Munchmuseet, MM K 734

MM K 734, Munchmuseet. Datert 23.03.1909. Brev fra Paul Ingebretsen.
Filologisk kommentar: På vegne av Rasmus Meyer.