Munchmuseet, MM K 104

MM K 104, Munchmuseet. Datert 29.01.1922. Brev fra Anne Diriks, Edvard Diriks.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Victoria Hotel
Lillehammer


    
Lillehammer den 29 Jan. 1922,
Lillehammer    Kjære Munch.


    Tusind tak for fotografierne!
    Jeg havde hørt om malerierne, at de skulde
være interessante, men de overtræffer mine for-
ventninger og jeg glæder mig til den plads de
skal ha i min Samling.

    
    Endnu en gang, tak for hurtig opfyl-
delse av løftet og venlig hilsen fra

    Deres forbundne
Anna Diriks    
    Kjære fætter


    jeg vil ogsaa takke dig for de morsomme
billeder, der er udmærket karakteristik av
tiden i dem. Oldemors hovedpynt er vidunderlig.
Disse exemplarer har min kone lagt beslag paa
til sine bøker, men jeg kunde ha morro av at
ha dem i ramme paa væggen, hvis det ikke
er brysomt at faa et par av dem til mig.
Vi vender Mandag tilbake til Kristiania og
Raadhushospitset.

    
    Med alle de hedste hilsener Din
Diriks