Munchmuseet, MM T 118

MM T 118, Munchmuseet. Datert 1876–1878. Skissebok.

No-MM_T0118-00-R
No-MM_T0118-00-Ri
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 118 bl. 1r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 118 bl. 3r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 118 bl. 5r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 118 bl. 5v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 118 bl. 7r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 118 bl. 8r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 118 bl. 10r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 118 bl. 15r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 118 bl. 15v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 118 bl. 16r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 118 bl. 17r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 118 bl. 17v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 118 bl. 18r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 118 bl. 18v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 118 bl. 19r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 118 bl. 20r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 118 bl. 20v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 118 bl. 21r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 118 bl. 22r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 118 bl. 23r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 118 bl. 24r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 118 bl. 26r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 118 bl. 26v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 118 bl. 29r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 118 bl. 31r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 118 bl. 31v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 118 bl. 33r
No-MM_T0118-99-V
Vis forklaring av tegn og farger i visningen
Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring