Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 12 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1877, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM N 3687. Munchmuseet
Notat. Datert 1873–1879
«                  E Munch»
MM T 118. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1876–1878
«Skitse{ … }bog for Edvard Munch»
MM T 2588. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1877–1878
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2599. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1877–1879
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2612. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1877
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2629. Munchmuseet
. Datert 1877
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2706. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1877
«Exserptbok for Edv. Munch 1877»
MM T 2707. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1877
«Edvard Munch 1877»
MM T 2843. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1874–1877
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2914. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1876–1878
«»
MM T 2915. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1877
«Norsk Stilebog for Edvard Munch 22/3 77.»
PN 785. I privat eie
Brev til Oluf Falck-Ytter. Datert 12.11.1877
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]