Munchmuseet, MM K 414

MM K 414, Munchmuseet. Datert 03.11.1922. Brev fra Fr. Kreyberg.