Brevmottakere

330 brevmottakere er registrert i Edvard Munchs tekster.

  • For en liste over alle personer, klikk her
  • For en liste over avsendere, klikk her

En personomtale kan inneholde fire lister: avsenders brev til Munch, brev fra Munch til avsender, brev til Munch hvor personen er omtalt, brev fra og tekster av Munch hvor personen er omtalt. I tillegg inneholder omtalen en kort biografi, lenker til relaterte personer og institusjoner i det digitale arkivet og til eksterne nettressurser.

K   S   
Tjekkisk billedhuggger og pedagog. … Les mer
Norsk-finsk jurist, musiker. Sønn av dirigent og professor Robert Kajanus. Kjøpte mye grafikk. Stor … Les mer
Dansk lege ved Tårbæk. … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk maler. Kjente Munch fra sommeropphold i Åsgårstrand 1901-05, hvor han hentet inspirasjon … Les mer
Fransk kunstner. For øvrig uidentifisert. … Les mer
For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk maler og grafiker. Gift med Mathilde “Tulla” Larsen 1903-10. … Les mer
Norsk diakonisse. Bestyrerinne ved pleiehjemmet i Geitmyrsveien der Laura Munch bodde en period … Les mer
Tysk. Ansatt hos Geschwister Marschalk, Photografisches Atelier. … Les mer
Norsk sosialøkonom og historiker. … Les mer
Sveitsisk advokat. … Les mer
No-MM_G0190.jpg
Tysk museumsdirektør, forfatter, diplomat. Møtte Munch i kunstnermiljøet i Berlin i 1890-årene. … Les mer
Belgisk maler, grafiker og billedhugger. … Les mer
Kielkopi.jpg
Norsk forfatter. Kielland regnes som en av «de fire store» i norsk litteraturhistorie, og han var en … Les mer
Norsk arkitekt. Utdannet i Berlin. Ansatt ved arkitekt Hans Griesebachs kontor i Berlin 1892–94. … Les mer
Norsk billedhugger. Studeieopphold i Paris 1889-90 hos bl.a. Henri Chapu og Léon Bonnat. Bodde da en … Les mer
Dansk filosof. Munch omtaler Kierkegaard som en av de viktigste “i nord” innenfor kunst og filo … Les mer
Tjekkisk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Tysk møbelsnekker, interiørarkitekt og maler. Venn av Paul Herrmann. … Les mer
Norsk lege. Onkel (morbror) til Andrea Munch-Ellingsen. … Les mer
Norsk forfatter. Fetter av Johanne Kinck Munch. … Les mer
Norsk. Mor til Johanne, som var gift med Edvard Munchs bror Andreas. … Les mer
Tysk forfatter, illustratør og journalist. … Les mer
Dansk journalist. … Les mer
No-MM_G0370.jpg
Norsk. Modell for Munch, ca. 1912-13. … Les mer
Norsk maler, tegner. … Les mer
Norsk. Gift med Frits Kiær … Les mer
Norsk høyesterettsadvokat og politiker. Gift med Caroline Kiær … Les mer
Norsk. Eide Kiøsterudgården i Åsgårdstrand, som forble i Kiøsterud-familiens eie fram til 1955. … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk kaptein. Omtalt i Album «Kystens Mænd» : Billeder og Biografier fra Bladet «Kysten» … Les mer
Norsk filolog, bibliotekar og stedsnavngransker. … Les mer
Norsk forfatter og kritiker. … Les mer
Dansk kunsthandler. … Les mer
Dansk kunsthandler. … Les mer
Egyptisk dronning. … Les mer
Tysk maler, raderer og billedhugger. … Les mer
Norsk arkitekt. Gikk i 17-årsalderen turer med Munch i Nordmarka. Manuskript av Klouman som fortelle … Les mer
Norsk. Gift med Henning Kloumann … Les mer
Norsk skipsreder og politiker. … Les mer
PE0703.jpg
Norsk jurist. Hadde våren 1880 vært med på å stifte den radikale studentforeningen Fram, en forløper … Les mer
Norsk maler. … Les mer
Østerriksk maler, grafiker, skulptør og dramatiker … Les mer
Tysk. Elsa Glasers kusine. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Tysk tekstilfabrikant fra Breslau, konsul av Portugal. Far til Elsa Glaser. Curt Glaser kjøpte på ve … Les mer
M0595.jpg
Tysk forretningsmann, samler. Eide en stor samling av Munchs grafikk. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk maler. Elev av Léon Bonnat og Fernand Cormon, 1889-1894. … Les mer
M0314.jpg
Norsk. Gift med Thv. Bohr Olsen og senere med Einar Konow. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk maler. Elev av Léon Bonnat og Fernand Cormon, 1889-1890. … Les mer
Norsk disponent for sagbruk, høvleri og trelastforretning. Eier av gården Søndre Huseby fra 1891. Mu … Les mer
Norsk forettningsfører for Nordmanns-forbundet. … Les mer
Norsk. Gift med Vilhelm Frimann Koren … Les mer
M0125.jpg
Norsk lege. Barndomsvenn av Munch. Portrettert av Munch i 1927, rett før sin død. Gift med Agnes Kor … Les mer
Norsk maler. Skiftet navn 1926 fra Korn Olsen. Opplevde Munch mens han malte Aula-dekorasjonene … Les mer
Tjekkisk forfatter og oversetter, særlig av nordisk og norsk litteratur, bl.a. Ibsen, Hamsun og … Les mer
Norsk fiskeeksportør. Sønnesønn av vaskekonen og hushjelp på Skrubben i Kragerø, Stina Krafft. Erik … Les mer
Norsk forfatter. Bror av Vilhelm Krag. … Les mer
No-MM_G0406.jpg
Norsk forfatter. Bror av Thomas Krag. Gift med Beate Kielland, datter av Alexander Kielland. Po … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk. Ansatt som sveiser og altmuligmann på Ekely. … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk maler, forfatter. Gift med Oda Krohg, f. Lasson. Far til Per Krohg. Uformelt lærer for Munch … Les mer
Oda-jappe.jpg
Norsk maler. Ble kjent med Munch i kunstnermiljøet i Kristiania i 1880-årene. Gift med Christian … Les mer
Norsk maler. Sønn av Christian og Oda Krohg, født i Åsgårdstrand 18.06.1889. Munch var hans fad … Les mer
Norsk maler, tegner, skuespiller, forfatter. Best kjent som karikaturtegner. Av hans portretteg … Les mer
Tysk maler og keramiker. … Les mer
Polsk kunstsamler, mesen, og direktøren ved Kunst-Salon (Salon Sztuk Pięknych) i Warszawa og Krakow. … Les mer
Amerikansk maler. Organiserte “The modern art Armory Show of 1913” i New York. Dette var en viktig … Les mer
Tilknyttet Munchs gård Ålerud i Vesby. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk elektrotekniker og næringslivsleder. Han var en sentral person ved innføringen av elektrisitet … Les mer
Norsk skolemann og politiker. … Les mer
Norsk. Barndomsvenn. … Les mer
For øvrig uidentifisert. … Les mer
Tysk kunstner. … Les mer
Norsk forretningsmann, konsul. Sønn av dampskipsekspeditør Ole Johan Kaarbø som drev med eksport … Les mer
Norsk. Sønn av Ole Johan Kaarbø, bror til Harald Kaarbø. Drev ekspeditør- og meglerforretning i … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Amerikansk. Direktør ved Carnegie Institute. … Les mer
Dansk keramiker, grafiker og maler. Munch kjøpte et av hans grafiske blad. … Les mer
Skotsk jurist, politiker og dommer. Norsk konsul i Leith, Skottland. Sønn av den norskfødte Chr … Les mer
No-MM_G0245.jpg
Norsk-amerikansk sanger. Portrettert av Munch. … Les mer
M0003.jpg
Norsk sjøoffiser, forretningsmann, tysk visekonsul. Forfatter under pseudonymet Birger Widt. Ve … Les mer
Dansk overrettssakfører. Tilknyttet Kunstnernes Efterårsutstillingen i København. … Les mer
Dansk. Forlovet og samboer med Emanuel Goldstein. … Les mer
Tysk. Modell? For øvrig uidentifisert. … Les mer
Tysk kunsthistoriker. Direktør ved Museum für Kunst und Gewerbe i Hamburg. … Les mer
No-MM_G0393.jpg
Tysk dyretemmer og sirkusartist. Munch laget litografier av tigeren ‘Alexander’ da sirkuset Ado … Les mer
34552_Johan_Scharffenberg.jpg
Norsk. Psykiater og sosialpolitiker. … Les mer
Norsk minister og diplomat. Tjenestegjorde bl.a. i Berlin. … Les mer
Norsk. Høyesterettsadvokat. … Les mer
Norsk maler. Portrettert av Tulla Larsen. … Les mer
Tysk kunsthistoriker og kunstkritiker tilknyttet tidsskriftet Kunst und Künstler. … Les mer
Tysk forfatter, oversetter. Oversatte August Strindberg til tysk. Redaktør for tidsskriftet Qui … Les mer
Norsk aviseier og redaktør. Eier og sjefredaktør i Aftenposten. Munch mislikte Aftenposten etter … Les mer
Norsk. Innehaver av Schies Transportkompagnie. … Les mer
No-MM_G0112.jpg
Tysk jurist, kunstsamler, mesen og kunstkritiker. Portrettert av Munch. … Les mer
Tysk. Gift med Gustav Schiefler. … Les mer
No-MM_G0125.jpg
Tysk. Datter til Gustav og Luise Schiefler. Portrettert av Munch (G111, G 125, G 268). … Les mer
Tysk maler, grafiker og tegner. En av grunnleggerne til sessesjonen i München. … Les mer
Tysk arkitekt. Tegnet en rekke offentlige bygg i Norge. Utga 1859 sammen med P.A. Munch plansje … Les mer
Tysk. Driver antikvitetsforretningen "Alte u. Neue Kunst" i Frankfurt am Main. … Les mer
Norsk. Ungdomsvenninne av Munch. Søster til Fanny Schjelderup. Datter av grosserer og portugisisk ko … Les mer
Tysk kirurg, forfatter. … Les mer
M0367.jpg
Tysk maler, grafiker, karikaturtegner. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk. Datter av Otto Blehr. Student 1897. Besøkte Munch på Ekely i 1928, takker i brevet for a … Les mer
No-MM_G0276.jpg
Dansk skuespiller og maler. Portrettert av Munch. … Les mer
Tysk maler og grafiker. Medlem av den ekspresjonistiske kunstnergruppen Die Brücke. … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Tysk arkitekt. Bosatt i Norge fra 1933. … Les mer
Norsk. Medeier i Hjula Væverier og Schous Bryggeri, men viet seg først og fremt til å fremme ku … Les mer
Norsk lege og tuberkulosespesialist. Han var overlege ved Vensmoen Sanatorium i Saltdal fra 1921 og … Les mer
Tysk. Direktør ved Chemnitzer Kunsthalle. … Les mer
Norsk medisiner. Fikk ingen akademisk stilling, men drev forskning sammen med sin mann, Kristian … Les mer
No-MM_G0551.jpg
Norsk lege, professor i anatomi. Munchs lege og nære venn. Var involvert i sorteringen av Munchs … Les mer
Tysk jurist, dramaturg, maler og forfatter. Deltok i "Aktionskomité zur Ehrung von Herwarth Walden a … Les mer
Tysk gallerist. Eide galleri i Alleestrasse, Düsseldorf. Far til Hermann Schulte (1850-1940) so … Les mer
Tysk gallerist. Sønn av Eduard Schulte. Overtok farens galleri i Düsseldorf og etablerte nye i … Les mer
Tysk. Sekretær, og senere konservator, ved Kunsthalle Bremen. … Les mer
Tysk komponist. President i Preussische Akademie der Künste 1934-1945. … Les mer
Tysk. Portrettert av Munch. … Les mer
Tysk. Portrettert av Munch. … Les mer
Tysk. Gift med Graf Botho Schwerin. … Les mer
Tysk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk. Husvertinne for Inger Munch i Munkeengveien 8, Smestad. … Les mer
Dansk? Gift med Severin Segelcke. … Les mer
Norsk offiser, billedkunstner og illustratør. Gift med Frey Segelcke. … Les mer
Norsk forfatter. Portrettert av Munch. … Les mer
Tysk journalist, kritiker, forfatter. … Les mer
Engelsk forfatter. Regnes som verdenslitteraturens største dramatiker siden antikken. … Les mer
Fransk maler. … Les mer
Svensk maler, professor ved Konstakademien i Stockholm. … Les mer
No-MM_G0339.jpg
Norsk komponist. Bror av Otto og Stephan Sinding. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk maler. Bror av Stephan og Christian Sinding. … Les mer
Dansk-norsk billedhugger. Bosatt fra 1883 i København. Bror av Otto og Christian Sinding. … Les mer
Norsk maler, tegner og grafiker. Formann i foreningen Norske Grafikere 1930-39. … Les mer
Norsk brukseier, kunstsamler. Eide setre i Hallingdal og en større malerisamling med norske kun … Les mer
Norsk kaptein, oppfinner. Kystartillerist. Oppfant sportsutstyr, som Skanckes ryggsekk og Skanc … Les mer
Norsk maler. … Les mer
Norsk pressemann, litteratur- og teaterkritiker, teaterleder. Gift med Grete Skavlan. Engasjerte seg … Les mer
Dansk lærer og autografsamler. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Dansk maler, billedhugger og dekorativ kunstner. … Les mer
Norsk forfatter. … Les mer
Norsk. Gift med Christian Skredsvig. … Les mer
Tjekkisk kunstner. … Les mer
Norsk arkitekt. … Les mer
Norsk. Gift med Ole Martin Smedsrud. Husfrue ved gården Solhaug der Laura var til forpleining en per … Les mer
Tysk-tsjekkisk. Innehaver av Gross- und Exporthaus R. Smichovsky. … Les mer
Norsk. Barndomsvenn av Edvard Munch. Tilknyttet det ulønnede generalkonsulatet i Berlin fra 1911-192 … Les mer
Svensk greve, forfatter og embetsmann. … Les mer
Gresk tragediedikter. … Les mer
Norsk maler. Kjente Munch fra kunstnermiljøet i Kristiania. Hadde studert ved kunstakademiet i … Les mer
M0917.jpg
Gresk filosof. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk. Gift med Necoline Smedsrud. Eier av gården Solhaug hvor Laura var til forpleining en periode. … Les mer
Tysk soldat. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk. Pianoelev av Inger. … Les mer
Norsk lege. Pianoelev av Inger. … Les mer
Norsk tollbetjent. Far til Thormod og Dagny Sommerfeldt som begge var Ingers elever. … Les mer
Norsk. Mor til Thormod og Dagny Sommerfeldt som begge var Ingers elever. … Les mer
Norsk maler. … Les mer
Dansk. Tilknyttet kunsttidsskriftet "Samleren". For øvrig uidentifisert. … Les mer
Tjekkisk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Tysk lege, dramatiker, forfatter. Etablerte psykoterapeutisk praksis og privatklinikk i Dresden … Les mer
Tysk-jødisk journalist og redaktør for Berliner Tageblatt. Forfatter og kunstkritiker. … Les mer
Russisk politiker og diktator. … Les mer
M0486.jpg
Norsk professor i rettsvitenskap, formann i Høyre, justisminister. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk offiser og politiker. Bror av Klemens og Thorvald Stang. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk jurist og politiker. Far til Georg, Thorvald og Klemens Stang. … Les mer
Norsk skipsreder. Handelsutdannet. Dannet sitt eget skipsrederi i 1916. Viseformann i Nasjonalg … Les mer
Norsk høyesterettsadvokat. Portrettert av Munch. … Les mer
M0139.jpg
Norsk jurist. Bror av Klemens og Georg Stang. Forlovet med Olga Buhre. Portrettert av Munch. … Les mer
Tysk. Redaktør for tidsskriftet Deutschen Kunst und Dekoration. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Tysk. Far til Irmgard Steinbarth. Datteren ble portrettert av Munch på Jeløya i 1913. Hugo Perls for … Les mer
M0415.jpg
Tysk. Datter av Carl Steinbart. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk maler, tegner og grafiker. Elev av Léon Bonnat, Paris 1889-90 og Fernand Cormon 1891-92. … Les mer
M0434.jpg
Norsk forretningsmann, forfatter og kunstsamler. Opparbeidet en stor og representativ samling av … Les mer
Tysk maler og grafiker. … Les mer
Tysk samler, mesen og bankmann. … Les mer
Dansk direktør og konsul. Gift med Cally Monrad. … Les mer
Finsk kunsthistoriker. … Les mer
Dansk kunstfotograf og kunstforlegger.. … Les mer
Svensk maler og billedhugger. … Les mer
Norsk prest, skolemann. Grunnla Sjømannsmisjonen. … Les mer
Norsk forfatter. Fra 1769 bosatt i København. Særlig kjent for sine bygdemålsviser. … Les mer
No-MM_G0219.jpg
Svensk forfatter. Ble kjent med Munch i Berlin høsten 1892 og traff hverandre i Paris i 1896 der … Les mer
Tysk grafiker. Medlem av Berliner Secession fra 1904. … Les mer
Tysk. Tilknyttet Städtische Kunsthalle Mannheim. … Les mer
Norsk maler. Leide vinteren 1882 atelier på “Pultosten” sammen med blant andre Munch. … Les mer
Svensk kunsthistoriker. Intendant ved Nationalmuseum 1919-49. Professor i kunsthistorie ved Göt … Les mer
Norsk. Arbeidet som husholderske og kokke på Skrubben i Kragerø. Fulgte også med som husholders … Les mer
Tjekkisk billedhugger og professor. … Les mer
Norsk farvehandler. Munchs nabo på Ekely. … Les mer
Tysk kunsthandler. … Les mer
Norsk professor, dr. med. Samler, inngiftet i Mustad-familien. … Les mer
Norsk. Barndomsvenn. … Les mer
Norsk maler. … Les mer
Norsk maler. Gift med Sigrid Undset. … Les mer
Svensk filosof, Munch-forsker. Utga flere bøker om Munch. … Les mer
Johan_Sverdrup.jpg
Norsk jurist og markant Venstre-politiker. … Les mer
Norsk arkitekt. … Les mer
Svensk-norsk forlagsbokhandler. Ledet Cammermeyers forlag. … Les mer
Tysk kunsthistoriker. Direktør for kunstmuseet i Frankfurt, senere kurator ved Museum of Fine Art, B … Les mer
Norsk musikkritiker og journalist, bosatt i Paris. Sønn av den norske konsul der. Medlem av Les … Les mer
Norsk professor i fysikk ved Norges tekniske høyskole (NTH). Sæland ble den første rektoren ved … Les mer
Norsk maler. … Les mer
Norsk maler. … Les mer
Norsk maler. Jørgensen og Munch malte sammen tidlig i 1880-årene. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk tegner. … Les mer