Munchmuseet, MM K 1161

MM K 1161, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Ragna Thiis, Tita Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Staffeldts gate, tirsdag    Kjære Edvard Munch,


    det var sandelig en deilig
gave De sendte oss, al
den herlige frukten! De kan
tro vi er gla for den. Inderlig
takk
  fra Deres Ragna Thiis
    Tita Thiis
  Fra gammel tid er Eva

 

      

    svak for epler! Takk!