Munchmuseet, MM K 99

MM K 99, Munchmuseet. Datert 12.06.1903. Brev fra Edvard Diriks.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Paris 12/6 03    Kjære Edvard


    Jeg besørgede
for nogen tid siden et
exemplar af «la grande
France
» til dig fra
brødrene Leblond. Hvis
du vilde sende dem et
lidet, ord  …  høfligt
ord i den anledning vilde
det være bra eller i al
fald sende mig noget
jeg kunde vise dem.

    Jeg har i 14 dage

 

      

    havt udstilling paa mit atelier, med stor
fremgang, en mængde mennesker og ud-
mærkede kritiker, som fremdeles vedbliver
at komme. – Osthaus kjøbte et større
billede til sit museum i Hagen. Jeg har
igaar expederet det i selskab med det
han har kjøbt af dig, saa vi kommer
til at gjøre vor indtrædelse der sammen.

    Jeg stræver for at samle saameget at jeg
muligens kunde komme hjem en tur i som-
mer, men ved ikke hvordan det vil gaa
endnu, jeg bliver altid snydt formeget

    
    Min kone hilser og jeg
    Din
Diriks

 

      

    
    Paris
    18 rue Boissonade.

    Er der Kan jeg vise frem dine
herværende billeder til interesserede?