende    I forældre der har at bestemme hvordan det skal stelles med deres skolegang og deres trivsel – Det er noget der ikke kan vedkomme mig at blande mig op i –»
Munchmuseet, MM N 1640.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg kan blot ønske familien alt godt –»
Munchmuseet, MM N 1641.    Brevutkast. Ikke datert.
«bedriften i Lofoten{ … }, som De ved –»
Munchmuseet, MM N 1642.    Brevutkast. Ikke datert.
«Efter fars død  …  var der fattigdom i vor kres efter 2 år døde A min bror. Den eneste lille hjælp var væk»
Munchmuseet, MM N 1643.    Brevutkast. Ikke datert.
«I obligationer 100,000 kr – gir 5,500 årlig»
Munchmuseet, MM N 1889.    Brevutkast. Ikke datert.
«Meyer siger at jeg vidste { … }at han vidsmening ikke havde { … }tillid til min færdighed – Meyer siger { … }i brev til { … }Nørregård at han ventet betydelige fremskridt efter mit ophold i udlandet – Jeg ved blot at han altid har næret interesse for min kunst – mulig en interesse vistnok der nærmest har været en for ham meget heldig og for mig meget uheldig spekuleren i mine arbeider –»
Munchmuseet, MM N 2546.    Brevutkast. Datert 28.9.1896.
«Besten Dank für Ihre freundliche Karte  …  Es freut mir sehr dasz die Platte angenommen ist. Ich werde sofort nach H Hamsun schreiben –»
Munchmuseet, MM N 2547.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich habe Ihnen that- sachlich so verstanden damals dasz Sie die Gravuren haben { … }wollten – Vielleicht sind Sie so freundlich die ubrige 3 zu mir zunachLashallyRitterstr. 104 zuschiecken zu lassen – Sollten Sie die Sachen doch zu haben wünschen sind die Preise diejenige whelche ich in letzten J{ … }ahr in Rom und in Munchen gehabt habe 100 Mk pr Stuck (Exemplar)»
Munchmuseet, MM N 2549.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich danke Ihnen bestens für Ihre freundliche Brief Es hat mich sehr erfreut von Frau Professor Nietzsche-Forster Gruzs zu bekommen –»
Munchmuseet, MM N 2551.    Brevutkast. Datert 26.1907.
«Ich theile Ihnen hierdurch mit dasz ich von Deutscher Theater für Hedda Gabler 500 Mrks und 1500 Mrks fur Portrait Rathenaus erhalten habe –»
Munchmuseet, MM N 2552.    Brevutkast. Ikke datert.
«{ … }Der Herr in Chemnitz heiszt Hr. Herbert Eschewar ich Ich habe 3000 Mrks erhalten – Es scheint das fur { … }Ihnen zwei Briefe zur Seite gelegt sind – Das eine theilt mit das ich 2500 Mrks erhalte – das andre das der\der/ Sum bis 3000 Mrks verhöht ist»
Munchmuseet, MM N 2553.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich erlaube mich hierdurch Ihnen meine Gemäldesamlung zum Ausstellung in Ihre Lokale anzubieten – { … }Meine Ausstellungen haben uberall in Deutschland groszes Besuch gehabt (In Kopenhagen bei Kunsthandler Kleis bis 600 Per Menschen pr. Tag) Ich werde Ihnen fragen was Sie mir dafur bezahlen wollen – Die Gemalde werden in April bei Bock und Sohn in Hamburg ausgestellten»
Munchmuseet, MM N 2554.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ihre freundliche Brief höfl. beantwortend bin ich bereit Ihnen meine Bilder auf Ihre Bedingungen zu Verfügung stellen. (Ich halte es für selbstredend die Fracht in die sammtliche Kosten mitgerechnet ist – Die Fracht wird ug ungefähr 50 Mk) Dazu musz ich hinfugen: Die Ausstellung musz am mindesten 3 Wochen dauern – Die Ausstellungszeit Sie geben mir jetzt voraus 60 Mk. welche später von mein antheil abgerechnet werden –»
Munchmuseet, MM N 2555.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich bitte Ihnen gefalligst so bald wie moglich meine Gemalde mit Ausnahme das rothe Haus am OsloSköien pr. Oslo zu schiecken»
Munchmuseet, MM N 2556.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich bestatig hierdurch die Empfang Ihres Briefes von 3/5 190(?)»
Munchmuseet, MM N 2557.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich habe Ihnen höflich gebitten um { … }die Gefalligkeit zu thun 300 Mrks { … }alz Vorschusz zu geben – wie ich Ihnen ofmals Gefalligkeiten gemacht haben.»
Munchmuseet, MM N 2558.    Brevutkast. Datert 17.12.1906.
«Hierdurch theile ich Ihnen mit das ich an Hrr Herbert Esche Chemnitz ein Bild für 800 Mrks verkauft habe»
Munchmuseet, MM N 2559.    Brevutkast. Datert 24.11.1906.
«Ich bin von Ihren Ansicht dasz wir auf anderen Weisze uns vereinbaren muszen – Es werde mich lieb so bald wie moglich In kurzer Zeit fahre ich nach Schweden wo ich spater eine grosze Ausstellung arangieren werden»
Munchmuseet, MM N 2560.    Brevutkast. Datert 4.9.1906.
«Bitte das an Hrrn Ernest Thiel verkaufte Portrait ein Herr in wheiszer Anzug und mit Pfeife in Hand alz unverkauflich zu ‹signieren› notieren – Es ware doch ganz gut das Bild bei in Hagen auszustellen lassen – Aber das Bild musz alz unverkauflich ausgestellt sein – Die Gemalden in Secession werden wieder hier bei mir zuruckkehren – Es ist ganz not- wendich dasz ich meine neue Gemalde ein Zeitlang bei mir in Atelier behalten – es ist notwendich meine Arbeit wegen – Dazu ist es sehr praktisch alz ich doch viel mehr ver personlich verkaufe  …  wie Sie – Ich hoffe aber dasz es Ihnen bald { … }besser gelingen werden mehr zu verkaufen»
Munchmuseet, MM N 2561.    Brevutkast. Datert 1906.
«Ich theile Ihnen hierdurch mit das ich selbstverstandich nicht mit Ihre verschiedene Erklarungen des Kontraktes einverstandich bin – Ich werde mich alle Rechte vorbehalten – { … }Es ist in unsere beide Interesse das wir einander entgegen- kommen und wenn moglich werde ich auch Ihnen entgegenkommen –»
Munchmuseet, MM N 2562.    Brevutkast. Datert 3.9.1906.
« Ich theile Ihnen hierdurch mit dasz ich bereit bin das grosze Herrenportrait No 18 ‹an› Hrrn Ernest ThielStockholm fur 2000 Mrks zu verkaufen und zwar auf die Bedingung dasz ich das Geld 1‹7›00 Mrks (2000 Mrks mit Abzug 300 Mrks Procenten) durch Commetersche Kunstsalon mir sofort nach Eintreffen das Kaufsum mir pr Pos zugeschieckt wird –»
Munchmuseet, MM N 2563.    Brevutkast. Datert 1906.
«Ich bitte Ihnen mir zu {bi}mittheilen wann ich die Abmach- ungen nicht Folge geleistet habe –»
Munchmuseet, MM N 2564.    Brevutkast. Datert 1906.
«Ich bitte Ihnen dringend mir ein Quitirung sammtliche bei Ihnen von mir ubergegebene Arbeiten zu schiecken – Ich verlange alzo einfach Quitirung für die Anzahl meiner Gemalden whelche ich Ihnen ubergegeben habe – a Alzo für jeden Sendung Sie erhalten haben –»
Munchmuseet, MM N 2565.    Brevutkast. Ikke datert.
«Es ist notwendich dasz ich Ihnen bitte einige Sa{ … }chen zu bedenken – Sie muszen verstehen dasz für Sie { … }auch es wichtig ist dasz ich  …  um meine grosze neue Arbeiten fertig malen konnen Ruhe haben musz – { … }Am Beispiel machen Sie mir grosze Schwierigkeit allein dadurch dasz Sie mir mein wirkcklich berechtigte Verlangen ‹meined …  whelchen Sie wissen»
Munchmuseet, MM N 2566.    Brevutkast. Datert 1906.
«{ … }Es ist auch meiner Meining dasz es auf notwendich ist zu ein Entscheidung zu kommen – Besonders alz ich { … }bald nach Schweden fahre wozu ich eingeladen bin und ein grosze Ausstellung arangieren musz – Ich musz denn auszerdem mehrere Arbeiten von diejenige von Ihnen aufbewahrte Arbeiten zuruck …  – Ich werden denn meine sammtlich neueste Arbeiten dort ausstellen –»
Munchmuseet, MM N 2567.    Brevutkast. Datert 1906.
«Ich theile Ihnen mit das ich selbstvers»
Munchmuseet, MM N 2568.    Brevutkast. Datert 11.12.1906.
« Die Sache musz vor meine Arbreise nach Schwedenerledigt sein»
Munchmuseet, MM N 2569.    Brevutkast. Datert 17.12.1906.
«Ich theile Ihnen hierdurch mit dasz ich nichts bestimmtes sagen kann ob ich Ihnen neue {g}Gemalden zu Ausstellung schaffen kann»
Munchmuseet, MM N 2570.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich theile Ihnen mit das ich Ihnen die 6 gewunschten Gravuren geschieckt habe –»
Munchmuseet, MM N 2571.    Brevutkast. Ikke datert.
«Breslau und Hamburg hat mir beide gebitten der Chemnitzer Ausstellung zu bekommen – Beide Stadten haben mir besonders seit ein { … }Menschenalter freundlich entgegengestellt – und ich habe diesmal ‹nur› abgesagt alz ich ‹ges› meinte einmal spater ein mehr noch mehr ausfullend Auswahl zu schiecken – Aber man wheisz ja nichts wie die Zukunft bringt – Ich habe denn auf wiederholten Bitten Hamburg Kunstverein ja gesagt – Nun habe ich ja daran gedacht ob es ebenso gut wenn es Ihnen { … }paszt der Colection»
Munchmuseet, MM N 2572.    Brevutkast. Ikke datert.
«Es hat mich sehr erfreut dasz die Secession meine Dekorationen in die grozse Saal ausstellen wollen – und ich es mochte es selbstredend auch sehr gern thun – Doch kann ich es leider nicht sofort sagen ob es – geht –»
Munchmuseet, MM N 2573.    Brevutkast. Datert 27.9.1906.
«Ich theile Ihnen hierdurch mit – dasz Ich an Hr Direktor Reinhardt Skitsen für einige Skitzenein { … } …  – eine auffuhrung für 600 Mrks verkauft habe. Ein Portrait- bestellung von {T}Schauspielerin Eysoldt ist ‹{ … }an› demselben beinahe abgemacht –»
Munchmuseet, MM N 2574.    Brevutkast. Ikke datert.
«Bitte mir zu umgehend zu mittheilen wie viele Gemalden Sie in Depot haben – auszerdem diejenigs whelche Sie fotografiert haben – {Es}Ich habe noch keine Bestatigung»
Munchmuseet, MM N 2575.    Brevutkast. Datert 8.5.1906.
«Ich bestatige hierdurch Ihres Briefes von 3/5 190(?) Ich werde vorlaufig die schon bestimmten Preisen behalten bis die Sache näher {g}besprochen werden wird»
Munchmuseet, MM N 2576.    Brevutkast. Ikke datert.
«Die Dekorationen waren nachherhier nach Kragerö geschieckt und ich muszte denn hier fahren um die Sachen abschiecken zu können – Ebenso wäre es mich unmöglich mit einmal Bestimmung zu nehmen – { … }der Comite wegen – whelcher die Arbeiten wahrscheinlich einkaufen»
Munchmuseet, MM N 2577.    Brevutkast. Ikke datert.
«{ … }Entschuldigen Sie bitte dasz ich Ihre letzten Brief whelche ich schon {f}vor einige Tage erhalten habe – so spat antworte{ … }n haben – kann – Ich habe sehr stark mit Dekorative Kon- kurencearbeiten beschaftiget gewesen – und habe sonst in algemein leider sehr schwierig»
Munchmuseet, MM N 2578.    Brevutkast. Ikke datert.
«{ … }Sie muszen mir entschuldigen dasz Ihre Brief vor einige Monaten nicht beantwortet ist. Ich war lange Zeit sehr krank und könnte mich nicht mir mit Geschaft- lichen Sachen bekümmern –»
Munchmuseet, MM N 2579.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich d …  werde Ihnen erstens meine neue Arbeiten schiecken – Ich musz doch wissen ob Sie damit einverstanden sind die Fracht von hier bis Dresden zu bezahlen. Ich werde bald selbst nach Dresden kommen und werde denn mit meine erste Collection arangieren. Die Kisten»
Munchmuseet, MM N 2580.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich werde Ihnen wenn Sie { … }für 300 Mrks voraus kaufen werden circa { … }35 Gravuren zum Auswahl geben – { … }Als ich nicht viele Collectionen habe – und musz habe f …  die Gravuren sehr v»
Munchmuseet, MM N 2581.    Brevutkast. Ikke datert.
«Bitte so freundlich sein mir ein Katalog zu schiecken – wo die Titelen und Preisen auf jeder Mallerei angeführt ist – – Alzo die Titelen über{ … }setzt auf Deutsch –»
Munchmuseet, MM N 2582.    Brevutkast. Ikke datert.
« Ich bitte Ihnen an Kunsthandel Blomquist ThordenskioldsgateOslo zu wenden. { … }Von ihm werden Sie grafik bekommen können Es ist mir leider in dieses Zeit unnmöglich mit geschaftliche Sachen zu bekümmern – Ich werde Ihnen wenn ich es mir moglich ist schreiben»
Munchmuseet, MM N 2583.    Brevutkast. Ikke datert.
«– Ich mochte Ihnen ob Sie fur Deutschland das Verkauf Alfa und Omega vermitelen wollte –»
Munchmuseet, MM N 2584.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich habe gedacht Alfa und Omega so zu verkaufen { … }30 Japan a 400 Mrk 100 oder 200 Weisz Carton a 300 Mrks – und denn ein Auzahl unsignierten a 100 Mrks –»
Munchmuseet, MM N 2585.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich bin letzes Jahr krank gewesen und bin gezwungen in volle Ruhe zu leben – In der letzen Zeit bin ich so schlecht das ich nicht einmal meine nachsten Freunde zu mir lazsen – Es ist ein sehr schlimm Bronchit mit a{ … }stmatische Anfalle und dazu kommt das Congestionen zu Kopf und Augen drohen mir mit Blutvergieszen in Augen (inneres) und Blindheit.»
Munchmuseet, MM N 2586.    Brevutkast. Ikke datert.
«Es wurde mich ein grozse Freude machen wenn ich Ihnen eine Aufsatz uber mein liebe verstorbene Freund schreiben konnte – Am liebsten hatte ich es vor seinem Tode gemacht haben – Verschiedene Misverstandnisse haben uns die letze Jahre in Ber von einander wek gebracht – Jedensfalls habe»
Munchmuseet, MM N 2587.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich habe heute die Papieren bekommen – Leider sind die Kiste schon abgeschieckt – Ich konnte jeden Tag wekreisen und mochte die Sache klar haben – Hoffentlich wird es trotzdem { … }alles in guter Ordnung kommen – und nicht in der grozse { … }Men Masse Gemalden versch sich Wekstecken – Hoffentlich hat der Spediteur die Adresse genugend { … }deutlich geschrieben – Die Gemalden sind mir sehr wichtig. Vieleicht»
Munchmuseet, MM N 2588.    Brevutkast. Datert 29.4.1922.
«Ich habe am Ihnen 18/4 geschrieben und 24/4 telegrafiert ebenso nochmals 25/4 jemals um 10,000 Mrks – 30,000 { … }Mrks in Alles –»
Munchmuseet, MM N 2589.    Brevutkast. Ikke datert.
«Bitte gefalligst { … }mit Nachnahme und pr. umgehend 36m diese Leinwand – (von einliegend Probe) {I}Die Breite 4m 60 Haben Sie nicht die passend { … }breite nehmen Sie bitte die n»
Munchmuseet, MM N 2590.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich schiecke eben Ihnen ein Anzahl Grafische Arbeiten – Wenn { … }\eine/ grosze Interesse dafür ist werde ich Ihnen auch ein Collection Radierungen sch zuschiecken (circa {7}80 Exp) Ich habe momentan nur 2 Collectionen – und es ist nur schwer ein ‹diese› zu abgeben – Aber wie gesagt wurde ich es – wenn es notig ist machen –»
Munchmuseet, MM N 2591.    Brevutkast. Ikke datert.
«Bitte mir 10 Pastelstiften (die Hauptcouleuren) zu schiecken –»
Munchmuseet, MM N 2592.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich werde wahrscheinlich in kurzer Zeit in Sachsen – Chemnitz {W}und Weimar sein –  … »
Munchmuseet, MM N 2593.    Brevutkast. Datert 3.8.1906.
«Ich bitte Ihnen dringend mir das Geld vom Hrr Ernest Thiel 1700 Mrks. whelche Sie sofort mir schiecken sollten mir zu schiecken –»
Munchmuseet, MM N 2594.    Brevutkast. Datert 1926.
«Ich habe Ihnen selbst und auch durch Prof. Glaser mitgetheilt dasz ich nur auf gewisse Bedingungen darauf eingehen kann – Krankes Madchen farbig zu reproducieren –»
Munchmuseet, MM N 2595.    Brevutkast. Datert 1926.
«Ich bin bin eigentlich gegen farbige Drucke und habe es in meinem Leben nur 2 mal \es/ gestaltet – – { … }Ich werde auf diesmal Ihnen gegenuber gestalten das Krankes Madchen farbig zu gedruckt wirddrucken auf der Bedingung das die Chlicheen mir nachd{ … }m { … }Lesen in «Kunst» und «Kunst { … }für Alle» gedruckt sind mir zuruck gegeben { … }werden – Ich habe dafur wichtige Gründe und ich habe»
Munchmuseet, MM N 2597.    Brevutkast. Datert 28.4.1922.
«Leider bin ich krank gewese und gleichzeitig habe ich mit eine grozse Ausstellung in Zurich zu thun – Das eine Ausstellung von 400 gravuren und 60 gemalden – Ich kann Ihnen deswegen leider nicht momentan eine bestimmte Preisliste geben – – Ich kan nur so ungefähr die Preise andeuten»
Munchmuseet, MM N 2598.    Brevutkast. Ikke datert.
«Es thut mir leid aber ich finde es richtich diesmal nicht ausszustellen‹,› obwohl ich eigentlich eben hier mitmach{ … }en sollen hätte – Es ist von verschiedene Grunde – Es wird mich schwer zu erklären alles – Ich habe aber viel ärger gehabt einer Ausstellung wegen wo ich ein Saal allein hatte – Ich habe auch das Gefühl das man in den Nordische Ländern besonders in Dänmark findet das ich zu ubergeschatst bin –»
Munchmuseet, MM N 2599.    Brevutkast. Ikke datert.
« { … }Sie haben mir durch Hrr Schiefler denselbe unvollstandiche Verzeichnniz wieder zuschiecken lassen – Ich musz alzo jetzt es auffassen dasz Sie Ihnen verweigert nur die {v}Verzeichnisz den fehlenden grosze Anzahl Gemalden zu geben –»
Munchmuseet, MM N 2600.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich danke Ihnen bestens für Ihre gute Gaben. Steinegger kenne ich ja von mein Berlinerzeit.»
Munchmuseet, MM N 2601.    Brevutkast. Datert 23.12.1906.
«Ich theile Ihnen hierdurch mit das es nicht sosich verhalt wie Sie wiederholt behaubten dasz ich Verzeichnisze meiner Gemalden bekommen habe – Ich wiederhole: trotzdem ich jahrelang{ … } …  wiederholt verlangt habe – Haben {s}Sie mir nur ganz u{ … }nvollstandiche Verzeichniszen gegeben –»
Munchmuseet, MM N 2603.    Brevutkast. Ikke datert.
«In beantwortung Ihres werthes Briefes whelches ich 2 Monaten nach Offnung der Ausstellung auf telegrafische Bitte erhalten habe werde ich Ihnen mittheilen das ich gern verstehe das Sie damit zufrieden sind ohne selbst Mühe gehabt zu haben und die schönste Samlung meiner Gemälden bekommen haben – Chemnitz und ich haben die Mühe gehabt – die Sammlung zu schaffen – { … }Chemnitzer Kunsthütte hat es auch gemacht zu der schönste Ausstellung meiner Gemälden die ich je in Deutschland gehabt habe – {S}Ich verstehe auch das Sie trotz die schlechtest mögliche Lokale, fas keine voranzeige fast unleseliche kleine Inseraten, nur einige ganz schlechte Kritikken die erst am Schluzs der Ausstellung kamen doch nie früher, wie Sie sagen, so viel Geldeinnahme durch Besuch gehabt haben – Sie haben ja auch auf alles gespart. Kein Katalog und fast keine Inseraten, keine Briefe – auch haben Sie mir keine Kritikken geschieckt – Nun lassen Sie mir auch extra Umkosten bezahlen und dazu Retourfracht Es ist nicht üblich in ahnliche Fälle. Dazu hat man mich voraus garantiert, das ich keine Umkosten haben solle»
Munchmuseet, MM N 2604.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich danke Ihnen herzlich für die ehrvolle Bitte um einige Worte fur ‹Ostern› zu schreiben.»
Munchmuseet, MM N 2605.    Brevutkast. Ikke datert.
«Vielen Danke fur Ihre freundliche Danke – Ich habe meine ganze Grafik schon seit Jahren fest zugeschlossen – Ich f verkaufe vorläufig nichts mehr – Jedensfalls werden nur wenige meines neuesten Drucke vieleicht spater zu verkaufen.»
Munchmuseet, MM N 2606.    Brevutkast. Ikke datert.
«{ … }Es wäre vielleicht am besten Hr Freyholz oder Hettner (der wohnt { … }neben mir) zu bitten Ihnen das Bild zuschiecken  …  Ich kenne nicht die Adresse {H}Freyholz und { … }weisz nicht bestimmt ob Hettner in Paris ist»
Munchmuseet, MM N 2607.    Brevutkast. Ikke datert.
«{ … }Ich habe noch nicht bestimmt wo ich später jetzt ausstellen w{ … }ill –»
Munchmuseet, MM N 2608.    Brevutkast. Datert 22.12.1927.
«{ … }Ich bin lange auf der Reise gewesen und habe ganz besonders viel zu thun gehabt (Viele grozse Ausstellunge\n/) Ich habe nun Ihr Brief inz{ … }wischen meine Papieren gefunden. Es thut mir sehr leid dasz ich Ihnen fruher antwortet habe –»
Munchmuseet, MM N 2609.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich danke Ihnen bestens fur die freundliche Sendung der ersten Heft des neu Ku{ … }nst»
Munchmuseet, MM N 2610.    Brevutkast. Ikke datert.
«Bitte mir { … }gefalligst pr. umgehend mitzutheilen ob { … }es wünschen werth ware ein grozse Dekoration (die Geschichte) (Grozse: 11,{ … }68m x 4,5m) whelche von der Jury für die Universitet angenommen wurde aber von die Professoren refusiert wurde in Ihr Oberlichtsaal auszustellen. – Ich musz doch bemerken d{ … }asz es gar nicht sicher ist ob ich die Dekoration zu Ausstellung kriegen kann – Auf Antwort Ihr Briefe theile ich Ihnen mit dasz ich \Ihnen/ jetzt circa 40 Gemalden zugeschieckt»
Munchmuseet, MM N 2612.    Brevutkast. Datert 1927–1933.
«Es thut mir leid aber ich muzs leider Ihre Bitte ohne weiter abschlagen»
Munchmuseet, MM N 2613.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich erfahre heute durch Ihr Telegram das die Ausstellung geoffnete ist – Wenn die Katalog mit Preisliste gedruckt ist – wird es wohl schwierig sein die Preise zu veranderen – Ich mochte die Preise auf die Weise verhoht haben –»
Munchmuseet, MM N 2614.    Brevutkast. Datert 24.2.1929.
«Ich danke Ihnen bestens für Ihres liebenswurdiches Briefes – und es hat mich sehr erfreut das Sie viele meiner Arbeiten ausgestellt wunschen – Es thut mir leid – aber ich finde mich dazu ge{ … }zwungen die Bestimmung zu nehmen nicht in der Nordische Ausstellung zu theilnehmen – meine Gemalden passen nicht mit Arbeiten anneren Kunstleren zusammen zu hängen – Ich habe ja fast immer allein ausgestellt oder in Separatraum – Es hat f kein Zweck nur  …  2 oder 3 Gemalden ausstellen whelche mit anneren zusammenhängen – Noch weniger Zweck nur Grafik ausstellen –»
Munchmuseet, MM N 2615.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich danke Ihnen bestens für Ihres { … }liebenswurdiches Briefes –»
Munchmuseet, MM N 2616.    Brevutkast. Ikke datert.
«Es thut mir leid ich musz Ihnen sagen das ich nicht gestatten kann das das Bild «Kinder auf die Brücke» reprodusiert werden – Ich hatte naturlich Ihnen s{ … }ehr gern entgegen- gekommen aber ich habe eben mit diese Bild besonders Dispositionen genommen – Wenn ich ein Bild von mir { … }auf diese Weise reproducieren wollen werden muzste ich auch ganz annere»
Munchmuseet, MM N 2617.    Brevutkast. Ikke datert.
«Bitte an Paris zu schreiben und die Sendung reklamieren – Sie konn»
Munchmuseet, MM N 2618.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich habe Ihnen neulich 8 Gravuren zuschiecken lassen – und bitte ich Ihnen gefalligst des Honnorar 7{ … }80 Mrks (Nach die P{ … }reisliste) mir an Kragerö (Kragerö) zu schiecken Ich werde erstens dort fahren – – Ich werde denn ‹nachsuchen› um Ihnen mehre Drucke schiecken zu konnen –»
Munchmuseet, MM N 2619.    Brevutkast. Ikke datert.
«In Antwort Ihres Briefes theile ich Ihnen mit das es leider diesmal unmoglich wird in Berlin auszustellen – Mit Ausnahme eine Ausstellung in { … }‹Seine› internationale Ausstellung in Koln werde ich vorlaufig nicht mehr in Deutschland ausstellen konnen alz ch Ausstellungen in Norwegen und Schweden schon»
Munchmuseet, MM N 2620.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich bestatige hierdurch dankend der Empfang Ihnes freundliche Briefes und Karte – Korperliche Schwache und viel Arbeit hat mich verhindert Ihnen fruher zu beantworten –»
Munchmuseet, MM N 2621.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich bestatige mit herzlichsten\B …  bestens/ Danke des Empfang von 25,000 RM fur das an der Staatliche Gemalde- galerieDresden verkaufte Bild Das Krankes Madchen»
Munchmuseet, MM N 2623.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich danke Ihnen vielmals fur Ihre liebenswurdiche Briefes – es freut mich das es Ihnen freut das klein Geschenk –»
Munchmuseet, MM N 2624.    Brevutkast. Ikke datert.
«»
Munchmuseet, MM N 2625.    Brevutkast. Ikke datert.
«Es war mich eine schmerzvoll Nachricht das der gute Rutschi I{ … }hre grozse M‹a›cen gestorben ist – In September haben wir uns fast abgemacht in schöne Como zu treffen – Ich habe mich so erfreut darüber – Ich habe ja ganzen Summer ein Atelier bauen l{ … }assen und diese wurde nicht fertig vor { … }jetzt – Nun denke ich noch immer daran eine kleine Reise»
Munchmuseet, MM N 2626.    Brevutkast. Datert 1930.
«Sie werden von eingelegten {e}Erklarungen sehen das die letzten Jahre war sehr schwer Briefe schreiben und geschaftliche Sachen ausfuhren – Wenn ich mich offen uber Schwäche und Nervositet beklagt war es kein Einbildungen wie viele gesagt haben –»
Munchmuseet, MM N 2627.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich bitte Ihnen so freundlich sein nochmals ein Brief an Frau Harden durchlesen und weiter- zuschiecken –»
Munchmuseet, MM N 2628.    Brevutkast. Ikke datert.
«Mit Rucksicht auf die verschieden Drucke ist es ganz gut darauf aufmerksam zu machen – folgendes:»
Munchmuseet, MM N 2629.    Brevutkast. Datert 6.1.1928.
«Es freut m{ … }ich Ihnen mitzutheilen zu können dasz ich Ihr Wunsche entgegenkommen werde und jetzt damit einverstanden bin meine Bild «Das Krankes Madchen» an Dresdener Kunstmusæum zu verkaufen –»
Munchmuseet, MM N 2630.    Brevutkast. Ikke datert.
«Es ist mir schwer in dieser Angelegenheit was zu bestimmen alz ich nicht gern für diese { … }ziehmlich unbedeutende Sache mit ihm ‹buchen› wunschen – Die Sache ist klar: Ich habe IhmIhnen die Grafik versprochen und ich habe seinerzeit auch Flechtheim gesagt dasz ich zum Schluzs ein Ausstellung in Zurich haben wollen. Ich habe ihm gesagt dasz ich die Grafik deswegen nicht langer bei ihm haben könnte alz ich in Zurich ausstellen ‹machte›.»
Munchmuseet, MM N 2631.    Brevutkast. Ikke datert.
«Die Ausstellung in Mannheim wird geschlossen sein – Sie wissen wie die Ausstellung – die grozste und beste bis jetzt von mir in Deutschland – mich erfreut hat –»
Munchmuseet, MM N 2632.    Brevutkast. Datert 6.1.1928.
«Es freut mich Ihnen mitzutheilen zu konnen dasz ich Ihr Wunsch entgegenkommen { … }\werde/ und damit einverstanden bin das Bild «Krankes {B}Madchen an Dresdener Kunst{ … }gal Kunstmusæum zu verkaufen –»
Munchmuseet, MM N 2633.    Brevutkast. Ikke datert.
«Es freute mich Ihnen mitzutheilen das ich Wunsch entgegenkommen kann und mich bestimmt Ihr Angebot das Bild «Krankes Madchen» an Dresdener staatliche Kunstmusæum{ … }verkaufen –»
Munchmuseet, MM N 2634.    Brevutkast. Datert 1929.
«Alz ich uberhaupt nicht mehr Antwort bekommen konnte auf Briefe und Telegram habe ich gebitten Norwegische Consulat mich zu helfen – Ich glaube d{ … }as irgend etwas passi{ … }ert war oder das in Summer die Muss{ … }æum geschlossen war –»
Munchmuseet, MM N 2635.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich werde später Ihnen ausfuhrlich erklaren warum es mir so schwer ist von meiner Gemalden mich zu scheiden – Es hat mich so innig leid gethan d{ … }as ich Ihnen nicht mehr entgegenkommen konnte – Aber ich habe dieselbe Zufall mit viele Mussæen und Privatsammleren – Schwierigkeiten kommt davon das man nicht meine Arbeitsmethode kennt – und voraussetzt das alle meine Gemälden verkauflich sind. Viele meiner Gemälden rechne ich nicht alz fertig, viele brauche ich alz Entwürfe für dekorative Arbeiten oder fur kleinere mehr koncentrierte Gemälden – Verschiedene gehören zusammen wie «Lebensfries» mit anneren habe schon bestimmt für geplante Bestimmungen (Mu Hiesiges Mussæum oder Privatmussæum) –»
Munchmuseet, MM N 2636.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich habe Ihnen schon mitgetheilt das ich leider nicht { … }das Bild «Dobbelt- portrait» { … }entbehren kann – man denkt daran für meine Gemalden hier in Oslo ein Musæum zu bauen oder in hiesiges Musæum ein Paar grozse Saalen dafür zu überlassen – das Bild stellt ein Paar mei{ … }ner nächsten Freund vor und musz hier bleiben – Es ist mir sonst schwer Gemälden zu abgeben alz die eigentlich michalle meisten sind grozse Entwurfe fur dekorative Gemälden sind { … }oder {v}Vorbereitungen für neue Gemälden sind»
Munchmuseet, MM N 2637.    Brevutkast. Ikke datert.
«Die Ausstellung in National- GalleriOslo ist jetzt geoffnet – Hier sind 7 grozse Oberlicht- saale – und die passen ja viel besser fur meine Gemälden in Berlin – Es war Ich musz ja fur meine Gemalden gutes Licht haben – Besonders wirkt die sehr grozse Oberlichtsaale ausgezeichnet – Im Fond»
Munchmuseet, MM N 2638.    Brevutkast. Ikke datert.
«– Krankes Madchen ist heute abgeschiekt – Ich h pr Eilgut – Ich habe So erst nicht es hier gegen all ris{iki}k assurieren gekonnt und habe deswegen Ihnen telegrafiert –»
Munchmuseet, MM N 2639.    Brevutkast. Ikke datert.
«V Fur Brief und Ausführung meine comision vielen Danke –»
Munchmuseet, MM N 2640.    Brevutkast. Ikke datert.
«Es freut mich Ihnen mitzutheilen zu können das ich Ihr Wunsche entgegenkommen kann und mich bestimmt habe Ihr Angebot das Bild «Krankes Madchen» an Dresdener staatliche Kunstmusæum{g}verkaufen – anzunehmen»
Munchmuseet, MM N 2641.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich musz Ihnen nochmals fur die groszartige Weise meine Ausstellung arangiert { … }ist auf herzlichste danken. Ihnen und Kunsthutte und Chemnitz»
Munchmuseet, MM N 2642.    Brevutkast. Ikke datert.
«Wie Ich Ihnen in einer Karte mitgetheilt habe bin ich langere Zeit auszer Will gewesen – Es war mich complet notwendich.»
Munchmuseet, MM N 2643.    Brevutkast. Ikke datert.
«Es thut mir leid das ich Ihnen nicht frü{ … }her antworten gekonnt habe – Erstens bin ich ja lange Zeit  …  krank gewesen – denn habebin ich eben die letzten Paar Monaten sehr in Anspruch genommen – Ich habe leider in Summer { … }Bielefeld und Berlin Ausstellungen versprochen { … }und es hat mir umgeheuer viel geschaftliches geschaffen – Ich bin fast tot von Mudigkeit – Ich musz ja sehr Vorsicht nehmen – Ich habe Attesten von Arzte mitgeschieckt – letzte Vor Jahr Vor ein Jahr platz{e}te ein Ader in meine beste Auge – Es ist noch nicht brauchbar gewurden – Alles ist von»
Munchmuseet, MM N 2644.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich bitte Ihnen so freundlich sein nochmals ein Brief an Frau Harden durchzulesen und weiterzuschiecken –»
Munchmuseet, MM N 2645.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich danke Ihnen, Kunsthutte und Freunde in Chemnitz aller herzlich sten für die grozsartig Wiese mein Ausstellung arangiert ist»
Munchmuseet, MM N 2646.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich bin länger Zeit leidend gewesen und habe schwer schreiben gekönnt Ich habe auch das letzte Jahr 3 grozse Ausstellungen in Ausland gehabt und es hat angegriffen –»
Munchmuseet, MM N 2647.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich danke Ihnen bestens für Ihr freundlicher Briefes – Ich hatte Ihnen gern entgegengekommen aber ich musz Ihnen leider mittheilen das ich diesmal nicht theilnehmen kann –»
Munchmuseet, MM N 2652.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich hatte Ihnen schon langst für Ihre liebenswurdiche Briefe gedankt haben – Aber leider – lange Zeiten ist es mir unmoglich zu schreiben Sie f werden in Winter nach Norwegen kommen? – dann musz ich Ihnen ein wenig um mich selbst schreiben – Ich bin {f}vor einige Zeit sehr krank gewesen und bin noch nicht hergestellt – – Seitdem lebe ich ganz allein»
Munchmuseet, MM N 2654.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich danke Ihnen vielmals für Ihre freundliche Briefe»
Munchmuseet, MM N 2656.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich danke Ihnen bestens für Ihre freundlichen Briefes aus Warnemunde – { … }Ich habe erst neulich durch ein Bekannter es lesen können alz ich die deutsche Buchstaben nicht verstehen – Es freut mich dasz Sie meine Gemalden in»
Munchmuseet, MM N 2657.    Brevutkast. Ikke datert.
«{ … }Die Tasche ist wohl angekommen der Portier hat { … }vom das Geld 2 Marks an der Kutscher gege gegeben – (so habe ich Ihm verstanden) Ich habe Der Portier ein Bischen Trinkgeld gegeben. so»
Munchmuseet, MM N 2658.    Brevutkast. Ikke datert.
« Ich h{abe}ätte Ihnen schon lange geschrieben sollen – Aber es ist immer verschoben geworden – Ich habe dies Jahr besonders viel Korespondance – ich hatte Ihnen eigentlich mehr ausfuhrlich geschrieben – Aber { … }vorlaufig nur diese kurze Worter um Ihnen fur der freundliche Sendung des Portrai{s}ts zu danken – Es ist gut angekommen und hangt auf mein Wand – Es erinnert mich um die Tagen in Dolder und Zurich wovon ich jetzt mir die viele schone Augenblicke in meiner Erinnerung behalten habe – Das Bild»
Munchmuseet, MM N 2661.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich freue mich jetzt darauf Ihre Portrait malen zu können    hoffentlich haben Sie ein Bischen Zeit für mich –? {I}Die mir  …  und inervierende Theater- arbeiten – hatten mir sehr stark angegriffen und { … }Ich habe mich in Bad Kosen mich erholen muszen – {I}Es ware interessant ob»
Munchmuseet, MM N 2662.    Brevutkast. Ikke datert.
«Wie telegrafiert bin ich einverstandich mit 3 Wochen Ausstellung in Bern und 3 Wochen Ausstellung in Basel – Bedingungen sind wie { … }mit Kunsthaus Assuran{ … }‹ce› voll Risk und kostenfrei Zurich transport – Ich bitte Ihnen f so freundlich sein es auf bestens zu ordnen und mit ‹Pr›. Glaser zu conferieren –»
Munchmuseet, MM N 2665.    Brevutkast. Datert 6.3.1929.
«Ich danke Ihnen vielmals für Ihren liebenswurdicher Briefes – Es thut mir leid dasz ich so lange mit Antwort gewartet habe – aber Briefe sind mir sehr schwer. Wie ich Generaldirektor Dörnhofer schon mitgetheilt habe bin ich für langere Zeit gezwungen gewesen fur geschaftliche Sachen mir zu abhalten. Ebens{ … }o musz ich mit Malerei auch langere Zeit mich abhalten – Es»
Munchmuseet, MM N 2666.    Brevutkast. Ikke datert.
«Wahrend meine Paar kurze Aufenthalten in Berlin die letzte Zeit habe ich jedensmals die grozse Wunsch gehabt Ihnen wiederzusehen und ein Bischen um «damals» sprechen – Ich habe ja mit Ihnen und annere Freunde vor langer Jahren intresante und schone Stunden erlebt – Es ist aber nichts davon geworden – ich bin mit der Zeit ein sehr zuruckgezogene Mensch geworden der sehr schwer mit Menschen verkehren kann –»
Munchmuseet, MM N 2667.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich komme zu Ihnen mit eine Bitte aber will erst aber { … }will erst die Glegenheit benutzen Ihnen nach viele viele Jahre  …  ein Grusz br bringen – Ich habe wenn ich in Berlin ein Paar mal war Ihnen besuchen und und und ein bischen um «damals» sprechen – Aber der kurze Zeit in Berlin hat mir im Gelegenheit gegeben es ausfuhren – Ich bin dasu den letzten Jahrzehnte ein sehr zuruckgezogen Mensch geworden fur whelche es sehr schwer mit Menschen zu verkehren – Ich bin in Jahrzehnte ein Abonnent auf Berliner Tageblatt gewesen – und { … }Ihre Artikelen hat ist mir‹mir› immer ein Gennsz – { … }gewesen mehr aller inhaltlich ‹aber› alz»
Munchmuseet, MM N 2668.    Brevutkast. Ikke datert.
« Ich danke für das Brief – ‹He›ute nur ‹e›inige Zielen. Ich werde hier jedenfalls 2 Monaten bleiben und werde bei Cassierer in Februar ausstellen –»
Munchmuseet, MM N 2669.    Brevutkast. Ikke datert.
« Es hat mir leid gethan dasz ich Ihnen nicht treffen konnte { … }damals ich in Deutschland war – Leider bin ich nicht (jedensfalls vorlaufig) me{ … }iner eigene{ … }n Herr –»
Munchmuseet, MM N 2670.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich werde später  …  ausfuhrlicher zu die bedauerliche Ausstellung in Hamburg zuruckkommen – Ich werde Ihnen erzahlen wie Hr ‹Brorson› aus Weimar mit viele schöne Worte und und sich { … }an Ihnen und Hudtwalcker sich stützend mich zu dieser Ausstellung verleitet hat – Es ist bedauerlich fur die Bestitsern der ausgeliehend Gemälden whelche, wie ich, ein Jahr seine Gemälden ausgeliehen habe auf diese Weise  … seine Gemaldenseine diese ausgestellt hab{ … }en – Ich arbeite in Freilicht atelieren und meine Gemalden sind für volle Licht berechnet und nicht in diese Raume fur Grafik berechnet und whelche ich Pferdeställe nenne»
Munchmuseet, MM N 2671.    Brevutkast. Ikke datert.
«Nun ist meine Ausstellung in Hamburg geschlossen – Ich kann nicht anners sagen: es war eine unglückliche Veranstaltung. Vor ein Jahr bekam ich von Dresdener Kunstlervereinigung die mich zu Mitglied erwählt hat eine Einladung eine Colection Gemalde zu schiecken und diese sollte Mittelpunkt der Ausstellung sein – Ich habe mich mit grozsten Mühe versucht ein schone Sammlung zu schaffen und diese wurde auch sehr gewürdiget – Nachher hat Chemnitz Kunsthütte die Gemalden bekommen und habe mit die grozsten Anstrengungen und Umkosten Gemalden von Mussæen und Privatsammler  …  geschafft. Ich kann sagen es wurde die schonste Ausstellung ich in Deutschland gehabt habe. Nachstens ware die Gemalden in Leipzig ausgestellt – Es wurde nichts gespart um dies Ausstellungen zu Ereignizs zu machen –»
Munchmuseet, MM N 2672.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich sitze in den Stube auf Nedre RammeHvidsten wo wir damals sazsen und wie immer so schon zusammenplauderte»
Munchmuseet, MM N 2673.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich hoffe dasz Sie meine kurze Briefe erhalten haben – Ich wollte ja nur ein Lebenszeichen geben und Ihnen  …  nachher ein Bischen mehr über mein Leben und Treiben schreiben –»
Munchmuseet, MM N 2674.    Brevutkast. Datert 1913.
«Ich habe eigentlich ziehmlich viel zu erzahlen (Ich habe a.B ein sehr grozses Haus gemiethet – wo ich hoffe ich Ihnen einmal zu Besuch bekommen werde – Dies Haus ist sehr grozs und ich denke die Dekorationen dort zu aufhangen konnen –»
Munchmuseet, MM N 2675.    Brevutkast. Ikke datert.
«Es hat riesig erfreut unsere zusammensein in Berlin – Ich hatte ja grozse Bedenken Dir zu telegrafieren alz ich ja nicht wuzste wie es mit meiner Gesundheit gehen wollte – aber denn war der Wunsch Euch wieder zu sehen so grozs und denn dachte ich { … }dasz Du jederfalles von Besuch in meiner Ausstellung {n}Nütze haben würde – Leider war ich ‹ja› krank – so ich  …  Dich nicht viel helfen konnte –»
Munchmuseet, MM N 2676.    Brevutkast. Ikke datert.
«Wie ich schreib ist hier wie uberall fur Kunstverkauf die Zeiten schwer. Es ist gut das ich noch ein Bischen habe – Es ist auch ‹fur› mich Ruhe wenn es nicht viel geschaftliches zu thun ist.»
Munchmuseet, MM N 2677.    Brevutkast. Ikke datert.
«Er thut mir leid das Sie momentan nicht auf der Hohe ist. Mit Ihre starke Natur wird es sich bald besser gehen»
Munchmuseet, MM N 2678.    Brevutkast. Ikke datert.
«die Warnemundezeit – Es war ja nicht lange vor die Kopenhagenerklinik»
Munchmuseet, MM N 2679.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich sitze in alten Stube in Nedre Ramme und denke an alten Tagen – Unsere unvergestliche Zusammensein in KösenElgersburg Warnemünde – KrageroHvidsten und am Akershus in Oslo»
Munchmuseet, MM N 2680.    Brevutkast. Ikke datert.
«Viele Danke fur Ihres Briefes und für die schonen Stunden wir zusammengebracht haben – Leider zu kurze – Es ist { … }wirklich ein Unglück für mich das { … }ich die schone und erquickende Verkehr in Freundenkreis nicht hat{ … } …  haben kann – Diesmal kam ja verschiedene zu – Wie ich Ihnen erklart habe – legt man ‹hier› oben viel Lasten und Sorgen auf meine Schultern – Dazu kam die kleine Erkaltung»
Munchmuseet, MM N 2681.    Brevutkast. Ikke datert.
«Mannheim, Zurich – Pittsburg gehabt{–}! Es hat vieles zu thun denken gebracht –»
Munchmuseet, MM N 2682.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich sitze in der Stube in Ramme haus bei Hvidsten wo wir vor lange Zeit ofter zusammensazsen»
Munchmuseet, MM N 2683.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich danke Ihnen bestens fur Ihres Briefes – Die einliegende biografie werde ich später durchlesen und so bald wie möglich schiecken –»
Munchmuseet, MM N 2684.    Brevutkast. Ikke datert.
«Es hat mich sehr erfreut in Frankreich meine alte Freunden gesehen zu haben – Vor alles hat mich erfreut zu sehen das Du gut ausgesehen hast und Deine schöne mutige Stimme behalten hast – – Hier haben viele nach Dich gefragt und hat sich erfreut ube von Dir zu hören»
Munchmuseet, MM N 2685.    Brevutkast. Ikke datert.
«Mein inneren Radioempfanger { … }ist letze Monat sehr in Wirksamkeit aber aber ich habe nicht ganz verstanden was los war – Die Wellenlinien war nicht genugend klar – Ich verstehe jetzt: Es war Ihr 20 Jahrige Ge{ … }burtstag –»
Munchmuseet, MM N 2686.    Brevutkast. Ikke datert.
« Ich schiecke heute heute einige Worte anstatt langer zu warten und mehr schreiben. – Ich bleibe hier ein oder drei zwei Monaten  …  am liebsten möchte ich nach Paris und es wird wohl auch zuletzt ‹scheen›»
Munchmuseet, MM N 2687.    Brevutkast. Ikke datert.
« … »
Munchmuseet, MM N 2688.    Brevutkast. Ikke datert.
«Viele Danke fur Deinem Briefe – Es muzs ja ein { … }Nest von»
Munchmuseet, MM N 2689.    Brevutkast. Ikke datert.
«Vielen Danke fur Deinen Brief – Leider ist es mir unmöglich nach Dresden zu kommen – Ich bin letzer Zeit kranklich gewesen – Ich hatte gehofft ein kleines aufenthalt in Wiesbaden{ … }gut ware aber { … }ich bin schlechter geworden und dulde auch nicht die Anstrangungen mit Reisen. – Ich muzs leider Uber morgen direkt uber Berlin nach Hause fahren wo ich bei mir mehr Ruhe  …  Pflege haben kann»
Munchmuseet, MM N 2690.    Brevutkast. Ikke datert.
«Du gehst nach Norwegen – vielleicht kommst Du ‹lieben›Deutschland – Ich habe vorlaufig von meine Landsleute genug –»
Munchmuseet, MM N 2691.    Brevutkast. Ikke datert.
«– Hier ist ein grozse Partei whelche die Dekorationen fur das Universitet haben wollen»
Munchmuseet, MM N 2692.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich:      Ich habe ja im Summer schon daran gedacht in Zürich die Grafik an nach Schlusz Flechtheimausstellungen auszustellen und habe gewisz daruber mit Ihnen gesprochen – Ich hatte ‹wohl› gedacht in October die Ausstellung zu haben –»
Munchmuseet, MM N 2693.    Brevutkast. Ikke datert.
« Diese noticen in mein Tagebuch wird Ihnen vielleicht intresieren – N Das Brief ist lange gelegen – Inschwischen ist mein Atelier fertig – Sehr schon Hoffentlich wer{ … }de Sie u. Frau Gewahl einmal herkommen Aber die Zeit ist geflohen – und mein geplante Reise und vieleicht verhindert …  –  …  nach Paris und jetzt vieleicht nicht diesmal stattfinden konnen – Ich hoffe doch ein ganz kleine Reise nach Hamburg und Wiesbaden zu machen – mein alt Freund Schiefler besuchen – Er ist ziehmlich krank gewesen – Klein Slachtanfall – Die Reise und»
Munchmuseet, MM N 2695.    Brevutkast. Ikke datert.
«und stehend die ernste Gestalt Friedrich Nietzsches»
Munchmuseet, MM N 2696.    Brevutkast. Ikke datert.
«Viele Tagen bin ich in Arbeit gewesen meine alte Briefe zu ordnen – Ich habe ja fast alle Briefe einfach in Kisten gelegen – Ja das ist ein wiederleben alte Zeiten – Ja wie oft habe ich Namen Schiefler in meiner Hand gehabt –»
Munchmuseet, MM N 2697.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich danke Ihnen fur die  …  meine Kollektion war sehr ausgesucht – allerdings kleinere Gemalden – aber naturlich war die Gemalden nicht maszgebend fur meine Produktion – Es war 18 {g}Gemalde aus mein Schaffensperiode in ‹laufe› 40 Jahre – Davon war wohl 3 a 4 meine letzte Zeit In ganzen Ausstellung war etwa 6 Gemalden aus der letzten Zeit – – Nun wird Kritikker (wahrscheinlich beeinfluzst) ausgebreiten in ganze in Hamburg und annerswo in Deutschlandbeurtheilen und es wird festgesetzt das ich meine Altersstil weniger gut ist (Es wird 6 von meine 50 theilweis grozse Gemalden meine { … }Spatzeit Leider wird diese Ausstellung mich ganz verhindern in ein grozse Ausstellung Hamburg die zu zeigen»
Munchmuseet, MM N 2698.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich danke Ihnen bestens dafur das { … }Ich endlich nach zwei Monaten ein Wort v{ … }on Ihnen bekommen habe – Ich finde es naturlich das es Ihnen { … }gefreut hat ohne irgendwo Mühe selbst gehabt geleisten zugemacht haben und in sehr schlechte Lokalen in recht gutes Die Ausstellung Besuch gehabt habe – Mir hat es ‹nur› geschadet Die Ausstellung war in Chemnitz sehr schon, und in schone Lokale, und mit groz{t}ser Muhe aber mit grozsartigen Er{l}folgs arangiert – Es ist unangenehm alz es wird mich verhindern die geplante g …  Ausstellung bei Commeter zu arangieren»
Munchmuseet, MM N 2699.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich erlaube mir hierdurch Ihnen meinen besten Dank für die ehrvolle Einladung { … }‹bei› Ihr Jahresausstellung auszustellen – auszudrucken –»
Munchmuseet, MM N 2700.    Brevutkast. Ikke datert.
«Obwohl spat danke ich Ihnen vielmals fur Ihre freundliche Schreiben in Gelegenheit meine 60 jahrige Geburtstag – {E}Ich denke often an Ihre grozse Artikel in Zukunft1902{ … }um meine in der Secesion damals ausgestellten Reihefolge Gemalden – whelche ich alz Lebensfries betitlet habe –»
Munchmuseet, MM N 2701.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich theile Ihnen mit das die Gemalden gut angekommen sind – Es hat mich erfreut, endlich nach meine Telegramm antwort eine Mitheilung von Ihnen bekommen habe – Die Ausstellung scheint misgegluckt sein – Aber Bethoven hatte ja auch nicht gut in Kell ein Keller gespielt mit Dirigent nicht genugend  … mit schlechte Dirigent‹Diriget› und Orkester nicht werken gekonnt –»
Munchmuseet, MM N 2702.    Brevutkast. Ikke datert.
«Meine wunsch war nachste Jahr endlich bei Commeter eine grozse Ausstellung zu halten – Dort ist g schone Saale und die Leute wissen wie es hangen soll – Nun ist es leider verpurret – Ich dachte ja dasz { … }die meine kleine Kolection allein es nicht verhindern wollte aber nun haben Sie auch die mit grozste Muhe von annern zusammen gebrachte Gemalden – und annere in Privatbesitz in Hamburg – Es wurde alzo ein sehr grozse – sehr schlechte – nicht fast nicht annoncierte Ausstellung geworden – { … }Schlechte Kritikker whelche erst am Schlusz der Ausstellung kam – Einfach Fiasco»
Munchmuseet, MM N 2703.    Brevutkast. Ikke datert.
«war und erwahnte Ihnen und Hudtwalcker alz Mitglieder – Ich habe denn zu letzt telegrafiert meine Zustimmung –»
Munchmuseet, MM N 2704.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich kann es n …  begreiflich finden das es Ihnen erfreut hatohnetrotsdem Sie kein selbst irgendw Muhe und Ausgabe { … }gehabtgemacht haben – { … }\in/ schlechte Lokalen – fast  …  ganz unlesbare inseraten, und wenige schlechte Kritiken am Schlusz ‹der› Ausstellung die beste Entree einnahmen gehabt habe – Auch haben Sie erspart Extraausgabe und Zuruckfracht – whelche nur obwohl ich  …  …  versprochen wasdie ich selbst von keine Pflicht { … }zu bezahlen hatte – Dieselbe Ausstellung war in Chemnitz die schonste Ausstellung ich in Deutschland gehabt habe Dort hat man sich die grozte Muhe gegeben aber es wurde auch ein Ereignis    Ich verstehe das es Ihnen freut ohne selbst Mühe und Au‹sgabe›n gehabt haben die grozsten Billetverkauf gehabt habenUnddenn trotzdem die Lokale das schlechtest moglich war und fast keine Inseraten. Denn oder Kritiken erst nach Schluzs der Ausstellung»
Munchmuseet, MM N 2705.    Brevutkast. Ikke datert.
«Es ist mir nicht anders zu erklaren Es war naturlich grozses Besuch alz die Ausstellung in Chemnitz bekannt war und ich lange nicht in Hamburg augestellt hat»
Munchmuseet, MM N 2706.    Brevutkast. Ikke datert.
«eigene Vis Familienverhaltnisse in Biografien gewohnlich unkorekte unkorek{te}t geschrieben werden – – Ich glaube nicht in Glaser wo er wenig darauf kommt – – Es sind stammt von mein gute Freund Direktor Thiis – – Er hat nur kurz in seinen erste Norwegische Kunst angegeben das ein Dichter A Munch Bruder meines Vater war – Es ist nicht Zufall – Dagegen war unsere grozste Geschichtsschreiber P. A Munch Bruder meines Vaters – Er hat die erste und bedeutendste Norwegische Geschichte geschrieben – E{ … }r schreibt denn um mein Vater das er eng war – Mein vater war kranklich religiös und sehr ne»
Munchmuseet, MM N 2708.    Brevutkast. Ikke datert.
«Eine Reihe von Mussaen und Privatsamm- lungen in Deutschland und anneren Länder – auch hier in mein Heimatland haben mir grozse Interesse für meine Kunst gezeigt und mich dadurch { … }sehr beehrt – Ebenso haben diese mich ehrvolle Angebot um Kauf meiner Gemalden gemacht –»
Munchmuseet, MM N 2709.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich habe Ihnen Preise f{ … }ur für 70 gravuren (Alpha Omega 2 circa 20 Stuck) mitgerichtet.»
Munchmuseet, MM N 2710.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich gleibe meine Gedanke war ganz richtich – Die erste Ausstellung fur { … }Sie und für mich muzste kunstlerische kvalitet haben – Verdienst kam in zweite Reihe –»
Munchmuseet, MM N 2711.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich habe ja wiederholt erklart dasz ich in dieser Zeit zu viel zu thun hatte und auch ziehmlich deprimiert in langer Zeit gewesen war und hatte Ruhe notig – ‹Jeg› Ich sagte 2 monaten zu wenig Zeit war –»
Munchmuseet, MM N 2712.    Brevutkast. Ikke datert.
«dazs ich spater einmal Ihnen eine Colecktion Grafik schiecken kann und denn mit Preise der ‹mehr› fur England pazsen.»
Munchmuseet, MM N 2713.    Brevutkast. Ikke datert.
«Es hat mich sehr erfreut dasz Sie mit den Gemalden und annere Arbeiten in der Ausstellung zufrieden sind – Ich meine es auch das wichtichste ist –»
Munchmuseet, MM N 2714.    Brevutkast. Datert 1906.
«Sie verbieten mir { … }meine Rahmen {zu}selbst zu {mit}machen mit meine Freunden in Aussland zu correspon{i}dieren { … }Einladungen zur Ausstellung an ‹Internatio› Ausstellungen – Mein Preise fur mein Gemalden ‹zu› feststellen –»
Munchmuseet, MM N 2715.    Brevutkast. Datert 1911.
«{ … }Um nicht das Brief zu verzogern { … }bitte ich Ihnen in kurzem mir das betroffende Papier zu schiecken – ich werde es besorgen wie Sie wunschen –»
Munchmuseet, MM N 2716.    Brevutkast. Ikke datert.
«richtigen wann ‹die Zeit› einer Ausstellung passend  …  ist – Januar oder Fe{ … }bruar – der spater? Es ware gut ob ich das gleichzeitig mit eine Reise nach Paris machen könnte –»
Munchmuseet, MM N 2717.    Brevutkast. Ikke datert.
«Thiis hat weiter in sein Buch gesagt das ich ein Dichter A Munch war mein Bruder meine{r}s Vaters – Es war nicht Zufall – Der grozste Norwegische Historiker – der die erste und ‹grozste› Norwegische Geschichte geschrieben hat war B{ … }ruder meines Vaters –»
Munchmuseet, MM N 2718.    Brevutkast. Ikke datert.
«Bitte mir um volle Ordnung zu kriegen jetzt bestimmt zu sagen wie viele Gemalden Sie alzo in Depot haben»
Munchmuseet, MM N 2719.    Brevutkast. Datert 2.2.1922.
«selbst besitze muzs ich ganz notwendich bei mir haben und kann { … }diese nicht ein Tag entbehren – Es sind Vorstudien zu neue Arbeiten –»
Munchmuseet, MM N 2720.    Brevutkast. Ikke datert.
«die Gemalden ein Bild finden konnen whelches dazu sich g …  eignen werden wir sehen ob wir zwischen meine anneren Gemalden was zu finden ist –»
Munchmuseet, MM N 2721.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich kriege jetzt bedeudend hohere Preise für so grosze Gemalden – aber es freut mich bei es Ihnen zu haben –»
Munchmuseet, MM N 2723.    Brevutkast. Ikke datert.
«{ … }Wie Sie gesehen haben bin habe ich eine Periode grozse Flecken  …  benutzt – und das ich später davon { … }wekgekommen bin – Es wird Alz ‹viele› mehrere unfertige Arbeiten mit sind – wird es diese Eindruck verstarken»
Munchmuseet, MM N 2724.    Brevutkast. Datert 3.2.1924.
«{ … }Obwohl spät danke ich Ihnen vielmals für Ihre freundliche Schreiben in Gelegenheit meine 60 jahrige G{ … }eburtstag – Es hat mich sehr erfreut – Ich denke ofter an \Ihre/ eine Artikel in Zukunft1902 über die in Secesion damals ausgestellte Reihefolge f …  von Gemalde – whelche ich die Lebensfries genannt habe. Dies Artikel hat mich besonders erfreut – Jede Viele Kunstler oder viele haben ge … gt ein kunstlerisch Idee – oder Arbeitenoder Arbeiten whelche  …  vieleicht ein Art fü{ … }r Idee geworden { … } … \ist
Munchmuseet, MM N 2725.    Brevutkast. Datert 1911.
«Ich habe mit ein Freund konferiert und er meinte das Komite mitglied in dieser Sache nicht so schwierig war – Ich dachte es dazu geh{ … }orte Schreiben und moglich Reisen – Ich hatte Bedenken alz {ich}Schreiben b …  ist mir so schwer das ich { … }beinahe 14 Tage auf ein Brief brauche und Reisen { … }darf ich nicht – Ich freue»
Munchmuseet, MM N 2726.    Brevutkast. Ikke datert.
«Karakteristisk {er det}er det at Meyer tilkalder {den}en { … }‹dåren› af denmand er en mand som Heyerdahl – hvis Portrætter ‹i det› sidste er fuld{t}endt kun- stneriske makværk – hvorvidt et portræt er mere eller mindre som han selv har erholdt‹betalt› med 1000 kr»
Munchmuseet, MM N 2727.    Brevutkast. Ikke datert.
«Graf Schwerin und Baron v Bodenhausen waren ofter  …  in meine Atelier – B{ … }odenhausen hat mehrere arbeiten von mir gekauft – Ich glaube auch Schwerin es was gekauftgemacht hat –»
Munchmuseet, MM N 2728.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich mochte gern wissen wie es { … }mit den an Japan verkauften Gemalden gegangen sind – Ich habe kein Nachricht bekommen – Wissen Sie ob ‹die› in Erdbeben untergegangen sind – oder ob {d}Sie in Musæum sind – Das grozse Bild Arbeiter halte ich fur mein ein meine besten Gemalde»
Munchmuseet, MM N 2731.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich bitte Ihnen so freundlich sein nochmals ein Brief an Frau Harden durchzulesen und weiterzuschiecken –»
Munchmuseet, MM N 2732.    Brevutkast. Datert 1929–1930.
«Ich danke Ihnen fur Ihre freundliche Briefes – Ich bin ein Paar Monater krank durch eine gefahrliche Augen- krankheit whelche meine das gute Auge ich besitze stark droht –»
Munchmuseet, MM N 2733.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich schiecke Ihnen beifolgende Erklarung –»
Munchmuseet, MM N 2734.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich bin Ihnen sehr dankbar wenn Sie mir weiter in adere Stellen Ausstellungen arangieren konnten so ein Jahr durch besetzt wurdt – Ich werde Ihnen auf andere Weise mich dankbar zeigen – N …  Denn kann ich {s}zuletzt zu mehr Ruhe kommen und nicht das getzte Arbeit mit Portra\i/tbestellungen mich vernichten –»
Munchmuseet, MM N 2736.    Brevutkast. Ikke datert.
« Jeg har ofte villet besøge Dem men det er blot blivet med ønsket – når undtages en gang – da var De ikke hjemme – Jeg har nemlig i denne tid meget at gjøre – Jeg vilde gjerne tale med Dem om udstillingen hos Gurlitt – Kan De ikke komme ud til mig en { … }dag og se mine nyeste billeder – Søndag formiddag er jeg sikkert at træffe mellem 12–1»
Munchmuseet, MM N 2737.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg har fået en anmodning fra { … }dr. Behne{ … }fotografiske anstalt om at få repro udgive i et værk «Sieg der Farbe mit billede i Osthaus samling – Det er vel dette som De anmoder mig om for en tid siden – Jeg har seet på trykket det er litet format og ikke så ilde – i almindelighed liker jeg ikke sligt som jeg skrev til Dem men { … }jeg finner at kunne gå med på {–}dette – Jeg finner det»
Munchmuseet, MM N 2738.    Brevutkast. Datert 5.1.1912.
«Bitte gütigst mir mitzutheilen wo { … }Sie letzte Jahre von meiner Gravuren verkauft haben und mir mein{ … }e A{ … }ntheil zuschieck{ … }en –»
Munchmuseet, MM N 2739.    Brevutkast. Datert 25.12.1913.
«Die neu bestellten Blatter werde ich Ihnen sobaldsoweit es moglich ist schiecken»
Munchmuseet, MM N 2740.    Brevutkast. Ikke datert.
«Die Drucke sin{ … }d jetzt fertig – {I}Bitten mir denn mitzutheilen om ob {d … }Sie Bedingungen die Collection 60 Gravuren wunschen auf dieselben Bedingungen (Sie kaufen Gravuren fur 300 Mks) {S}Die Gravuren werden Ihnen denn geschieckt mit Nachnahme (Um die Druckkosten zu bezahlen)»
Munchmuseet, MM N 2741.    Brevutkast. Ikke datert.
«Alz Sie mir damals die Bestellung gegeben hatten ein Radierung Ihrer kleinen Tochters zu ausfu für 200 Mrks zu Ausfuhren – konnte es mir nie einfallen das Sie die Platte dafur haben sollten und alzo dem eventuel {f}am Beispiel 50 der 100 Radierungen dafur haben sollten – Ich Ich habe selbstredend gedacht das Sie etwa 10 haben sollten – es war doch sehr billig»
Munchmuseet, MM N 2742.    Brevutkast. Ikke datert.
«Die Gemalde; Strasze in Kragerö und das grozste der Arbeiterbild sind nicht zu verkaufen – {Ich habe Jeden}Ich habe für die beiden Gemälden notig bein mir zu haben, jedenfalls noch eine Zeit –»
Munchmuseet, MM N 2743.    Brevutkast. Ikke datert.
«In Gelegenheit Ihre letzte Briefes theile ich Ihnen mit das ich erstens sofort ich Zeit habe zu Ihre ganz grundlose Beschwerden zuruckkommen werde –»
Munchmuseet, MM N 2744.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich habe Ihnen der Preisliste wegen 2 { … }Postkarten geschleckt – Ich habe doch diese ohne ganz { … }Uberlegung geschrieben – und habe auch kein meiner Verzeichniszen zu Vergleich – Nun muzs ich bestimmt sagen das ich wohl bereit bin wie ich gedacht habe das {d}Ihre Procenten von { … }meine Preise abgezogen werden –»
Munchmuseet, MM N 2745.    Brevutkast. Ikke datert.
«Wie ich die Sache verstehe soll ich Ihnen eine Anzahl eigenes Wahl Gemalden aus meiner Besitz schiecken – wahrend Sie aus der Samlungen Materialen schaffen – Ich bin auch jetzt so uberansträngt das ich nicht die Corespondens mit die Besitseren meiner Gemalden f{ … }ühren kann –»
Munchmuseet, MM N 2746.    Brevutkast. Ikke datert.
«Bitte durch Commetersche Kunsthandlungdas› ein Bildnisz eines des Tochterne des Commercienrath Albert Warburg Warburg zu Ihre Ausstellung bringen lassen – Frau Commercien{ … }rath Warburg hat es l erlaubt bei Ihnen auszustellen –»
Munchmuseet, MM N 2747.    Brevutkast. Datert 1925–1936.
«Ich bin verreist und habe Ihnen leider nicht vorher antworten { … }gekönnt – Ich werde Ihnen baldigst in der Angelegenheit der Radierung beantworten – Ich habe so viel Geschaftliches das ich erst ein Sekretær mich schaffen musz –»
Munchmuseet, MM N 2748.    Brevutkast. Ikke datert.
«Hierdurch dankend 400 Mrk Quittance fur 400 Mrks fur 2 Expl. Mappen Alfa und Omega – In Gelegenheit Ihre starke Ausserungen  …  + Geleg{ … }enheit Preisangaben theile ich Ihnen mit das Ausserungen kein G‹nirgend› Gru{ … }nd haben – Ihre mir geschieckten Probem der Preisangaben sind ganz unrichtig –»
Munchmuseet, MM N 2749.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich habe Ihnen jetzt for einige Tage  …  37 Drucke geschieckt – Die ubrige Drucke, whelche meistentheils färbige sind, kann ich Ihnen erst in 3 Wochen geben – Mein Drucker in Paris hat mich die groszten Schwierigkeiten gemacht deswegen die Verspätung.»
Munchmuseet, MM N 2751.    Brevutkast. Ikke datert.
«In Antwort Ihres Briefes theile ich Ihnen mit das { … }ich leider diesmal nicht in Berlin ausstellen werden –»
Munchmuseet, MM N 2752.    Brevutkast. Ikke datert.
«Immer auf die Reise { … }gewesen ist es mir nicht moglich gewesen Ihnen eine vollstandiche Antwort zu geben –»
Munchmuseet, MM N 2753.    Brevutkast. Datert 11.1.1910.
«Ich werde Ihnen baldigst eine Samlung Gravuren schiecken – {Ich}Es wird { … }mich ein Bischen Mühe geben die Sache auszufinden –»
Munchmuseet, MM N 2754.    Brevutkast. Datert 1905–1906.
«Ich ruhe mich jetzt in Danmark aus – Die Zeiten in Norwegen waren intressanter aber wie Sie denken eigentlich nicht fur gu{ … }nstig fur derjenigen die sich ausruhen sollten – – Es wird also noch ein Bischen dauern bis ich ganz hergestellt werden wird – { … }Mein Doctor Arzt laszt mich»
Munchmuseet, MM N 2755.    Brevutkast. Datert 1892–1893.
«Jetzt sind meine Bildern bei Schulte in Düsseldorf ausgestellt – {s}Sie könnten meine Bildern vielleicht in Januar bekommen – Meine bedingungen ist die halbe Entré oder 500 M. für 14 Tage – ( …  Ich musz doch wissen wie viele Abonenten sie { … }haben –)»
Munchmuseet, MM N 2756.    Brevutkast. Datert 1934.
«Es ist mir allerdings schwer mit gescheftliches zu thun zu haben alz ich noch Auge wegen grozste Vorsicht nehmen mussen – Aber allerfalls werde ich wohl beihelfen konnen das Flechtheim  … ‹in›Europa‹eine› { … }Collection meiner Arbeiten ausstellen kann –»
Munchmuseet, MM N 2757.    Brevutkast. Datert 20.12.1896.
«In Erwiederung auf Ihr gefallige vom 18 …  teile ich Ihnen mit dass ich gern bereit bin Ihnen:»
Munchmuseet, MM N 2758.    Brevutkast. Ikke datert.
«Wenn die Gemalden noch nicht abgeschieckt sind bitte ich Ihnen gefalligst das folgenden Gemalden an  Hrn Dr. Reiche Vestdeutsche Kunstfreunde und Kunstlers Sonderbund Ruhmeshalle Barmen»
Munchmuseet, MM N 2759.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich werde Ihnen nachstens der Grafische Angelegenheit wegen naher Mitheilung wegen – und Ihnen ein Vorschlag machen»
Munchmuseet, MM N 2760.    Brevutkast. Datert 1914.
«Meinen besten Danke für Ihre liebenswurdiche Briefe und Sendungen – Die Artikel Karl Ludvigs war fein – sehr gute auch die Kriegsbilder Cassirers – – Sehr gut gezeichnet! Alle meine Freunden sind dabe –»
Munchmuseet, MM N 2761.    Brevutkast. Datert 1906.
«In etwa 3 Wochen wird mein Fries in Deutsches Theater aufgestellt – Ich bitte Ihnen denn Ihnen zu bemuhen um ein ahnliches Auftrag irgendwo mir gebeben wird – An Beispiel in Hamburg – Wenn»
Munchmuseet, MM N 2771.    Brevutkast. Ikke datert.
«Besten Dank für Dein Brief – Wie oft habe ich nicht auf die Tage in rue du Seine gedacht – – Jetzt ist es bald ein Jahr – Unvergeszlich ist mir dieser Tag fu wo ich meine Gemälden zu l'Independance schiecken sollte – Die grosze Wagen vor meine Thür»
Munchmuseet, MM N 2772.    Brevutkast. Ikke datert.
«Eine grosze Unruh{ … }e – { … }die bis jetzt gedauert ‹ha{b}t› – und whelche kommt von d{ … }ie alte Geschichte – Geld – hat mich bis jetzt verhindert Di{ … }r zu schreiben – {I}Ich bin nun in Aasgaardstrand – wo ich wohl für ein Monat Ruhe habe –  …  Hier ist schön und hoffentlich werde ich viel arbeiten können –»
Munchmuseet, MM N 2773.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich komme nicht sofort nach Paris – Ich habe keine grosze Vermögen –»
Munchmuseet, MM N 2774.    Brevutkast. Ikke datert.
« Du hast wohl meine Karte bekommen – Davon siehst eine ‹Idee› habe – und das ist viel. Ich es hat sehr lange gedauert – aber Du musz bedenken ich habe mehrere Versuche gemacht – whelche Du nichst brauchen könntest – Bedenke Dir alzo whelche grosze Arbeit denn { … }kriegst. Und denn wheiszt Du –  …  wie schwer es mir ist was zu eine bestimmte Zweck zu machen – als alle meine gute Sachen kommt von sich selbst –»
Munchmuseet, MM N 2775.    Brevutkast. Datert 1924–1930.
«Ich drucke selbst nicht viel – Vielleicht von meiner 500 platten holz und litho sind 100 ‹mehr›‹nie› 10 gedruckt geworden –»
Munchmuseet, MM N 2776.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich arbeite ja in Grafik mehr experimentierend und drucke nicht in Auflag mit nummerieren.»
Munchmuseet, MM N 2777.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich bin sehr damit beschaftiget in meiner grozsen Arbeiten eine Ordnung zu treffen – Ich muzs ja auch in Auge habe das ich viel wohl das meiste aufgeben muzs.»
Munchmuseet, MM N 2779.    Brevutkast. Ikke datert.
«Sie haben auch mich gefragt was da das Landschaft mit rothen Hause kostet – – Die Sache ist das Gutbier meinte es fur Dresden Musæum passen wurde – Fur diese Musæum wird eigentlich { … }nur das Landschaft und die Damenbildnisz in Rede kommen – Nun ist das Damenbildnisz ha von Hudtwalcker sehr gewunscht – sehr gu Es ist alzo wieder kompliciert – Es lazste sich doch vieleicht ordnen –»
Munchmuseet, MM N 2781.    Brevutkast. Ikke datert.
«Mit grozen Verzicht fuhle ich mich ganz gut – Aber meine Arbeitslust ist vorlaufig wek und { … }es druckt mich –»
Munchmuseet, MM N 2783.    Brevutkast. Ikke datert.
«das wichtichste –»
Munchmuseet, MM N 2784.    Brevutkast. Ikke datert.
«Eine Reihe von Mussæen und Privatsamm- lungen in Deutschland und anneren Länder – auch hier in mein Heimatland haben mir grozse Interesse für meine Kunst gezeigt und mich dadurch sehr beehrt – Ebenso haben diese mich ehrvolle Angebot um Kauf meiner Gemalden gemacht –»
Munchmuseet, MM N 2785.    Brevutkast. Ikke datert.
«Daselbe ist mit Gemalden    In der Inflation zeit hat man überal Gemalden verkauft – Ich hatte meine sammtliche Gemalden verkaufen gekonnt und Milionen verdient Ich habe gluckli{ … }cherweise kein Lust reich zu sein und habe meine Gemalden notig gehabt – Hatte ich das gemacht war das ganze Markt ubergefullt – Ich habe schon sehr viele Gemalden in Musæum und Privatsamlungen – Nun ist es wichtich das ich mein Kunst auf die Ho{ … }he bringen versuche wie der Spitze auf eine Pyramide – Dazu Dazu brauche ich meine Gemalden und ich bin froh daruber das ich die behalten habe Besonders jetzt wo ich meine Augen sehr schonen muzs –»
Munchmuseet, MM N 2786.    Brevutkast. Ikke datert.
«Vieles ist ja uber mein Reichthum und viele grozse Guter gesprochen – Das erste ist ja  …  reine Fantasi – Das ich mehrere Guter gehabt habe ist ein Folge meine Arbeit und auch d{Ich}Für die kolosale Auladekorationen Kommentar wo ( …  muzste ich Platz haben – Ich fand das einfachste und billigste war Haus mit grozse Garten {–}zu kaufen Dann konnte ich die einfachen Hauser ohne Dach – alzo ‹{ … }bloz› Wände ohne Boden – Freilichtatelier Die Nachbaren wegen muzste ich Abstand haben – Dazu kommt { … }meiner Menschenscheuheit – Es war die einzigste Weise ruhig arbeiten zu konnen –»
Munchmuseet, MM N 2787.    Brevutkast. Ikke datert.
«Man wundert sich daruber dasz Ich so viele Gemalden haben und doch nicht Gemalden abgeben lassen – – Es hangt damit so zusammen – Die spateren Jahren wenn ich grozse dekorative Gemalden gemalt habe – habe ich viele grozse Entwurfe gemalt – und uberhaupt meistens grozse Gemalden whelche mehr S …  Studien fur neue Arbeiten sind und ichh whelche ich nicht alz entgültich fertig – rechne gemalt»
Munchmuseet, MM N 2788.    Brevutkast. Ikke datert.
«Leider sind meine M Gravuren ohne bestimmte Ordnung gemacht – Vorlaufig wird es mich nicht moglich naher der verschiedene Drucke zu bestimmen es liegt so viel fur mich zu ausrichten und ich habe Ruhe notig –»
Munchmuseet, MM N 2976.    Brevutkast. Ikke datert.
«Naar ikke Inger selv indser at allerede år{l}elange Indblandinger og uheldige Brev i en mine {E}egne Anliggene er slemt nok – skal jeg i et næste Brev fortælle en Del om hvor ‹direkte› Skade hun har og{kan}gjort og kan gjøre ‹{ … }endnu› –»
Munchmuseet, MM N 2977.    Brevutkast. Ikke datert.
«Naar Fru Moe og Inger{ … }taler om Søsterlige Formaninger i ‹anledning› Ludvig – så ved ialfald Inger meget godt selv at dette er blot hendes egen Paastaaelighed, trodsder Inger det – Hun ved som jeg at jeg fra første Stund det er nu en trediedel Menneskealder siden forklaret Inger Gange på Gange at jeg kjendte Ludvigs Svagheder og Feil – og altså kunde»
Munchmuseet, MM N 2991.    Brev. Ikke datert.
«Undertegnede giver sig ‹herved› den Ære at indbyde Dem med Dame til uds hans {u}Udstillings- åbning – Mandag den Kl Kl. 6–9 Eftermiddag»
Munchmuseet, MM N 2992.    Brevutkast. Ikke datert.
«Kristiania mang …  Kinomatografer eller Restaurants – {vi}der har osså sogar et slet Udstillingslokale for Malerne»
Munchmuseet, MM N 2993.    Brevutkast. Ikke datert.
«Det var en strupekatarrh som jeg fik af {en}at sidde i en åben bil og { … }med stor fart – Den har jeg siden lid af og kan desværre ikke ta mot noen da jeg ikke tåler at snakke»
Munchmuseet, MM N 2994.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg måtte idag undvære frokost fordi min husholderske stod i kø forat få en bedærvet makrel – Gjør det ikke sa jeg – Men hun er indlannet og ikke som våre familier opdrad ved sjøen –»
Munchmuseet, MM N 3401.    Brevutkast. Ikke datert.
«Je vous merci pour votre livre et le letre aimable que vous m envoyer – {C}Je suis eté t{ … }out le temps en voyage – alors e{ … }xcuser moi le le reponce si retardé – Ca me sera intresser lire votre livre quand»
Munchmuseet, MM N 3402.    Brevutkast. Datert 29.10.1923.
«J’ai resue votre arti{ … }cle intressant sur mon art –»
Munchmuseet, MM N 3403.    Brevutkast. Ikke datert.
«Je vous envoye maintenant le declaration pour l’exposition ‹a›Institut Carnegie –»
Munchmuseet, MM N 3404.    Brevutkast. Datert 1934.
«Cher monsieur! le president Vous ma{i}vais fait un ‹extraordinairement› heureux par votre letre pour mois si honorable. Je vous remercie Recever cher monsieur le president mes remerciements le plus  …  profond –»
Munchmuseet, MM N 3405.    Brevutkast. Ikke datert.
«J’ai rescue votre { … }depeche – Tans pis { … }c’est tres retarde { … }‹en› cause de mon voyage – – Je n’a pas pense les tableaux vendre – et je n’est n’a pas alors pensé de pris – – Je vou{ … }drai bien savoir qui voudrai achetéache{ … }tér le tableaux – Si {s}c’est un musæum Kommentar – peutetre je ca vendrai – – Je suis inq{ … }uiet comme Kommentar les tableaux se donne en {T}Pittsburg»
Munchmuseet, MM N 3406.    Brevutkast. Datert 1934–1936.
«Je regrette beaucoup que je n’ai pas a pouvais vous remercie pour pour votre letre‹s› si aimable et pour le grand honneur vous et l’etat francais m’a offrir –»
Munchmuseet, MM N 3410.    Brevutkast. Datert 1909–1910.
«J’expose probablement un Table{ … }aux a Exposition universelle a Bruxelles – et comme je voudrai bien savoir l’opinion de mes tableaux a Bruxelles je vou{ … }drais { … }vous prier { … }avoir le bonte de me donner l’adresse a un bureaux qui ‹mes› envoyerai»
Munchmuseet, MM N 3415.    Brevutkast. Datert 1934–1935.
«Je vous remerci pour votre letre si aimable Je suis a la campagne a cause de ma santé faible –»
Munchmuseet, MM N 3473.    Brevutkast. Ikke datert.
« Endlich habe {Jeg}ich ein Bischen Zeit mich mit unsere Angelegenheit zu beschaftigen –»
Munchmuseet, MM N 3477.    Brevutkast. Datert 17.11.1905.
«Bitte mir «Friedrich Nietzche» {erste Theil}von Frau ‹Förster›-Nietzsche erste Theil  …  pr. Nachnahme zu schiecken –»
Munchmuseet, MM N 3608.    Brevutkast. Ikke datert.
«Det var ikke min mening at De skulde gribe ind i denne skattesag – Jeg vilde blot få høre lidt raad af Dem og lidt oplysninger – Jeg har nemlig tænkt endeli at sende Akers ligningsraad det i mangfoldige år påbegynte hyrdebrev til. Det blir nu forhåbentlig gjort og blir da osså et afskedsbrev til det mig så smertefulde selskab der går omkring i det herlige Aker n … vestre Aker og op i det herlige høifjeld Frognersæteren – Her kommer jeg for eftertiden til at ty hen til som et af de skjønneste og herligste sommeropholds- steder i verden – Og det har den fordel at være mennesketomt {–}om sommeren»
Munchmuseet, MM T 271.    Brev. Datert 20.11.1928.
«‹siher› zu ‹kommen› –»
Munchmuseet, MM T 1908.    Brevutkast. Ikke datert.
«Bitte so freundlich sein mir 3 Collectionen meiner sammtliche Radierungen drucken zu lassen – Em»
Ukjent eier, Brevs. 518, Fotostatkopi i Nasjonalbibliotekets samling (PN 274).    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Ukjent eier, Brevs. 518, Fotostatkopi i Nasjonalbibliotekets samling (PN 276).    Brev. Datert 28.3.1895. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Ukjent, Brevs. 518, transkripsjon i Nasjonalmuseets samling (PN 278).    Brev. Datert 18.7.1904. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Ukjent eier, Brevs. 518, Fotostatkopi i Nasjonalbibliotekets samling (PN 281).    Brev. Datert 20.10.1904. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 518 (PN 283).    Brev. Datert 2.6.1927.
«Ich hatte gedacht Ihnen ein Bild von hier zu schiecken oder zwei – Sollte es mir nicht moglich sein glaube ich mein Freund Hudtwalcker sein Portrait fur die Ausstellung geben werden – Haben Sie diesmal mit mir Geduld ich bin ‹halb›»
Ukjent eier, Brevs. 490, fotostatkopi i Nasjonalbibliotekets samling (PN 301).    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 518 (PN 904).    Brev. Datert 18.9.1904.
«Ich habe Ihnen schon mitgetheilt dasz Hr. Paul Cassirer in Besitz eine Preis- verzeichnisz meiner Gravuren ist – Bitte so freundlich sein mir eine Copi davon zu geben.»
Det kongelige bibliotek, København, PN 1038.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Ukjent, PN 1138.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 1269).    Brev. Ikke datert.
«Nach Ihrem Wunsche erlaube ich mich Ihnen mitzutheilen, was ich als Honorar für die Illustration des er- wähnten Heftes zu verlangen mussen glaube.»

Uidentifisert mann er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 143.   Brev fra Carl Dørnberger. Datert 20.09.1938. Se s. 2
«Jaha ja. Lovis CorinthFriederich HaaserSattler – nå ja det var i 1891. tror jeg! det er forandringer siden dengang, og Alfred Hauge – vek er allt og vi går her som halvdøde fluer og vel så det.»
Munchmuseet, MM K 228.   Brev fra Wilhelm Grimsgaard. Datert 14.09.1912. Se s. 1
«De har vel studeret paa, at jeg ikke har git Dem besked om Deres søster. Men først var Aal bortreist og siden da jeg konferrerte med ham, hørte jeg han selv hadde talt med Dem og som jeg forstod av ham, hadde I truffet en avtale om at prøve Deres søster i privat- forpleining i Lier. Dermed var jo saken avgjort og min indblanding derfor unødig – – Jeg har gjennemgaat Deres søsters sykehistorie, da hun laa paa Gaustad og ser herfra, at hun ialfald talte om og skrev meget om selvmord – hun har dog ikke selv gjort forsøk herpaa; en gang putted hun sne ind paa brystet for at faa lungebetendelse; hun har derimot været rastløs, flakket om, og man maa jo være forberedt paa, at slikt vil gjenta sig i privat forpleining – omend Aal sa’e, hun nu var roligere i den senere tid. – Saa var det»
Munchmuseet, MM K 243.   Brev fra Halfdan Hertzberg. Datert 1889–1889. Se s. 1
«hvori han rooste Normændene svært og sagde, at det var ham altid en glæde naar han \kunde gjøre/ Normænd en tjeneste. Saa bar det da afsted til Berlin; men billetterne havde været saa dyre, at vi \ikke/ havde raad til at blive der, vi kjørte med Ovnibus fra den ene til den anden ende af byen. I Dresden var vi 3 dage første aften var vi isammen med en landsmand paa Tivoli og morede os bra. Andre dagen besaa vi galleriet til vi fik ondt i Hovedet og maven med fanden til karle hollenderne gut, ja de no at se, det er rent mærkelig. Saa var det reisen fra Dresden til München i Dresden havde jeg faaet forstoppelse saa før vi reiste derfra maatte jeg kjøbe laxerolie. Saa maatte vi vente 6 timer i Eger. Saa tog jeg mig en dosis og maat- te holde mig rolig paa Stationen imæns gik Lærum og Jensen ud for at bese byen da havde 2 Mark igjen de havde Jensen da kom et stykke op i byen dem naturligvis og glor kommer en fyr som ser ud som en skikkelig borger og spørger om han skulde vise den omkring dem takket og var fornøet tilsidst kom den op til en gammel forfalden borg. Fyren ringer,  …  kommer en pige ud de føres ind og vises alle ting saa da dem skulde til at gaa saa kostet det en Mark Jensen havde haft uhyggelige Tanker det ante ham hvordan det skulde gaa tog Jensen den skikkelige borgermand i haanden og takket ham meget for hans venlighed o, sv. da dem vilde til at gaa saa sagde han at han ikke havde noget imod at faa til etpar glas Øl han maatte altsaa faa 50 fen. saa kom dem slukøret  …  tilbage til; som sad der grætten stin af for- stoppelsen; thi olien havde endnu ikke virket. 50 Fenning havde vi altsaa at leve 1 nat og dag saa kjøbte vi os et glas Øl som vi drak alle tre af og saa brød for resten da vi ankom til München havde vi ikke en eneste Fenning, men da var vi berget.»
Munchmuseet, MM K 337.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 11.01.1911. Se s. 2
«Har du hat mangen slik Aasgaardsrei som vi hadde nytaarsnat? Den var saamænd stridbar nok for to tilbagetrukne gentlemen. Ja dette var altsaa Peter’s tak til Jens for hyggelig julebesøk.»
Munchmuseet, MM K 337.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 11.01.1911. Se s. 2
«Har du hat mangen slik Aasgaardsrei som vi hadde nytaarsnat? Den var saamænd stridbar nok for to tilbagetrukne gentlemen. Ja dette var altsaa Peter’s tak til Jens for hyggelig julebesøk.»
Munchmuseet, MM K 4413.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.04.1903. Se s. 3
«Inger har været hos Gartneren Olsen og skrevet til Gjermund sen om Stiklingerne. – Laura beder at hilse, hun er ved det samme, holder paa med Vævarbeide. – Alt ved det samme her. Inger hilser»
Munchmuseet, MM K 5859.   Brev fra Olaf Krohn. Datert 03.10.1922. Se s. 2
«
Aaslaug og Martha hilser»
Munchmuseet, MM N 92.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«– {D}Nu må jeg først give Svar på de stærke Bes og grundløse gan …  Grundløse Besværelser De i  …  sidst Brev – Deres Opgave  …  mine Priser til Hr K. er ganske ‹vigtig disse år›»
Munchmuseet, MM N 103.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1892. Se s. 3
«Det var e{n}t st vers af Per Hjelm»
Munchmuseet, MM N 113.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890. Se s. 1
«Det er ikke de hjerte i August ‹sin Jakob› –»
Munchmuseet, MM N 113.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890. Se s. 1
«Jeg sællern fanen ikke Stor lurifas den August Han vil bedra mig –»
Munchmuseet, MM N 113.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890. Se s. 2
«Sen efter { … }Gustav da –»
Munchmuseet, MM N 113.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890. Se s. 2
«No No {n}No – sellern ikke Munk Kommentar – { … }send efter Gustav da –»
Munchmuseet, MM N 113.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890. Se s. 2
«Dæveln til fyr han Gustav stikker pengene i lommen – Neigu om Du skal narre mig ‹når› jeg er i ørska –»
Munchmuseet, MM N 113.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890. Se s. 4
«{ … }Steva – tværs over ‹bakken› – kona til Steva – hu drak som  …  …  og  …  – hun var den eneste hu som døivet ham –»
Munchmuseet, MM N 113.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890. Se s. 4
«{ … }Steva – tværs over ‹bakken› – kona til Steva – hu drak som  …  …  og  …  – hun var den eneste hu som døivet ham –»
Munchmuseet, MM N 114.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 1v
«De må ikke stå sån – læg Dem Jakob lo – myste med øine skalkaktig Dette er contræri dette – ellers er mandfolkene som vil at fruntimmerne lægger sig – her vil fruntimmerne at mandfolka læ{k}gger sig Nei blo må ner i beina – – ja men doctoren sier det er galt  …  drit i Doctoren han gjør ingen ting gir mig no medizin – no fillern –»
Munchmuseet, MM N 141.   Notat av Edvard Munch. Datert 1910–1916. Se bl. 1r
«December 4de T{ … }rykning Nilsen 160 Kr Halvorsen og Larsen{2}400 Kr Olsen      439 Kr     + 60 ‹Skåle› til Gravurer 1{2}50 Farver Bjerke 180 kr D …  500    1830 Halvorsen og Larsen{ … }500 Kr Reise Kristiania 400 Kr 2500 Kr»
Munchmuseet, MM N 183.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1911–1913. Se s. 2
«Det havde moret Dig at se mig arbeide over Heggelunds lille Skruebænk med til Løvsagning – Jeg { … }bruger den til at sage ud Træ til mine Træsnit»
Munchmuseet, MM N 279.   Notat av Edvard Munch. Datert 1930–1935. Se bl. 1r
«P C meldte sig etter jeg afslog – De sad der på trappen til ‹hotellet› – der  …  ‹av› restauranten –»
Munchmuseet, MM N 304.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 4r
«Hans Jæger lå på knæ foran Fru Voss Skuespiller Holmsen sort og bleg – Ligbæreren tog ham som et barn i armene og sat ham fra sig»
Munchmuseet, MM N 370.   Brevutkast fra Edvard Munch til Axel Gunnerud, D. E. Finne. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg faar forøvrig kan trøste mig med at jeg faar dele æren af at have hundeskræk med samtlige af { … }de naboer der har at gå forbi Deres port og hvoraf en er kaptein i Arbe Armeen – Naar de samler underskrifter af de der { … }ikke har vært bidt lig …  en stor en  …  vid  …  …   …  den  …  …  Deres hund sidder som det mægtige centrum til Johannsen da vilde jeg kan jeg forsikre Dem { … }de kunne faaet det mangedobbelte når De havde henvendt til folk  …  helt op til nordre Huseby»
Munchmuseet, MM N 438.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Hr Kaptain Aasen Aasenborg»
Munchmuseet, MM N 457.   Varia av Edvard Munch. Datert 12.1943. Se bl. 2r
«E …  Æg fra    Korens datter Æg fra Løiten FrLang Ree R‹o›stad Æg Arkitekt Roede Kager {T}Bror til Mathiesen Tøfler»
Munchmuseet, MM N 461.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
« Antvord Tandlæge Stubberud Weffring»
Munchmuseet, MM N 468.   Varia av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 1r
«Thor»
Munchmuseet, MM N 536.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Herman»
Munchmuseet, MM N 536.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Theodor»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 7r
«Jeg hørte  …  af og til hun var sammen med G og K. – Hun havde en hel vinter hver dag været oppe hos Gunnar Heiberg forat masere ham –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 7r
«Jeg  …  Hørte  …  osså ymt om maleren K og hende –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 9r
«Der kommer Ditten sa noen – Vi så Ditten og en skok af ungdom komme – H …  Politi Arnesen var med –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 14r
«Dagen efter k Aftenen efter – fuld selskab Graf Pilgrim der havde været i Chinakrigen – Søkaptain S. der skulde på togt med Keiseren til Marokko – En annen vært og { … }dame fik komme»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 14r
«Dagen efter k Aftenen efter – fuld selskab Graf Pilgrim der havde været i Chinakrigen – Søkaptain S. der skulde på togt med Keiseren til Marokko – En annen vært og { … }dame fik komme»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 23r
«En Journalist Pedersen dukket op – Uf ja jeg har osså fåt prygel engang –»
Munchmuseet, MM N 675.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har desværre forlagt tegningen til Jørgen Engelstad – Jeg har ikke set den på to år – Jeg har ledt efter den såmeget at det ikke nytter længer – Jeg har osså forlagt tegningen af gamle Thingstad og frue og det gjorde mig meget ondt at have forlagt tegningene af disse mine gamle venner.»
Munchmuseet, MM N 682.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ingeborg Møller. Ikke datert. Se s. 2
«Jeg har tænkt mig at meget a boken er tat fra min bedstefar p stiftsprost Edvard Munchs forhold til en dansk ven. Er det Thorsø Møller! Din stamfader her – Er det så? Eller har du mere kjendskab til dette forhold? Noget er vel osså tat fra mine Oldeforældre fra Vaage –»
Munchmuseet, MM N 682.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ingeborg Møller. Ikke datert. Se s. 3
«H Forholdet mellem Stiftsprost Munch og Thorsø Møller var vist intresant.»
Munchmuseet, MM N 682.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ingeborg Møller. Ikke datert. Se s. 3
«Jeg havde indbildt mig at Thorsø Mølller var en Rouseau beundrer mer end Ewaldslæser – Jeg trodde han var en  …  naturdvrker og noget af en revolutionsmand –»
Munchmuseet, MM N 716.   Brev fra Edvard Munch til Christian Munch. Datert 18.6.1874. Se s. 1
«D Tante er frisk og det staar godt og vel til hjemme, Alfred Kyhn var saa snil at han laante mig to morsomme Eventyrbøger som Sofie læser i for mig. Tante har paa Regning faa sig nyt Kjoletøi som en Sypige skal sy. En Gut paa Gjertsens Skole i tredi{ … }e Klasse ved navn Kristjan Smit en Søn af Kjøbman Smit er død og Andreas slap Kl. 1½ da han skulde følge med til Begravelsen.»
Munchmuseet, MM N 716.   Brev fra Edvard Munch til Christian Munch. Datert 18.6.1874. Se s. 1
«D Tante er frisk og det staar godt og vel til hjemme, Alfred Kyhn var saa snil at han laante mig to morsomme Eventyrbøger som Sofie læser i for mig. Tante har paa Regning faa sig nyt Kjoletøi som en Sypige skal sy. En Gut paa Gjertsens Skole i tredi{ … }e Klasse ved navn Kristjan Smit en Søn af Kjøbman Smit er død og Andreas slap Kl. 1½ da han skulde følge med til Begravelsen.»
Munchmuseet, MM N 717.   Brev fra Edvard Munch til Christian Munch. Datert 2.8.1875. Se bl. 1r
«Vi er friske og morrero os godt heroppe da vi gik af i Hammar var der en Mand paa Bryggen som sagde at han kjendte dig han ba{ … }d os til sig og der fick fik vi Jordbær og Mælk. Da vi kom paa Statiesjonen var Thingstad der og han fulgte vi paa Trenne til Engel- hau. Vi faar h{ … }oppe i Høet saameget vi vil og vi  …  fisker Aakjyter her i  …  Elven der er næsten saa store som Smaasild og vi kaafaar omkring en 30 afdem for hver Gang vi gaar ned ‹og fisker. Alle Kjørerne er paa Sæteren og der er bare 3 kjøer gjemme. Vi ligger› i samme  …  Værelse som Karl Laa‹fso›, og ox Vi faar om Morgenen Melk med Kage til. Idag er det Tordenvær her, det erD meget B …  her omkring men forresten har der været pent Vær … Veir»
Munchmuseet, MM N 1221.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938. Se bl. 1v
«Pantelåner Hansen bodde jo på Bygdø hvor vi var på bal –»
Munchmuseet, MM N 1259.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1942. Se bl. 1r
«Sig mig – Hvordan havde det sig med tante Roll? – Hun var jo gift med doctor Roll som tidligere havde gi været gift med en annen tante – Det var jo en god ven af vor far og han arvet pelsen af efter ham har jeg troet – Det var mulig dr. Solberg»
Munchmuseet, MM N 1274.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1940–1944. Se bl. 1v
«Gulset sier han var hos Dig med de{t}n – Efterpå blev han overkjørt på sin  …  cykkel og går nu på krykker idet han fik brud på hoften –»
Munchmuseet, MM N 1671.   Brevutkast fra Edvard Munch til Frøland. Ikke datert. Se s. 2
«{ … }Skipskaptain Petersen»
Munchmuseet, MM N 1907.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert [??].3.1909. Se bl. 1r
« Jeg har netop sendt Dig et Brev, men kan ikke la være at snakke om de{n}t evige Snak om {S}syg Kunst – Hvem er den komiske Herre Th. i Dagbladet»
Munchmuseet, MM N 1948.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1910–1913. Se s. 1
«Vil Du være så snil at betale Skibsfører Petersen Renter af Huset – Jeg ved ikke hans Adresse – men Hjalmar Juel Telefon Lysaker vil si Dig det –»
Munchmuseet, MM N 1948.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1910–1913. Se s. 1
«Jeg skal er bange det er høi Tid derfor sender jeg det nu – men jeg skal osså { … }selv ringe op til {H}Juel og se at faa det at vide –»
Munchmuseet, MM N 1979.   Brevutkast fra Edvard Munch til Rostad. Datert 1941. Se bl. 1r
«De nævnte noget om at jeg kunde ha parceller på den an annen side over bækken og om at Balcke kunde få parceller»
Munchmuseet, MM N 2005.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se bl. 1r
«En { … }svigersøn af Hof spurte mig tilfældig om hva jeg brugte de store skur til»
Munchmuseet, MM N 2884.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 21.1.1912. Se bl. 1r
« Jeg har været i en lang Periode af Blækskræk – rent umulig til Skrivning så jeg har forsømt at give Dig Underretning fra Krigsskuepladsen – Man samler ind til Indkjøb af Dekorationerne – Jeg tror dog næppe man faar drevet mer op end 15000 Kr – Nordan var slukøret da jeg traf ham – Han havde stemt forat være med os andre – Jeg lever på Skrubben hvor jeg liker mig best – Kristiania- fjorden er ikke helt for mig – Jeg har en annen Husholderske Inga er hos Juel – Jeg { … }var nylig { … }hos Roedes – hvor mine Billeder hænger udmærket –»
Munchmuseet, MM T 121.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1882. Se bl. 1v
«Øvre C. Andersen Øvre gade 9»
Munchmuseet, MM T 130.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 5v
«En underlig rus følelsen betager mig – den blege mand siger intet – jeg spørger igjen – hvad er det –  …  Jeg vidste ikke det var døden – Monsieur Piat er død – sygner i jorden»
Munchmuseet, MM T 130.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 6r
«– Jeg tænker på – Monsieur Piat – {Pia}Monsieur Piat viser sig – det er mig – Jeg så ham igjen som for otte dage siden – – de blide matte øinene – – den blege årede hånden som skjælvende raktes mig – Kan jeg få tale med»
Munchmuseet, MM T 192.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se
«Nuvel la forargelsen komme – Så dypt i  …  mine rom vil jeg ikke synke at jeg foreslår (I symbolsk betydning) Omforladels i symbolsk betydning … , Haug – Lad Svarstad bli valgt –»
Munchmuseet, MM T 192.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se
«Nuvel la forargelsen komme – Så dypt i  …  mine rom vil jeg ikke synke at jeg foreslår (I symbolsk betydning) Omforladels i symbolsk betydning … , Haug – Lad Svarstad bli valgt –»
Munchmuseet, MM T 198.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 42r
«Mar      600 kr Paulsen»
Munchmuseet, MM T 201.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 75v
«‹Ivs› Pierre Melposses»
Munchmuseet, MM T 211.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 34r
«Tale med Aasen»
Munchmuseet, MM T 232.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1937. Se
«Vagtmester Syvertsen 45521»
Munchmuseet, MM T 234.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se
«Sigurd»
Munchmuseet, MM T 240.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se
«Olaf …   … »
Munchmuseet, MM T 241.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 10r
«14 B. {H}\K/ielBybud 2‹1›Jørgen Olsen»
Munchmuseet, MM T 241.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 10r
«14 B. {H}\K/ielBybud 2‹1›Jørgen Olsen»
Munchmuseet, MM T 244.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1935–1936. Se
«Sundblad opsagt Torsdag den 19de Sept»
Munchmuseet, MM T 248.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1942. Se bl. 20v
«Sundblad opsagt Torsdag den 19de Sept»
Munchmuseet, MM T 2568.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1906–1910. Se bl. 48v
«Paul Henschel Dr. Bartels Dr. Jul. Leber Herrn E … Gertrud Piper DRFUEULBGRG Karl SchloszId …  Kutz»
Munchmuseet, MM T 2568.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1906–1910. Se bl. 48v
«Paul Henschel Dr. Bartels Dr. Jul. Leber Herrn E … Gertrud Piper DRFUEULBGRG Karl SchloszId …  Kutz»
Munchmuseet, MM T 2568.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1906–1910. Se bl. 48v
«Paul Henschel Dr. Bartels Dr. Jul. Leber Herrn E … Gertrud Piper DRFUEULBGRG Karl SchloszId …  Kutz»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se
«Richard S … »
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 15v
«Santhansnatten sad jeg og S på Hotellets Veranda og nippet til Pjolteren»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 20r
«og Kjø{ … }bmand S.»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 19r
«Om jeg kjenner Halvor { … }\Mühren/Halvor fanen – (smiler) ska tro det. – Gut  …  som at har brute sig op det – både på sjøen og på landet.»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 19r
«Om jeg kjenner Halvor { … }\Mühren/Halvor fanen – (smiler) ska tro det. – Gut  …  som at har brute sig op det – både på sjøen og på landet.»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 19v
«Så rante han i Nordsøen – ja da – Fanen til sjørøver – tok fisken og garna til fis{ … }krane – Jævel varn –  …  joda han fanHalvor fanen –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 19v
«Steva – tværs over bakken – kona til Lars – hu drak som en mær – fanen { … }en stor svinemær – hu var den eneste som døivan»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 39r
«Fru Holmboe og Oda var forsonede – reis I Molde – var der så ma{g}nge fine Mennesker – sier hun – en { … }baron Grosh – en engelskmand –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 39r
«– Dagen efter reiste de til Åsgårdstrand Var i forgårs sammen med Fru Holmboe og Frøken Buhre og Løitnant Sommerschildtspiste Aftens hos Ingebret»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 39v
«{Hun}Jeg går efter en stund efter i kaffeen – satte mig og ven passet på om hun osså kom – jeg var vis på hun vilde komme – var vis på hun jeg vilde få se hende – det varer længe – Somm Leutnant Sommerchieldt kommer bort –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 41v
«Jeg Jeg går nedove‹r› gaden med Sommers{ … }childt – Jeg møder Oda og Jappe kjørende – sandsynligvis forat udover { … }Drammensveien –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 47r
«Jeg reiste hjem med ellevetoget – Meilænder kom in – nå er de her – hvorfor kom de ikke på Grand – hvorfor skal man altid gå did svarer jei –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 51r
«deili at bli kvit ham. han fortalte at – hans søster sat oppe alene på sit værelse – Holmbo hadde fundet breve fra Meilænder – hadde brudt op en kasse – vilde skilles – vi gårJeg vil»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 51r
«Da vi { … }går opover gaden – { … }træffer vi Meilænder – har de set min søster spør { … }Jappe – Ja – det er fuld en{ … }ighed igjen –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 51v
«‹T›ræffer efterpå Oda og Krohg og ‹n›oen andre på {g}Grand – blir siddende til kl. 2 i et værelse hos Colin»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 21r
«Jeg søger mig ud noget jeg kan tåle – Jean med forklædet og de skjæve øinene vimser op omkring – først med flasker og talerkener aldeles forstyrret – Lidt efter lidt kommer alle de kjendte ansigterne igjen den glade»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 37r
«derborte – Enhun hold Student Harbitz holdt hende i  …  hånden –»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 46r
«sagt og {hvad}hvordan frøken Brandt Kommentar var ub til  …  Hr. Nilsen»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 46r
«Engang hadde jeg hørt den unge Petersen – si frøken til Sofie og og hadde buk hilst så dybt samtidig –»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 47v
«Siden{ … }Dagen gjorde Petter Hansen nar af mig for at jeg hadde gåt me jenterne – og jeg skammede mig frygtelig»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 53r
«med manden – var det sant? – han had husket enfortæling at man engang fortalte – at den literat Haslund var kastet nedover trappene – disse samme trapper – og han stod oppe ved døren – han holdt i klokkestrengen – mon hun eller pigen kom – Han ringe{ … }de – han hørte trin – det var pigen – Han ‹var› blev rød – Jeg skulde – b …  er – fru Heiberg Kommentar hjemme    hvor det var underlig at udtale { … }navnet – Mon ikke pigen {s}forstod alt –»
Munchmuseet, MM T 2784.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 37
«Tilslut gjorde han bare en bevægelse med Hånden og { … }da kom nye Glas og ny Cigar – Olsen kom bort – hør Du Fr. lar mig sige at hun vil kjøbe e{n}t Billede af Dig – Hun ser  …  og gifter sig med Kavli Gunnar Heiberg og SB …  … »
Munchmuseet, MM T 2789.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 4r
«Hei Du Kristian – hold { … }bedre Takt raapte en – Så på»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 3r
«

Mandag den 11te. Edvard Roll kom hid i Eftermiddag, medhavende tre Aarganger af Ilustreret Ny- hedsblad, hvilke Gravør Gar- man har været { … }snil at laa- ne os. I Aften spildte vi Gnav. Det blev arangeret med Edvard Roll, at han skulde læse Ma- thematik med mig, { … }saaledes, { … }at han kommer hid 2 Gan- { … }ger om Ugen og læser fra 12–1½ og  … ; hvorefter han { … }bliver til Middag. Rimeligvis kommer jeg ogsaa til at læse Fransk eller Latin med ham; de øvrige Fag læser jeg med Papa. Betalingen bliver vel 50 øre pr. Ti- me. Inger blev idag buden til Grønvol{d}, { … }da det er Ludvigs Fød- selsdag

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 6v
«

Søndag den 12te. Idag Eftermiddag gik vi jeg og Andreas en Fodtur til Trold- vandet isammen med Kass Kommentarerer Abild- gaard og Rolf Lunderby. Det var et nydelig Veir aldeles skikket til Fod- tur. Varmen generte os ikke da sagte

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 10r
«

Onsdag den 17de. I Morges var jeg hos Lyng forat betale ham Revisionslønnen for Papa.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 12r
«

Lørdag den 17de. Idag fik jeg laant en Hest af Doctor Lie{ … }og red læn- ge sammen med en Soldat, Oppass Kommentareren til Lie. Doctor Lie er 79 Aar, er Oldefader og rider al- ligevel hvert Aar  …  til Gar- demoen fra Kristiania. Idag Middag sist spiste {v}i hos Ma{ … }dame Thronsen sammen med Pastor Storjohan og Fami- lie.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 12r
«

Lørdag den 17de. Idag fik jeg laant en Hest af Doctor Lie{ … }og red læn- ge sammen med en Soldat, Oppass Kommentareren til Lie. Doctor Lie er 79 Aar, er Oldefader og rider al- ligevel hvert Aar  …  til Gar- demoen fra Kristiania. Idag Middag sist spiste {v}i hos Ma{ … }dame Thronsen sammen med Pastor Storjohan og Fami- lie.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 12r
«

Lørdag den 17de. Idag fik jeg laant en Hest af Doctor Lie{ … }og red læn- ge sammen med en Soldat, Oppass Kommentareren til Lie. Doctor Lie er 79 Aar, er Oldefader og rider al- ligevel hvert Aar  …  til Gar- demoen fra Kristiania. Idag Middag sist spiste {v}i hos Ma{ … }dame Thronsen sammen med Pastor Storjohan og Fami- lie.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 12v
«

Mandag den 19de. Idag red jeg med Lies Oppass Kommentarer til Nannestad Kir ke.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 12v
«

Fredag den 23de. Doctor Lie, Doctor Backer og Doctor Ring var idag paa Visit hos Papa. I Eftermiddag red jeg op- over mod den vakre Hersøen til Riese- bro Gaard, der ligger omtrent tre Fjer- dinger fra Gardemoen. I begy … 

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 12v
«

Fredag den 23de. Doctor Lie, Doctor Backer og Doctor Ring var idag paa Visit hos Papa. I Eftermiddag red jeg op- over mod den vakre Hersøen til Riese- bro Gaard, der ligger omtrent tre Fjer- dinger fra Gardemoen. I begy … 

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 12v
«

Fredag den 23de. Doctor Lie, Doctor Backer og Doctor Ring var idag paa Visit hos Papa. I Eftermiddag red jeg op- over mod den vakre Hersøen til Riese- bro Gaard, der ligger omtrent tre Fjer- dinger fra Gardemoen. I begy … 

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 13r
«

Lørdag den 31tevar kom {k}Kongen til Gardemoen. Først saa jeg paa Kongen overrække B Corpserne «Akershus» og «Opland» deres Standarter, hvorved Kongenhan holdt en Tale. Derpaa holdt Corpserne en Parade for ham og tilsidst efter Middagen saa jeg paa Væddeløbet mellem Officerene og derefter mellem Underofficerene. I det første Ridt vandt Løitnant Guldberg første Præmie og Løitnant Deli anden Præmie. V Præmierne over-

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 13r
«

Lørdag den 31tevar kom {k}Kongen til Gardemoen. Først saa jeg paa Kongen overrække B Corpserne «Akershus» og «Opland» deres Standarter, hvorved Kongenhan holdt en Tale. Derpaa holdt Corpserne en Parade for ham og tilsidst efter Middagen saa jeg paa Væddeløbet mellem Officerene og derefter mellem Underofficerene. I det første Ridt vandt Løitnant Guldberg første Præmie og Løitnant Deli anden Præmie. V Præmierne over-

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 14v
«

Lørdag den 14de Idag er det deilig og mildt varmt Veir. Jeg stod op Kl. { … }5½ og saa paa Solrenningen. og {I}i Eftermiddag saa jeg paa den Akershuske Bataljon mønstre for General Ness Kommentarer. Papa er  …  i

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 18r
«

Lørdag den 5te. I Formiddag var jeg Byen hvor jeg trafDoctor Lie hilste paa Doctor Lie. Jeg s traf senere Toralf Ly Lyng, som, da hans Fader er bleven Overtoldbetjent i Kris- tiansand, sa skal reise om tre Uger til Molde. Vi skal sende hinanden vore Fotogra- fier af os. Jeg læser idag «Peter Simple» da jeg intet egentlig har at gjøre, medens viPapa søger efter { … }Lærer for mig.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 20r
«

Lørdag den 23de. I Formiddag var jeg i Byen forat faa Alterss Kommentareddel til Papa hos Klokker Fleischer. Jeg kjøbte { … }Peberkager og Para- nødder for Kronen vi fik af Onkel Anton.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 20v
«

Lørdag den 30te. I Formiddag gik jeg, efter at have været hos Bull, til Byen og hentede Papas Gage hos Intendant Staffeldt.

»