Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 7 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1886, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 4366. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1886
«Hvor vi nu venter svert paa at faa høre lidt fra Dig, – idag, tænkte jeg, da Postbudet havde to Brev til mig, at det ene var fra Dig, – men saa var det Andreas og Inger, – vi have været i meget Frygt for Inger, men nu kommer hun for- haabentlig med Melchior næste Fredag; – hun har havt mange Gjenvordigheder med Fru M – der har de mest ravgale Ideer – Maalet for Reisen har været Fundet af en syg Mand – en Sammensætning af de tre (P. A. Munch EM. og en Mand med sort Maske (Möller) – Dette»
MM N 731. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1881–1889
«Vel ankommen …  og føler mig ganske bra heroppe. Det er deilig luft dog endel vind. – Send op snarest malersagerne: de to rammer som jeg talte om samt mindst 2 tuber hvidt a 1 kr. og»
MM N 3644. Munchmuseet
Brevutkast til Den kongelige Tegne- og kunstskole. Datert 4.10.1886
«Undertegnede tillader sig herved at ansøge om at erholde en Portion af det Finneske Legat for indeværende Aar. Da jeg ellers ingen pecuniær Hjælp har til min { … }fortsatte kunstneriske Udvikling er det af megen Vigtighed for mig at erholde nævnte Legat. Jeg vedlægger fra Ma- lerne Krohg og Eilif Petersen Attester, som jeg modtog til det Schäfferske Legat»
MM T 340. Munchmuseet
Notat. Datert 1885–1889
« …   …  sen  … ‹mmen›  …  aldri aldri komme igen  …  mer aldri aldri –  … tover landeveien  …   …  og hænderne  …  lomme …   … de  … er – ‹så kan hun›  … godt  …  var ydmyget – Han ble hed  …  tanke på det som var hændt  … g  … ‹endene› i ‹ørene› på ham  … tter gik han igjennem i tankerne  … sseret –  …   …  s …   …  dem latterlig –  …  – ‹Å› han hadde indbildt  … »
MM T 2571. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1885–1886
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2712. Munchmuseet
. Datert 1885–1889
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2720. Munchmuseet
. Datert 1886–1889
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]