Munchmuseet, MM K 104

MM K 104, Munchmuseet. Datert 29.01.1922. Brev fra Anne Diriks, Edvard Diriks.