Munchmuseet, MM K 98

MM K 98, Munchmuseet. Datert 06.12.1890. Brev fra Edvard Diriks.