Edvard Munchs Alfa og Omega-mappe

Alternativ skapelsesberetning i tekst og bilde. Edvard Munchs Alfa og Omega-mappe er en samling grafikk som illustrerer kunstnerens personlige og bisarre versjon av skapelsesberetningen. Kunstneren vurderte selv mappen høyt, men den ble aldri noen kommersiell suksess.

. Tittelbladet til Alfa og Omega-mappen, MM G 301, litografi, 1908–1909

Tittelbladet til Alfa og Omega-mappen, MM G 301, litografi, 1908–1909

Mappen består av 18 hovedbilder, to innledende vignetter, et tittelblad og en illustrert innholdsfortegnelse trykt som litografier. I tillegg finner vi i mappen et prosadikt som ledsager bildene. Teksten, som ble trykket både på norsk og fransk, er et av få eksempler på at Munchs litterære ambisjoner manifesterte seg i en publisert tekst. Mappen ble trykket av Dansk Reproduktionsanstalt og dateres 1908–1909 (Woll 2001).

Alfa og Omega er historien om de to første menneskene på en øde øy. Der lever de i harmoni inntil en stor sky kaster skygge over øya. Da oppdager Alfa Omega liggende med en diger slange som hun stirrer betatt på. Alfa dreper slangen i sinne og sjalusi, men dette stopper ikke Omega. Hun innleder erotiske forhold med alle øyas dyr, til hun går lei og flykter på ryggen av et dådyr. Alfa er alene igjen – tror han. En dag kommer hennes barn til ham. En ny slekt har vokst frem på øya, og de kaller ham sin far. Det er små griser, slanger, apekatter, rovdyr og andre bastarder av mennesket. Alfa fortviler: ”Han løb langs Havet; Himlen og Havet farvedes med Blod; han hørte Skrig i Luften og holdt sig for sine Øren; Jorden, Himlen og Havet skalv, og han følte en stor Angst.” Da Omega en dag kommer tilbake slår Alfa henne i hjel. Han blir sittende å betrakte henne, men overfaldes bakfra av alle hennes barn og øyas dyr som river ham i hjel.

Munch betraktet selv Alfa og Omega som et svært viktig verk. Dette bekreftes av at han trykte opp mappen i såpass mange eksemplarer. Det nøyaktige antallet vet vi ikke med sikkerhet, men tittelbladet fastslår at første trykking bestod av 50 eksemplarer. Munch-forskeren Gerd Woll hevder i en artikkel at mappen sannsynligvis ble trykket i mellom 80 og 90 eksemplarer totalt (Woll 1981). Det blir til sammen mange enkelttrykk hvis hver mappe har 18 hovedbilder.

Alfa og Omega ble imidlertid ikke den store suksessen Munch håpet på. En årsak til dette kan ha vært vanskelighetene med å omsette en såpass kostbar mappe med grafikk. En annen årsak kan ha vært at den groteske fabelen hadde liten allmenn appell og var for nært knyttet opp til personlige og lokale forhold.