Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 5 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1883, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM N 611. Munchmuseet
Varia. Datert 1883
«1883»
MM N 731. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1881–1889
«Vel ankommen …  og føler mig ganske bra heroppe. Det er deilig luft dog endel vind. – Send op snarest malersagerne: de to rammer som jeg talte om samt mindst 2 tuber hvidt a 1 kr. og»
MM N 3511. Munchmuseet
Brevutkast til Bjarne Falk. Datert 1883
«Mange tak for brevet.»
MM T 124. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1883
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 868. Ukjent
Brev til Olav Paulsen. Datert 1883
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]