Olav Paulsen

Olav Herman Paulsen (1862–1948)
Norsk billedhugger, maler, offiser. Barndomsvenn av Munch. Studerte ved Den kgl. Tegneskole under Julius Middelthun. Reiste sammen med Munch til Antwerpen og Paris våren 1885.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Olav Paulsen

I det digitale arkivet finnes det 15 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Nasjonalbiblioteket, Brevs. 518 (PN 303).    Brev. Datert 14.12.1884.
«Tak for Brevet Du ensomme deroppe – Hu hvor ensomt og koldt det må være deroppe. Jeg synes jeg hører vinden ruske i den store den bygning (Den må være stor) så det knager. Og så disse forbistrede timerne – Ja det skulde været mig Jeg forstår ikke hvordan jeg kunde jeg k have holdt det ud. Men det er jeg m jo meget som må gå når man er nødt dertil. Gid det nu må blive noget af med { … }salonlegatet ja det»
I privat eie, PN 858.    Brev. Datert 1884. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 859.    Brev. Datert 11.3.1885. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Ukjent, PN 860.    Brev. Datert 11.3.1885. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 861.    Brev. Datert 3.4.1885. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 862.    Datert 6.4.1885. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Ukjent, PN 863.    Brev. Datert 2.8.1885. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Ukjent, PN 864.    Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 865.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 866.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Ukjent, PN 867.    Brev. Datert 1884. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Ukjent, PN 868.    Brev. Datert 1883. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Ukjent, PN 869.    Datert 10.8.1885. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Ukjent, PN 870.    Datert 1885. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Ukjent, PN 871.    Brev. Datert 1919. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Brev fra Olav Paulsen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 898.   Brev. Datert 23.03.1909.  

Olav Paulsen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4388.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.12.1890. Se s. 1
«I Søndags kom Paulsen, han var meget hyggelig, han»
Munchmuseet, MM K 4406.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.03.1890. Se s. 3
«er vel nokså løs af sig;– hos os har han ikke været; han skal blive Skuespiller igjen hører vi. – Inger talte med Paulsen, som spurgte meget efter Dig. – Han har mistet sin Svi- gerfader, der nettopp i disse Dage er død af Lungebetændelse – Elling Holst har mistet sin lille eneste Gut, 5 Aar. –»
Munchmuseet, MM K 4660.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1921. Se s. 2
«Tak for den Kasse Vin, som kommer fra Paulsen idag, – hjertelig Tak derfor. Du er vel nu kommen tilbake til Ekely. Og saa kan jeg ogsaa faa takke Dig for 1000 Kroner som kom fra Kreditbanken»
Munchmuseet, MM K 4830.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].[??].1890. Se s. 4
«nytte og hygge af hende. Laura skriver fremdeles ikke. Paulsen var her en dag, det var ham som talte til os om kritikken. Han sagde at Auberts uttalelser stemte aldeles med hans mening om dig fra først af. Han er en umaadelig beundrer af dig. Tante kommer vist til at sy nydeligt. Et udmærket snit. Frk. Johannesen er en hyggelig dame, svært flink, anbefalet af Maurtvedt. Jeg beskyldte nok den damen for uret, som vi var sammen med paa konserten til Borg- strøm. Fru Kaarbø skriver idag, at hun har talt med frk. Halling, som netop er kommen fra Kristiania, og som fortalte om vor sammenkomst der. Nu har vi faat Karljohansbilledet hid. Det er et nydelig billede. Fru Kaarbø fortæller, hun overvar nogle feltmanøvrer opover et sted. Hun var meget lei over, at hun glemte at spørge om «hr Andreas» var deriblandt. Nu er det isende koldt ude.»
Munchmuseet, MM K 5060.   Brev fra Peter Andreas Munch. Datert 12.04.1894. Se s. 3
«Værelser – Diriks optræder med et Par Søstykker, hvoraf et er ganske bra – Eilef Petersen har et Billede, som næsten er et Plagiat af dit «Ensomhed», hvor Tante sidder ved Veien en Aften paa Tjømø – Situation og Stemning er fulstændig den sam- me, – men betagende virker det ikke Solberg’s «Aftenrøde» er udmærket, jeg havde aldrig troet, man kunde faa saadan straa- lende Glans frem i et Maleri. Paulsen har ogsaa et lidet Billede i aar. – I pekuniær Henseende har Udstillingen været udmærket skjønt Entreen, Søndagene, und- tagen var 50 Øre – var dog Besøget ca 4 000 fler end forrige Aar.»
Munchmuseet, MM N 1175.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1934. Se bl. 1r
«Du kjender vist min gamle ven Paulsens tridste skjæbne»
Munchmuseet, MM N 1307.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg skal senere fortælle Dig om maleren Paulsen som jeg trods sygdommen fik gjort en stor tjeneste – Man vilde ta alt fra ham og sætte ham på gamlehjemasyl – Jeg fik  … sammen noen udtalelser sammen og fik videre påskrift af Thue og Werenskiold Nu har han vist beholdt huset { … }og pengene»
Munchmuseet, MM N 1974.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 3r
«Poulsen udstilte det godt billede på den første høstudstilling –»
Munchmuseet, MM N 2135.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har bedt en hædersmand skov- forvalter BuggeKongsberg op til Dig i en sag der angår min ulykkelig ven O. PaulsenPaulsen er  …  fratat sin menneskefrihet og blit dømt under ‹værgeråd› – Alt hva ‹han› tiltrods for al elendighet  …  selv ved et klogt villakjøb og ‹senere›‹kaptains›‹pension› har man tat fra ham – Du bør læse indstillingen til hans domfældelse – Nu over påske kommer sagen frem»
Munchmuseet, MM N 2135.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har bedt en hædersmand skov- forvalter BuggeKongsberg op til Dig i en sag der angår min ulykkelig ven O. PaulsenPaulsen er  …  fratat sin menneskefrihet og blit dømt under ‹værgeråd› – Alt hva ‹han› tiltrods for al elendighet  …  selv ved et klogt villakjøb og ‹senere›‹kaptains›‹pension› har man tat fra ham – Du bør læse indstillingen til hans domfældelse – Nu over påske kommer sagen frem»
Munchmuseet, MM N 2135.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Maleren KavliArne Kavli nævnte nylig i et intervieu at han regnet Paulsen for sin lærer og  …  som havde sat  …  hans vei»
Munchmuseet, MM N 2975.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Så var den stakkels Paulsen – Ved de utroligste anstrængelser af hans prægtige svoger Bugge og så ved hjælp af mig og Dig dengang lykkedes det efter et å{ … }r at få ham fri – Han fik lov til at eie sit hus der osså er hans atelier – Udstillingen gjorde udslaget – 4 mot 3 stemmer for – Det var hans eneste  …  påskjønn{l}else i et langt»
Munchmuseet, MM N 3111.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 29.9.1933. Se s. 3
«Billedhugger Olaf Poulsen der nu går på Smestad som original var med os i Pultosten og malte et meget lovende portræt af komponist Borgstrøm – Han udstilte på høstudstillingen et landskab – Bl Blev kadet og skulket forat reise med os til Paris{og}og fik én måneds ensomt fængsel –»
Munchmuseet, MM N 3111.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 29.9.1933. Se s. 3
«Vi lange rækler Poulsen, Løchen og jeg g …  skridtet la et år sam- men nedover Karl Johan og ordnet med fremtidens kunst – Vi kaldtes de 3 gratier. { … }En kort tid kom en liten fælles Sancho Panza Nyhuus til.»
Munchmuseet, MM T 248.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1942. Se bl. 72v
«Bugge hos Paulsen»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 334 (PN 256).   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 11.4.1938. Se s. 1
«Efter Deres anmodning tillater jeg mig herved å op- lyse, at jeg har kjent Kapt. O.H. Paulsen fra ungdommen av. Han er helt igjennem en kunstnersjel og har bestandig været optatt av meditationer over spörsmål, som hadde med kunst og videnskap å gjöre. I endel år opholdt han sig mest i Bergen og Trondheim og jeg kunde da selvfölgelig ikke fölge ham til stadighet, men da vi var gamle venner, vedblev jeg også senere i livet å interes- sere mig for ham. Han har på malerkunstens område gjort frem- ragende, talentfulle arbeider. På min vegg har jeg hengende et ypperlig selvportræt av ham, som jeg setter pris på. Allerede som ung gikk han sterkt inn for den nyere kunst. Han betegnet Arne Kavli som sin lærer.»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 334 (PN 256).   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 11.4.1938. Se s. 1
«Dette er en anbefalen fra mig for O. Paulsen som Du vel kjenner – Trods sit fortvilede liv – Han har fåt sine to sønner opog begge gifte – Han udstilte på den første udstilling med et portræt af Komponist Borg{ … }strømvar ypperligt – Egteskabene Kaptein bragte  …  …  – Så penger og drik»