Munchmuseet, MM K 99

MM K 99, Munchmuseet. Datert 12.06.1903. Brev fra Edvard Diriks.