Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 9 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1876, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 4399. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 03.07.1876
«Tak skal Du have for Brevet Dit, Du var snil Gut som skrev mig til. – Jeg venter Heggelund iaften, men jeg har desværre intet arbeidet, da jeg vanskeligt har havt Tid, jeg ved ei, hvad han vil sige dertil. – Andreas steller saa pent med Smaapigerne om Dagen. Idag fik jeg Papas Brev og seer jeg deraf, at Pakken er kommen vel op. – Det var saa godt for mig, at Papa synes bedst om at Sophies Reise blev udsat. – Desuden er Sophie selv saa glad derover. – Nu troer jeg det er bedst jeg taler med Valstad (Mælke- manden) – Vel er han dyr – men saa faaer vi Ved og saa ere vi jo 5 Personer, er det et svert stort Værelse kan vi nok for 3 Ugers Tid klare os – og saa bliver Prisen vel om- kring 8 a 9 Spd. – Skulde vi reise til Garde- moen kom Touren frem og tilbage for os paa 5 Spd –      Jeg spurgte Valstad i Løverdags»
MM K 5053. Munchmuseet
Brev fra Peter Andreas Munch. Datert 12.07.1876
«Til Edvard Fra Andreas»
MM N 728. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 27.6.1876
«Jeg skulde bede dig fra Papa om du vilde sænde op hans hvide Sommerbuxer og saa kan Sofie paa samme Tid faa sendt op Cigarerne, jeg betaler 6 Skill. naar jeg kommer ned igjen dertil. Det er svært pent herop- pe, vi faar Mad fra Madame Tronsen der bor ligeved. og Er En Lund eller Skov er ligeudenfor. Pladsen er O omringet af Skov og det er flere Saml‹i›nger af Trær der ser ud som Sa Oaser midt paa Pladsen. {d}Den første Dag laae jeg i Papas Telt. Faae Andreas til at kjøbe en Øx fordier det er umuligt at gjøre Blomsterbord uden \Øx/ Pengene ligger i den lille Daasen Chi\f/fonieren. sig til til Andreas at han maa tage Buen sin me{g}d sig og Snoren til min Bue.»
MM N 3687. Munchmuseet
Notat. Datert 1873–1879
«                  E Munch»
MM T 17. Munchmuseet
Notat. Datert 1875-1876
«Spørg ei hvad er Klokken? Nej Og i det gryr en Dag»
MM T 19. Munchmuseet
Notat. Datert 1876
«Julaften den 1876 fik jeg af Papa en Almanak og et Ark Tonepapir. Af Tante et Ark Tonepapir af Sofie en Lakstang af Andreas 4 Skilling til at kjøbe en Blyant»
MM T 118. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1876–1878
«Skitse{ … }bog for Edvard Munch»
MM T 2843. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1874–1877
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2914. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1876–1878
«»