Munchmuseet, MM K 1161

MM K 1161, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Ragna Thiis, Tita Thiis.